Logotyp Fundacji Edukacji Prawnej

Prawo autorskie w pracy trenera, coacha i wykładowcy

Lubisz szkolić? Zajmujesz się tym na co dzień? Czas, żebyś i Ty podszkolił(a) się pod okiem radcy prawnego i eksperta z zakresu prawa autorskiego.

Cienka granica w prawie autorskim...

Rozwiewamy wątpliwości i obalamy mity dotyczące prawa autorskiego.
Koniecznie weź udział w szkoleniu, na którym dowiesz się:
1. Jak świadomie poruszać się w świecie praw autorskich?
2. Jak legalnie korzystać z pracy twórczej innych osób?
3. Jak chronić swoją własność intelektualną?
4. Jak podpisać dobrą umowę prawnoautorską?

Będzie praktycznie! Prezentowane w trakcie warsztatu treści wzbogacone są licznymi przykładami, zadaniami, kazusami i case study, zgromadzonymi przez prowadzącego przez wiele lat pracy z prawami autorskimi. Będziemy analizować rzeczywiste przypadki i prawdziwe umowy, funkcjonujące w obrocie, wprowadzać do nich zmiany i udoskonalenia, pod czujnym okiem prowadzącego.
Trener Grzegorz Dudczak

Grzegorz Dudczak

Jako prawnik, negocjator, wykładowca i przedsiębiorca potrafi patrzeć na świat klientów z bardzo wielu różnych perspektyw. Doskonały obserwator, zadający trafne pytania i wyciągający zaskakujące wnioski. 

790.00  netto + VAT 23%

Wybierz termin szkolenia

Co zyskujesz uczestnicząc w szkoleniu?

Konkretne informacje

Uzyskujesz kompleksowa wiedzę w zakresie istniejących w polskim prawie regulacji dotyczących prawa autorskiego i praw pokrewnych

Praktyczna wiedza

Nauka praktycznych umiejętności w zakresie tworzenia i weryfikacji umów, których przedmiotem są autorskie prawa majątkowe lub upoważnienie do korzystania z utworu w rozumieniu prawa autorskiego.

Materiały

Ciekawe materiały szkoleniowe przygotowane przez praktyków

Indywidualne doradztwo

Otrzymujesz możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji z radcą prawnym

Poznaj program szkolenia

1. Na początek rozwiązujemy pojęciowy galimatias, czyli definiujemy, rozwiewamy wątpliwości i obalamy mity dotyczące prawa autorskiego.

W tej części dowiesz się m.in. czym się różni prawo własności intelektualnej od prawa autorskiego, a także tego co to są prawa autorskie osobiste i majątkowe, o co chodzi z prawami pokrewnymi do praw autorskich, polami eksploatacji, domeną publiczną, organizacjami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi (OZZ), utworami zależnymi i dozwolonym użytkiem osobistym.

2. Przedmiot ochrony prawa autorskiego, czyli nie lada problem. Czym jest utwór w rozumieniu prawa autorskiego?

W tej części poznasz pojęcie i rodzaje utworów w rozumieniu prawa autorskiego w ujęciu praktycznym, dowiesz się m.in. jakie są szczególne rodzaje utworów (bazy danych, programy komputerowe, utwory audiowizualne i inne) i jakie są relacje między nimi. Przyjrzymy się wspólnie cienkiej granicy pomiędzy inspiracją, a plagiatem w utworach fotograficznych, muzycznych i audiowizualnych. Omówimy najczęściej spotykane problemy i trudności związane z wykorzystywaniem materiałów objętych prawem autorskim.

3. Treść prawa autorskiego i czas ich trwania – co może autor, czego nie mogą inni i czy prawa autorskie trwają wiecznie.

W ramach tej części dowiesz się jakie uprawnienia składają się na prawa autorskie osobiste, w tym m.in. tego, czym jest prawo do integralności utworu i prawo do rzetelnego wykorzystania utworu. Poznasz również zakres praw autorskich majątkowych, sposoby ich komercjalizacji.

4. Komu przysługują prawa autorskie do utworu, na jakich zasadach i co z tego wynika.

W tej części dowiesz się komu mogą przysługiwać prawa autorskie, w jaki sposób można je przenieść lub uzyskać prawo do korzystania z tych praw. Kto i kiedy nabywa prawa autorskie automatycznie, a kiedy potrzebna jest odpowiednia umowa? Czym są utwory pracownicze? W jakim zakresie prawo autorskie twórca może przenieść na inną osobę i jak to wygląda w innych państwach.

5. Ograniczenie treści autorskich praw majątkowych i sposoby legalnego pozyskiwania i wykorzystania cudzych utworów we własnych materiałach szkoleniowych – w jaki sposób możesz korzystać z utworów chronionych prawem autorskim nie będąc ich twórcą i w jakiej części inni mogą korzystać z twojej twórczości.

W tej części dowiesz się czym jest dozwolony użytek chronionych utworów, jak wykorzystywać prawo cytatu, czym są licencje edukacyjne i jakie jeszcze inne ograniczenia praw autorskich obowiązują w polskim prawie. Poznasz sposoby legalnego pozyskiwania i wykorzystania cudzych utworów we własnych materiałach szkoleniowych, dowiesz się jak legalnie pozyskiwać zdjęcia, grafiki i ilustrację, a także muzykę, nagrania dźwiękowe i materiały wideo do swojej pracy. Poznasz również praktyczne sposoby na poszukiwanie podmiotu uprawnionego do danego utworu.

6. Tworzenie umów, których przedmiotem są autorskie prawa majątkowe lub upoważnienie do korzystania z utworu – czyli jak uzyskać prawo legalnego korzystania z chronionych utworów bez zbędnych kosztów i jak rozsądnie gospodarować przysługującymi nam prawami.

W tej części dowiesz się kiedy do legalnego korzystania z chronionych utworów potrzebujesz umowy na piśmie, jak określić w umowie pola eksploatacji utworów objętych prawem autorskim, jakie postanowienia powinny znaleźć się w umowie, a jakich należy uniknąć. Poznasz najczęściej popełniane błędy w umowach prawnoautorskich i sposoby jak ich uniknąć. Nauczysz się samodzielnie weryfikować postanowienia umowne dotyczące praw autorskich i otrzymasz pakiet wzorów umów do samodzielnego stosowania w swojej pracy.

7. Odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich na gruncie prawa cywilnego i karnego.

W tej części dowiesz się jaki sposób można naruszyć prawo autorskie i co za to grozi. Jakie roszczenia cywilnoprawne twórca może kierować do naruszyciela, a kiedy do akcji mogą wkroczyć prokuratura i sądy. Dowiesz się również jak skutecznie udokumentować i egzekwować przysługujące Tobie prawa.

8. Prawo do wizerunku i innych dóbr osobistych osób trzecich, a prawo autorskie.

W tej części dowiesz się m.in. jak zgodnie z prawem wykorzystywać wizerunek innych osób i jak dbać o swój własny wizerunek, a także czym są dobra osobiste i w jaki sposób mają one wpływ na pracę trenera i wykładowcy.

9. Niedozwolone naśladownictwo, tajemnica przedsiębiorstwa, know-how i czyny nieuczciwej konkurencji w działalności trenerskiej i szkoleniowej.

W tej części poznasz narzędzia i mechanizmy ochrony informacji, materiałów, metod i modeli działania oraz innego rodzaju wytworów pracy intelektualnej, które nie są objęte ochroną na gruncie prawa autorskie.

10. Podsumowanie warsztatów.

Najistotniejsze części szkolenia kończą się sesją warsztatową, która pozwala z jednej strony utrwalić zaprezentowany w ramach danej części materiał, z drugiej strony umożliwia ona nabycie przez uczestników umiejętności praktycznego wykorzystywania zdobytej wiedzy.

rozwiń program zwiń program

1. Na początek rozwiązujemy pojęciowy galimatias, czyli definiujemy, rozwiewamy wątpliwości i obalamy mity dotyczące prawa autorskiego.

W tej części dowiesz się m.in. czym się różni prawo własności intelektualnej od prawa autorskiego, a także tego co to są prawa autorskie osobiste i majątkowe, o co chodzi z prawami pokrewnymi do praw autorskich, polami eksploatacji, domeną publiczną, organizacjami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi (OZZ), utworami zależnymi i dozwolonym użytkiem osobistym.

2. Przedmiot ochrony prawa autorskiego, czyli nie lada problem. Czym jest utwór w rozumieniu prawa autorskiego?

W tej części poznasz pojęcie i rodzaje utworów w rozumieniu prawa autorskiego w ujęciu praktycznym, dowiesz się m.in. jakie są szczególne rodzaje utworów (bazy danych, programy komputerowe, utwory audiowizualne i inne) i jakie są relacje między nimi. Przyjrzymy się wspólnie cienkiej granicy pomiędzy inspiracją, a plagiatem w utworach fotograficznych, muzycznych i audiowizualnych. Omówimy najczęściej spotykane problemy i trudności związane z wykorzystywaniem materiałów objętych prawem autorskim.

3. Treść prawa autorskiego i czas ich trwania – co może autor, czego nie mogą inni i czy prawa autorskie trwają wiecznie.

W ramach tej części dowiesz się jakie uprawnienia składają się na prawa autorskie osobiste, w tym m.in. tego, czym jest prawo do integralności utworu i prawo do rzetelnego wykorzystania utworu. Poznasz również zakres praw autorskich majątkowych, sposoby ich komercjalizacji.

4. Komu przysługują prawa autorskie do utworu, na jakich zasadach i co z tego wynika.

W tej części dowiesz się komu mogą przysługiwać prawa autorskie, w jaki sposób można je przenieść lub uzyskać prawo do korzystania z tych praw. Kto i kiedy nabywa prawa autorskie automatycznie, a kiedy potrzebna jest odpowiednia umowa? Czym są utwory pracownicze? W jakim zakresie prawo autorskie twórca może przenieść na inną osobę i jak to wygląda w innych państwach.

5. Ograniczenie treści autorskich praw majątkowych i sposoby legalnego pozyskiwania i wykorzystania cudzych utworów we własnych materiałach szkoleniowych – w jaki sposób możesz korzystać z utworów chronionych prawem autorskim nie będąc ich twórcą i w jakiej części inni mogą korzystać z twojej twórczości.

W tej części dowiesz się czym jest dozwolony użytek chronionych utworów, jak wykorzystywać prawo cytatu, czym są licencje edukacyjne i jakie jeszcze inne ograniczenia praw autorskich obowiązują w polskim prawie. Poznasz sposoby legalnego pozyskiwania i wykorzystania cudzych utworów we własnych materiałach szkoleniowych, dowiesz się jak legalnie pozyskiwać zdjęcia, grafiki i ilustrację, a także muzykę, nagrania dźwiękowe i materiały wideo do swojej pracy. Poznasz również praktyczne sposoby na poszukiwanie podmiotu uprawnionego do danego utworu.

6. Tworzenie umów, których przedmiotem są autorskie prawa majątkowe lub upoważnienie do korzystania z utworu – czyli jak uzyskać prawo legalnego korzystania z chronionych utworów bez zbędnych kosztów i jak rozsądnie gospodarować przysługującymi nam prawami.

W tej części dowiesz się kiedy do legalnego korzystania z chronionych utworów potrzebujesz umowy na piśmie, jak określić w umowie pola eksploatacji utworów objętych prawem autorskim, jakie postanowienia powinny znaleźć się w umowie, a jakich należy uniknąć. Poznasz najczęściej popełniane błędy w umowach prawnoautorskich i sposoby jak ich uniknąć. Nauczysz się samodzielnie weryfikować postanowienia umowne dotyczące praw autorskich i otrzymasz pakiet wzorów umów do samodzielnego stosowania w swojej pracy.

7. Odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich na gruncie prawa cywilnego i karnego.

W tej części dowiesz się jaki sposób można naruszyć prawo autorskie i co za to grozi. Jakie roszczenia cywilnoprawne twórca może kierować do naruszyciela, a kiedy do akcji mogą wkroczyć prokuratura i sądy. Dowiesz się również jak skutecznie udokumentować i egzekwować przysługujące Tobie prawa.

8. Prawo do wizerunku i innych dóbr osobistych osób trzecich, a prawo autorskie.

W tej części dowiesz się m.in. jak zgodnie z prawem wykorzystywać wizerunek innych osób i jak dbać o swój własny wizerunek, a także czym są dobra osobiste i w jaki sposób mają one wpływ na pracę trenera i wykładowcy.

9. Niedozwolone naśladownictwo, tajemnica przedsiębiorstwa, know-how i czyny nieuczciwej konkurencji w działalności trenerskiej i szkoleniowej.

W tej części poznasz narzędzia i mechanizmy ochrony informacji, materiałów, metod i modeli działania oraz innego rodzaju wytworów pracy intelektualnej, które nie są objęte ochroną na gruncie prawa autorskie.

10. Podsumowanie warsztatów.

Najistotniejsze części szkolenia kończą się sesją warsztatową, która pozwala z jednej strony utrwalić zaprezentowany w ramach danej części materiał, z drugiej strony umożliwia ona nabycie przez uczestników umiejętności praktycznego wykorzystywania zdobytej wiedzy.

Masz pytania? Znajdź odpowiedzi poniżej lub skontaktuj się z nami!

Warsztat przeznaczony jest dla wszystkich osób prowadzących działalność szkoleniową, trenerską i edukacyjną, w tym także nauczycieli i wykładów akademickich, którzy chcą w swojej pracy świadomie i legalnie wykorzystywać twórczość innych, a jednocześnie chcą dowiedzieć się w jaki sposób zabezpieczyć efekty swojej pracy twórczej i jak je umiejętnie komercjalizować.
Online lub stacjonarnie w Poznaniu, w zależności od sytuacji epidemiologicznej. Poinformujemy Cię wcześniej :) Szkolenie odbędzie się przy minimalnej liczbie 6 uczestników

Inwestujesz 790 zł, zyskujesz znacznie więcej 🙂


 

Co więcej, koszt udziału w szkoleniu może podlegać refundacji ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego lub Funduszu Pracy. Zapytaj nas o dostępność miejsc i refundacji. Chętnie dla Ciebie sprawdzimy 🙂

Może Cię zainteresować

computer-1185626_1920 (1)

Weksel w obrocie gospodarczym

Mateusz Garnuszewski

10.09.2024

790.00  netto + VAT 23%

FEP_Filary negocjacji

Filary skutecznych negocjacji

Małgorzata Mrug

05-06.03.2024

1580.00  netto + VAT 23%

man-2562325_1920 (1)

Zatrudnianie cudzoziemców

Adam Jankowski

06.05.2024
16.09.2024

790.00  netto + VAT 23%