Logotyp Fundacji Edukacji Prawnej
Dofinansowanie kształcenia

Fundacja Edukacji Prawnej to nie tylko grono wyjątkowych trenerów, to także eksperci, których zadaniem jest optymalizacja działań edukacyjnych dla naszych klientów, tak by przynosiły one maksimum efektów, przy możliwie najniższych nakładach czasu i środków.

Doświadczenie projektowe naszego zespołu to blisko 2,5 mln złotych pozyskanych środków i kilkuset pracowników, którzy podnieśli swoje kompetencje dzięki naszemu wsparciu. Dzięki pozyskanym przez nasz zespół funduszom, wszystkie te osoby zyskały szansę na przekwalifikowanie się lub zaktualizowanie swojej wiedzy i umiejętności. Poprzez nasze działania zyskują zarówno pracownicy, jak i firmy, które ich zatrudniają. We współpracy z pracodawcami dzielimy się naszą wiedzą i doświadczeniem, wskazując źródła pozyskania dofinansowania na pokrycie części kosztów kształcenia i oferując pełną opiekę w zakresie realizacji projektów szkoleniowych.  

6 299 122,88 zł

kwota pozyskanych środków

POMAGAMY

Wnioski o dofinansowanie to czasochłonna formalność, wymagająca zaangażowania części personelu. Jednak korzystając z naszych kompleksowych usług pracodawca może zagospodarować swoje zasoby na potrzeby rozwoju firmy, a całą biurokrację projektową oddać w ręce naszych specjalistów. W ramach wsparcia naszego zespołu możesz liczyć na:

dopasowanie odpowiedniego źródła dofinansowania i sprawdzenie jego dostępności

przygotowanie wniosku o dofinansowanie

koordynację poprawności przebiegu procesu kształcenia

rozliczenie projektu

Bez obaw, jesteśmy zawodowcami. Jakość i profesjonalizm usług Fundacji Edukacji Prawnej został potwierdzony przez:
Dzięki pozytywnej weryfikacji jakości oferowanego kształcenia, jesteśmy uprawnieni do świadczenia usług objętych częściową refundacją lub nawet całkowitym dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Pamiętaj!

Środki na dofinansowanie szkoleń dla przedsiębiorców są ograniczone, a czas trwania naboru zwykle jest dość krótki. W niektórych konkursach jednym z decydujących czynników jest kolejność zgłoszeń.

Im szybciej zgłosisz się do nas, tym większe masz szanse!

Jak rozpocząć współpracę z Fundacją Edukacji Prawnej? To proste. Wstępna analiza nic nie kosztuje, a zyskać można wiele.
  • wielkość przedsiębiorstwa (mikro, małe lub średnie);
  • forma prawna;
  • PKD działalności;
  • siedziba pracodawcy i miejsce prowadzenia działalności;
  • liczba pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.
Przekaż nam powyższe dane na adres: biuro@edukacjaprawna.pl i oczekuj na propozycję dofinansowania.

Nie masz do końca sprecyzowanych oczekiwań? Nie wiesz jakie kształcenie będzie odpowiednie dla Twoich pracowników? Skontaktuj się z nami. Nasi pracownicy pomogą Ci zebrać potrzebne informację, przeprowadzą wstępną analizę potrzeb szkoleniowych i podpowiedzą, w jaki sposób możesz je zrealizować.

Zaufali nam

Doradcy Fundacji przeprowadzili dla naszej firmy diagnozę potrzeb szkoleniowych i opracowali wniosek do Powiatowego Urzędu Pracy. Wniosek został oceniony pozytywnie, dzięki czemu otrzymaliśmy wsparcie finansowe w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Na wyróżnienie zasługuje przede wszystkim profesjonalizm i elastyczność członków Fundacji, którzy wspierali nas na każdym etapie procesu pozyskania dofinansowania. Realizowali wszystko zgodnie z harmonogramem. Organizacja szkoleń była na wysokim poziomie, z dochowaniem należytej staranności.

FORDATA Sp. z o.o.