Logotyp Fundacji Edukacji Prawnej

Polityka Jakości Fundacji Edukacji Prawnej, to stały proces podnoszenia jakości świadczonych usług szkoleniowych. Jest to dążenie do nieustannego rozwoju i ulepszania sposobu ich realizacji, co zapewnia wdrożony system kontroli i nadzoru, oparty na wytycznych normy ISO 9001:2015.

Sprawne działanie naszego systemu gwarantuje, że wszystkie procesy są monitorowane pod względem skuteczności i efektywności. Są doskonalone i przystosowywane do nieustannie zmieniających się trendów, warunków rynkowych i technologicznych oraz do zmieniających się wymagań naszych klientów.

Stały nadzór i wprowadzanie działań korygujących i ulepszających przyczyniają się do wzrostu zaufania pomiędzy FEP a naszymi klientami. Umacniają też wizerunek Fundacji Edukacji Prawnej w oczach wszystkich zainteresowanych skutecznością i efektami naszej działalności.

Działając w branży usług szkoleniowych i edukacyjnych, nieprzerwanie wzbogacamy swoją ofertę o nowe zagadnienia, tematy, obszary. Współpracujemy z wieloma trenerami posiadającymi ogromne doświadczenie, kompetencje i praktykę w swoich dziedzinach.

Poszukujemy ciągle nowych, którzy wzbogacają naszą ofertę i dzielą się wiedzą i umiejętnościami z odbiorcami naszych usług. Obserwujemy rynek i rozwijamy się razem z nim pamiętając, że zdobyte doświadczenia wykorzystamy dla dobra naszych klientów.

Konsekwentnie dążymy do dalszego wzrostu ich liczby poprzez zagwarantowanie najwyższego poziomu jakości naszych usług i konkurencyjności cen.

Jesteśmy świadomi, że osiągnięcie powyższych celów możliwe jest tylko przy aktywnym udziale i współpracy wszystkich pracowników i współpracowników, działających zgodnie z wymaganiami systemu zarządzania jakością oraz aktywnie uczestniczących w jego ciągłym doskonaleniu.

 

Poznań, 13 maja 2019 roku
Prezes Fundacji Edukacji Prawnej

 

POBIERZ PLIK „Polityka jakości” (.pdf, 553 KB)