Logotyp Fundacji Edukacji Prawnej

Rękojmia i gwarancja z perspektywy kupującego

Poznaj i wyposaż się w wiedzę niezbędną do prowadzenia procesu reklamacyjnego w sposób pozwalający na możliwie najpełniejszą ochronę praw i interesów kupującego lub zamawiającego.

Odpowiedzialność sprzedawcy lub wykonawcy z tytułu rękojmi

Czy wiesz, że realizacja uprawnień kupującego w ramach rękojmi może niekiedy okazać się bardzo kłopotliwa? Jak wygląda odpowiedzialność z tytułu rękojmi sprzedawcy czy wykonawcy prac? Skuteczne egzekwowanie uprawnień z rękojmi wymaga zarówno znajomości regulacji prawnych dotyczących rękojmi, jak również wiedzy w zakresie prawnego charakteru tych uprawnień.
Jeśli w swoje organizacji odpowiadasz za zakupy lub zamówienia, to koniecznie weź udział w szkoleniu, które poświęcone jest zagadnieniom związanym z regulacjami prawnymi dotyczącymi rękojmi i gwarancji. Ważna częścią organizowanego szkolenia jest analizowanie przypadków reklamacji, podczas których uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z licznymi przykładami, zadaniami, casusami i case study. Istotnym punktem programu szkolenia jest nauka analizy i formułowania postanowień umów sprzedaży, dostawy, umów o świadczenie usług a także przyjętych do stosowania regulaminów i ogólnych warunków sprzedaży, pod kątem optymalizacji procesu reklamacyjnego i ochrony interesów kupującego czy zamawiającego . Sam(a) zobaczysz, jak szybko poczujesz zwrot z inwestycji w to szkolenie eliminując błędy w procesie zgłaszanych przez Ciebie reklamacji.

Mateusz Garnuszewski

Doświadczony Radca Prawny, Partner Philips & Garnuszewski Spółka Partnerska Radców Prawnego. Ekspert z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego oraz prawa pracy.

790.00  netto + VAT 23%

Wybierz termin szkolenia

Co zyskujesz uczestnicząc w szkoleniu?

Praktyczna wiedza

Warsztat zapewnia solidną porcję wiedzy praktycznej i możliwość czerpania z lat doświadczeń prowadzących. Prezentowane w trakcie warsztatu treści wzbogacane są licznymi przykładami, case study.

Indywidualne doradztwo

Otrzymujesz możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji z radcą prawnym.

Materiały

Otrzymujesz aktualny stan prawny i orzecznictwo z zakresu objętego tematem szkolenia, a także ciekawe materiały przygotowane przez praktyków.

Networking

Dajemy Ci możliwość spotkania i wymiany doświadczeń z przedstawicielami różnorodnych firm i instytucji realizującymi projekty w bliskim dla uczestników środowisku

Jak wygląda program szkolenia?

Przedstawienie obowiązujących regulacji prawnych, dotyczących odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu wad rzeczy sprzedanej w ramach tzw. sprzedaży konsumenckiej i profesjonalnej, z uwzględnieniem najnowszych zmian (w tym m.in. konsument i przedsiębiorca, forma umowy – elementy kształtujące treść umowy w tym regulaminy, wzory umów, ogólne warunki, niedozwolone klauzule umowne przy sprzedaży konsumenckiej, zmiana definicji wady fizycznej i niezgodności towaru z umową).

 

1. Rękojmia. Zasady ogólne i rękojmia konsumencka

 • niezgodność z umową, wady fizyczne i wady prawne rzeczy sprzedanej,
 • wada znana kupującemu, wada widoczna, a wada ukryta – rozkład ciężaru dowodu w sporach reklamacyjnych,
 • akty staranności kupującego konsumenta (w tym .in. obowiązek zbadania rzeczy i zawiadomienia o wadzie, zgłoszenie roszczeń – realizacja uprawnień),
 • nieprzydatność rzeczy do wskazanego przez kupującego użytku, a odpowiedzialność sprzedawcy,
 • niekompletność rzeczy, odpowiedzialność sprzedawcy za braki ilościowe i opakowane rzeczy,
 • zakres odpowiedzialności sprzedawcy za wady rzeczy używanych,
 • zakres uprawnień konsumenta (w tym m.in. prawo do wymiany rzeczy, usunięcia wady, odstąpienia od umowy i obniżenia ceny),
 • zwolnienie sprzedawcy od odpowiedzialności za wady fizyczne,
 • koszty obsługi procesu reklamacyjnego (w tym m.in. koszt dostarczenia rzeczy wadliwej, koszt naprawy, wymiany, demontażu, ponownego montażu),
 • termin na dochodzenie roszczeń z rękojmi oraz wygaśnięcie uprawnień z rękojmi za wady fizyczne,
 • modyfikacja zasad odpowiedzialności na podstawie umowy stron,
 • odpowiedzialność odszkodowawcza z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, a uprawnienia z gwarancji i rękojmi.

2. Rękojmia w obrocie profesjonalnym

 • nowa definicja wady, w tym fizycznej, fizycznej i jej wpływ na obrót obustronnie profesjonalny,
 • akty staranności kupującego profesjonalisty (w tym m.in. obowiązek zbadania rzeczy i zawiadomienia o wadzie, zgłoszenie roszczeń – realizacja uprawnień),
  • uprawnienia kupującego profesjonalisty w przypadku wystąpienia wad rzeczy (w tym m.in. prawo do wymiany rzeczy, usunięcia wady, odstąpienia od umowy i obniżenia ceny),
 • zwolnienie sprzedawcy od odpowiedzialności za wady fizyczne lub prawne,
 • koszty obsługi procesu reklamacyjnego (w tym m.in. koszt dostarczenia rzeczy wadliwej, koszt naprawy, wymiany, demontażu, ponownego montażu),
 • termin na dochodzenie roszczeń z rękojmi oraz wygaśnięcie uprawnień z rękojmi za wady fizyczne w obrocie profesjonalnym,
 • modyfikacja zasad odpowiedzialności na podstawie umowy stron – zakres swobody stron,
 • uprawnienia sprzedawcy w przypadku uwzględnienia roszczeń kupującego – roszczenie regresowe.

3. Gwarancja

 • wzajemna relacja uprawień z gwarancji i rękojmi,
 • udzielenie gwarancji, a dokument gwarancyjny,
 • obowiązki gwaranta i przesłanki jego odpowiedzialności,
 • uprawnienia kupującego z tytułu gwarancji,
 • zasady poprawnego formułowania warunków gwarancji z uwzględnieniem konieczności zapewniania ochrony interesów sprzedawcy

4. Praktyczne wskazówki

 • postępowanie reklamacyjne od momentu zgłoszenia roszczenia do jej rozpatrzenia – ujęcie praktyczne (w tym m.in. sposoby składania reklamacji, treść reklamacji, czas jej rozpoznania, weryfikacja formalna i merytoryczna reklamacji, uzasadnienie odmowy uznania reklamacji, skutki braku rozpatrzenia reklamacji w terminie, rozkład ciężaru dowodu w sporach reklamacyjnych).
 • optymalizacja procesu reklamacyjnego z uwzględnieniem ochrony interesów kupującego, usługobiorcy, czy zamawiającego.
rozwiń program zwiń program

Przedstawienie obowiązujących regulacji prawnych, dotyczących odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu wad rzeczy sprzedanej w ramach tzw. sprzedaży konsumenckiej i profesjonalnej, z uwzględnieniem najnowszych zmian (w tym m.in. konsument i przedsiębiorca, forma umowy – elementy kształtujące treść umowy w tym regulaminy, wzory umów, ogólne warunki, niedozwolone klauzule umowne przy sprzedaży konsumenckiej, zmiana definicji wady fizycznej i niezgodności towaru z umową).

 

1. Rękojmia. Zasady ogólne i rękojmia konsumencka

 • niezgodność z umową, wady fizyczne i wady prawne rzeczy sprzedanej,
 • wada znana kupującemu, wada widoczna, a wada ukryta – rozkład ciężaru dowodu w sporach reklamacyjnych,
 • akty staranności kupującego konsumenta (w tym .in. obowiązek zbadania rzeczy i zawiadomienia o wadzie, zgłoszenie roszczeń – realizacja uprawnień),
 • nieprzydatność rzeczy do wskazanego przez kupującego użytku, a odpowiedzialność sprzedawcy,
 • niekompletność rzeczy, odpowiedzialność sprzedawcy za braki ilościowe i opakowane rzeczy,
 • zakres odpowiedzialności sprzedawcy za wady rzeczy używanych,
 • zakres uprawnień konsumenta (w tym m.in. prawo do wymiany rzeczy, usunięcia wady, odstąpienia od umowy i obniżenia ceny),
 • zwolnienie sprzedawcy od odpowiedzialności za wady fizyczne,
 • koszty obsługi procesu reklamacyjnego (w tym m.in. koszt dostarczenia rzeczy wadliwej, koszt naprawy, wymiany, demontażu, ponownego montażu),
 • termin na dochodzenie roszczeń z rękojmi oraz wygaśnięcie uprawnień z rękojmi za wady fizyczne,
 • modyfikacja zasad odpowiedzialności na podstawie umowy stron,
 • odpowiedzialność odszkodowawcza z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, a uprawnienia z gwarancji i rękojmi.

2. Rękojmia w obrocie profesjonalnym

 • nowa definicja wady, w tym fizycznej, fizycznej i jej wpływ na obrót obustronnie profesjonalny,
 • akty staranności kupującego profesjonalisty (w tym m.in. obowiązek zbadania rzeczy i zawiadomienia o wadzie, zgłoszenie roszczeń – realizacja uprawnień),
  • uprawnienia kupującego profesjonalisty w przypadku wystąpienia wad rzeczy (w tym m.in. prawo do wymiany rzeczy, usunięcia wady, odstąpienia od umowy i obniżenia ceny),
 • zwolnienie sprzedawcy od odpowiedzialności za wady fizyczne lub prawne,
 • koszty obsługi procesu reklamacyjnego (w tym m.in. koszt dostarczenia rzeczy wadliwej, koszt naprawy, wymiany, demontażu, ponownego montażu),
 • termin na dochodzenie roszczeń z rękojmi oraz wygaśnięcie uprawnień z rękojmi za wady fizyczne w obrocie profesjonalnym,
 • modyfikacja zasad odpowiedzialności na podstawie umowy stron – zakres swobody stron,
 • uprawnienia sprzedawcy w przypadku uwzględnienia roszczeń kupującego – roszczenie regresowe.

3. Gwarancja

 • wzajemna relacja uprawień z gwarancji i rękojmi,
 • udzielenie gwarancji, a dokument gwarancyjny,
 • obowiązki gwaranta i przesłanki jego odpowiedzialności,
 • uprawnienia kupującego z tytułu gwarancji,
 • zasady poprawnego formułowania warunków gwarancji z uwzględnieniem konieczności zapewniania ochrony interesów sprzedawcy

4. Praktyczne wskazówki

 • postępowanie reklamacyjne od momentu zgłoszenia roszczenia do jej rozpatrzenia – ujęcie praktyczne (w tym m.in. sposoby składania reklamacji, treść reklamacji, czas jej rozpoznania, weryfikacja formalna i merytoryczna reklamacji, uzasadnienie odmowy uznania reklamacji, skutki braku rozpatrzenia reklamacji w terminie, rozkład ciężaru dowodu w sporach reklamacyjnych).
 • optymalizacja procesu reklamacyjnego z uwzględnieniem ochrony interesów kupującego, usługobiorcy, czy zamawiającego.

Znajdź odpowiedzi poniżej lub skontaktuj się z nami!

Szkolenie skierowane jest do pracowników i właścicieli wszelkiego rodzaju firm usługowych, handlowych, produkcyjnych i wykonawczych, którzy w ramach swojej pracy zawodowej stykają się z roszczeniami i żądaniami klientów, zgłaszanymi na podstawie rękojmi lub gwarancji jakości.
Online lub stacjonarnie w Poznaniu, w zależności od sytuacji epidemiologicznej. Poinformujemy Cię wcześniej :) Szkolenie odbędzie się przy minimalnej liczbie 6 uczestników.

Inwestujesz tylko 790 zł, zyskujesz wiedzę, która może ochronić Twój biznes 🙂


 

Co więcej, koszt udziału w szkoleniu może podlegać refundacji ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego lub Funduszu Pracy. Zapytaj nas o dostępność miejsc i refundacji. Chętnie dla Ciebie sprawdzimy 🙂

Może Cię zainteresować

student-849821_1920 (1)

Grzegorz Dudczak

14-15.03.2024
06-07.06.2024
26-27.09.2024

1580.00  netto + VAT 23%

zdjęcie z ringu

Małgorzata Mrug

Zapytaj o termin

2970.00  netto + VAT 23%

student-849825_1920 (1)

Mateusz Garnuszewski

04.06.2024

790.00  netto + VAT 23%