Logotyp Fundacji Edukacji Prawnej

Odwiedź nas

Fundacja Edukacji Prawnej
Al. Niepodległości 51/1
61-714 Poznań

Biuro fundacji czynne jest w godzinach:
8.00 -16.00 od poniedziałku do piątku.

Zadzwoń do nas

Tel: (+48) 61 855 20 45
Kom: (+48) 532 608 522

Przekaż darowiznę

Każdy może wesprzeć nasze działania przekazując dowolną kwotę na konto Fundacji

Fundacja Edukacji Prawnej

Al. Niepodległości 51/1
61-714 Poznań
KRS 0000584989
mBank
nr konta 23 1140 2004 0000 3502 7604 5020

Wspieraj nas z korzyścią dla siebie lub swojej firmy

Fundacja Edukacji Prawnej jest organizacją pozarządową o której mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873 z późn. zm.) i prowadzi działalność wskazaną w art. 4 ust.1 ustawy. Z tego względu wsparcie przez Państwa naszej Fundacji umożliwia skorzystanie z odliczenia podatkowego.

Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, którzy dokonają w danym roku podatkowym darowizny pieniężnej lub rzeczowej na rzecz Fundacji, będą mogli w rozliczeniu rocznym pomniejszyć podstawę obliczenia podatku o kwotę tej darowizny, pod warunkiem, że kwota odliczenia nie przekroczy 6% dochodu podatnika. Odliczenie następuje na podstawie i na zasadach określonych w art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.2012.361 z późn. zm).
 
Podatnicy korzystający z odliczenia, są obowiązani wykazać w zeznaniu rocznym kwotę przekazanej darowizny, kwotę dokonanego odliczenia oraz dane pozwalające na identyfikację obdarowanego, w szczególności jego nazwę i adres.

Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, którzy dokonają darowizny na rzecz Fundacji uzyskają możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania darowizny dokonanej na rzecz Fundacji, w wysokości nie przekraczającej 10% dochodu podatnika. Odliczenie następuje na podstawie i na zasadach określonych w to z art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U.2014.851 z późn. zm.).

W razie jakichkolwiek wątpliwości, dotyczących możliwości skorzystania z opisanego powyżej odliczenia, prosimy Państwa o kontakt z pracownikiem Fundacji. 
Transparentność i zaufanie

Wszystkie środki przekazane Fundacji zostaną przeznaczone na realizację jej celów statutowych. Władze Fundacji zobowiązują się do przedstawienia szczegółowego rozliczenia, wykorzystania środków przekazanych przez każdego darczyńcę.