POLITYKA PRYWATNOŚCI FUNDACJI EDUKACJI PRAWNEJ

Dziękujemy Ci za zainteresowanie naszą działalnością i odwiedzenie naszej strony, mamy nadzieję, że znalazłeś na niej informację które Cię zainteresowały i będziesz nas odwiedzał częściej. Z dniem 25 maja 2018 roku rozpoczęto stosowanie RODO, a mówiąc bardziej fachowo Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). RODO nakłada na nas obowiązek poinformowania Cię o tym jak przetwarzamy Twoje dane osobowe. Prosimy Cię o poświęcenie chwili i zapoznanie się z przedstawionymi poniżej informacjami.

Kto jest administratorem Twoich danych?

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem, który decyduje jakie dan, w jaki sposób i w jakim celu będzie zbierać jesteśmy my, Fundacja Edukacji Prawnej z siedzibą w Poznaniu.

W razie jakichkolwiek pytań co do przetwarzania danych osobowych, pozostajemy do Twojej dyspozycji. Możesz skontaktować się z nami wysyłając e-maila na adres biuro@edukacjaprawna.pl lub pocztą tradycyjną na adres naszej siedziby, tj. Al. Niepodległości 51/1, 61-714 Poznań.

Czyje dane przetwarzamy?

Administrator przetwarza dane osobowe uczestników szkoleń, kursów, konferencji i eventów , podane mu przez samych uczestników lub podmioty zgłaszające uczestników do udziału w tych wydarzeniach . W przypadku uczestników szkoleń, kursów i konferencji Administrator przetwarza informacje o ich imieniu, nazwisku, adresie e-mail i zajmowanym stanowisku, podmiocie w jakim uczestnik jest zatrudniony lub z którą współpracuje. W przypadku osób zgłaszających uczestników szkoleń, kursów i konferencji Administrator przetwarza informacje o ich imieniu, nazwisku, adresie e-mail i zajmowanym stanowisku.

Jeśli nie korzystasz jeszcze z naszych usług, a jedynie odwiedzasz naszą stronę internetową, Administrator przetwarza również Twoje dane osobowe użytkowników wyłącznie w zakresie informacji o Twojej aktywności na naszej stronie internetowej.

Jeśli skorzystałeś z możliwości zapisania się do do naszej bazy newsletter. Administrator będzie przetwarzał Twoje dane osobowe w zakresie, podanego adresu e-mail, na który będziemy przesyłać informacje o naszych nowych projektach, przeprowadzanych szkoleniach, kursach, konferencjach i eventach.

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane?

Komu przekazujemy Twoje dane?

Jeśli jesteś uczestnikiem naszych szkoleń, kursów, konferencji i eventów Twoje dane osobowe mogą być udostępniane podwykonawcom, którymi posługuje się Administrator w celu przygotowania i przeprowadzenia tych wydarzeń , w szczególności podmiotom prowadzącym działalność transportową, hotelarską i księgową, a także naszym trenerom.

Jeśli jesteś użytkownikiem naszej strony przekazujemy Twoje dane osobowe podmiotom, które analizują dla nas ruch na naszej stronie, dla celów statystycznych i marketingowych. Zebrane w ten sposób informacje wykorzystujemy wyłącznie w celu prowadzonej działalności.

Korzystamy także z podmiotów, które pomagają nam w utrzymaniu strony internetowej, dostawców usług hostingowych czy e-mailowych.

Usługi podmiotów trzecich

Na naszej stronie internetowej znajdziesz wtyczki do popularnych serwisów społecznościowych, tj. Facebooka i LinkedIn. Korzystamy również z narzędzia Google Analytics . Wszystkie wymienione podmioty mają swoją siedzibę poza obszarem Europejskiego Obszaru Geograficznego, jednak bezpieczeństwo Twoich danych zapewnia ich partycypacja w programie Tarczy Prywatności (tzw. Privacy Shield).

Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane?

Administrator będzie przechowywał dane osobowe:

Jakie prawa przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych?

Czy muszę podać wam swoje dane?

Podanie danych osobowych w zakresie nieobjętym zgodą jest warunkiem zawarcia i prawidłowego wykonania umowy przez Administratora oraz podmioty zaangażowane w realizację Kursu lub Szkolenia, w przypadku braku podania danych osobowych, prawidłowe wykonanie umowy może okazać się niemożliwe. W przypadku oparcia przetwarzania danych uczestnika o zgodę, jej udzielenie jest dobrowolne, zaś brak jej udzielenia spowoduje brak możliwości przetwarzania danych w celu opisanym w treści zgody.

Czy i jak mnie profilujecie?

W celu marketingu własnego oraz dostosowania wyświetlanej treści do zainteresowań i upodobań użytkownika zbieramy pliki cookies, które analizujemy w zakresie Twoich wejść na stronę, ilości czasu spędzonego na stronie, klikniętych linków, czy też otwarcia e-maili. Dzięki temu jesteśmy w stanie dostosować nasz marketing do Twoich potrzeb. Możesz wyrazić sprzeciw wobec takiego wykorzystania Twoich danych i w tym celu zmienić ustawienia swojej przeglądarki w taki sposób, by zablokować możliwość wykorzystywania przez nas plików cookies.