Logotyp Fundacji Edukacji Prawnej
Masz prawo wiedzieć!

Od początku naszego istnienia staramy się mówić o prawie w sposób przystępny i ciekawy. Wierzymy, że dzięki naszej pasji, wiedzy i doświadczeniu zdobytemu w trakcie wielu lat pracy z klientami, jako adwokaci, radcowie prawni, wiemy jak to robić.

Nasze projekty non-profit

Co najważniejsze – jesteśmy Fundacją. Powstaliśmy po to żeby inicjować, wspierać i prowadzić działania na rzecz ogółu społeczeństwa polskiego – w zakresie nauki, oświaty, edukacji i wychowania. To wynika bezpośrednio z naszych celów statutowych i to chcemy przekazać poprzez nasze działania. To właśnie to co robimy na rzecz społeczeństwa stanowi podstawę naszego funkcjonowania na rynku.

Wierzymy, że wiedza prawna przedstawiona w ludzki i przystępny sposób to nic trudnego, a co istotne – to wiedza dla każdego! Prawo dotyka – mniej lub bardziej – każdego z nas w życiu codziennym, a nie każdy ma dostęp do wiedzy prawnej. Chcąc popularyzować tę wiedzę chcemy dotrzeć do grup społecznych, które tego dostępu nie mają lub jest on znacznie utrudniony. Wiemy, że jedną z grup najbardziej zagrożonych szkodą wywołaną przez niewiedzę są seniorzy. W związku z tym prowadzimy program skierowany wyłącznie do nich. Wiemy też, że świadomość prawna powinna być kształtowana już od najmłodszych lat – byle w odpowiedni sposób.

Prowadzimy aktualnie cztery projekty non-profit:

Projekt edukacyjny przygotowany specjalnie dla najmłodszych, a jego ideą jest propagowanie świadomości prawnej już pośród dzieci. Projekt zakłada wizytę edukacyjną naszych kolegów i koleżanek, którzy na co dzień pełnią rolę radców prawnych i adwokatów. 

#mówiPAPUGA

Cykl spotkań informacyjno-edukacyjnych skierowanych do uczniów klas licealnych. Projekt zakłada wizytę prawników w szkołach licealnych. Dzięki tym spotkaniom chcemy przybliżyć młodzieży, m.in. takie zagadnienia jak prawo autorskie, kwestie związane z wolnością słowa czy dokonywanie czynności prawnych przez Internet.

Cykl spotkań skierowanych do osób starszych. Każde spotkanie jest poświęcone innej tematyce, aby zwiększyć świadomość prawną seniorów i ułatwić im funkcjonowanie w życiu codziennym. Na każdym z warsztatów największy nacisk kładziemy na praktyczne ujęcie problemu. Chcemy dotrzeć od odbiorcy, chcemy coś zmienić.

Projekt edukacyjny przygotowany dla przedsiębiorców, którzy w okresie pandemii skorzystali ze środków w ramach tarczy antykryzysowej. Projekt zakłada bezpłatne spotkania z prawnikami. Tarcza edukacyjna stoi na straży majątku przedsiębiorców i chroni ich przed odpowiedzialnością karną i finansową.
Zaufaj doświadczeniu
1

przedszkolaków w ramach projektu „Mały Prawy Obywatel”

1

Seniorów w projekcie „Edukacja prawna dla seniora”

Realizacja tych projektów daje nieopisaną moc do działania!

Jeżeli chcesz wiedzieć co to znaczy i zaangażować się w nasze projekty – masz wiele możliwości!

Programy, które aktualnie realizujemy – Mały Prawy Obywatel oraz Edukacja prawna dla seniora – są przygotowane z myślą o przedszkolakach i osobach starszych. Chcesz żebyśmy przyjechali do przedszkola Twojego dziecka? Znasz zaprzyjaźniony Dom Seniora? Napisz maila, znajdźmy wspólny termin i zostańmy partnerami przy tych niezwykłych projektach!
Masz pomysł? Wiesz jak popularyzować wiedzę prawną pośród grup, które najbardziej tego potrzebują? Może nowy projekt chodzi Ci po głowie, ale nie wiesz do końca w jaki sposób go zrealizować? Odezwij się do nas, wspólnymi siłami możemy stworzyć coś nowego! Wszelkie wsparcie organizacyjne jest na wagę złota! Mamy doświadczenie w realizacji projektów!
Szukasz sposobów by zrealizować CSR swojej firmy? A może chcesz skorzystać z odliczenia podatkowego? Darowizna na rzecz Fundacji daje nie tylko satysfakcje płynącą z pomocy innym, ale też pozytywnie wpłynie na wizerunek Twojej firmy czy względy podatkowe. Każdy może wesprzeć nasze działania przekazując dowolną kwotę na konto Fundacji.

Przekaż darowiznę

Każdy może wesprzeć nasze działania przekazując dowolną kwotę na konto Fundacji

Nie masz czasu zaangażować się osobiście? Wciąż możesz pomóc! Nie tylko ręce do pracy, ale też wsparcie finansowe może nam pomóc szerzyć edukację prawną pośród tych, którzy jej najbardziej potrzebują! Każda, nawet najmniejsza pomoc to szansa na nowe pokłady wiedzy dla seniorów i dzieci, ale nie tylko!

Fundacja Edukacji Prawnej

Al. Niepodległości 51/1
61-714 Poznań
KRS 0000584989
mBank
nr konta 23 1140 2004 0000 3502 7604 5020

Wspieraj nas z korzyścią dla siebie lub swojej firmy

Fundacja Edukacji Prawnej jest organizacją pozarządową o której mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873 z późn. zm.) i prowadzi działalność wskazaną w art. 4 ust.1 ustawy. Z tego względu wsparcie przez Państwa naszej Fundacji umożliwia skorzystanie z odliczenia podatkowego.

Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, którzy dokonają w danym roku podatkowym darowizny pieniężnej lub rzeczowej na rzecz Fundacji, będą mogli w rozliczeniu rocznym pomniejszyć podstawę obliczenia podatku o kwotę tej darowizny, pod warunkiem, że kwota odliczenia nie przekroczy 6% dochodu podatnika. Odliczenie następuje na podstawie i na zasadach określonych w art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.2012.361 z późn. zm).
 
Podatnicy korzystający z odliczenia, są obowiązani wykazać w zeznaniu rocznym kwotę przekazanej darowizny, kwotę dokonanego odliczenia oraz dane pozwalające na identyfikację obdarowanego, w szczególności jego nazwę i adres.

Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, którzy dokonają darowizny na rzecz Fundacji uzyskają możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania darowizny dokonanej na rzecz Fundacji, w wysokości nie przekraczającej 10% dochodu podatnika. Odliczenie następuje na podstawie i na zasadach określonych w to z art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U.2014.851 z późn. zm.).

W razie jakichkolwiek wątpliwości, dotyczących możliwości skorzystania z opisanego powyżej odliczenia, prosimy Państwa o kontakt z pracownikiem Fundacji. 
Transparentność i zaufanie

Wszystkie środki przekazane Fundacji zostaną przeznaczone na realizację jej celów statutowych. Władze Fundacji zobowiązują się do przedstawienia szczegółowego rozliczenia, wykorzystania środków przekazanych przez każdego darczyńcę.