Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI FUNDACJI EDUKACJI PRAWNEJ

Dziękujemy Ci za zainteresowanie naszą działalnością i odwiedzenie naszej strony, mamy nadzieję, że znalazłeś na niej informację które Cię zainteresowały i będziesz nas odwiedzał częściej. Z dniem 25 maja 2018 roku rozpoczęto stosowanie RODO, a mówiąc bardziej fachowo Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). RODO nakłada na nas obowiązek poinformowania Cię o tym jak przetwarzamy Twoje dane osobowe. Prosimy Cię o poświęcenie chwili i zapoznanie się z przedstawionymi poniżej informacjami.

Kto jest administratorem Twoich danych?

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem, który decyduje jakie dan, w jaki sposób i w jakim celu będzie zbierać jesteśmy my, Fundacja Edukacji Prawnej z siedzibą w Poznaniu.

W razie jakichkolwiek pytań co do przetwarzania danych osobowych, pozostajemy do Twojej dyspozycji. Możesz skontaktować się z nami wysyłając e-maila na adres biuro@edukacjaprawna.pl lub pocztą tradycyjną na adres naszej siedziby, tj. Al. Niepodległości 51/1, 61-714 Poznań.

Czyje dane przetwarzamy?

Administrator przetwarza dane osobowe uczestników szkoleń, kursów, konferencji i eventów , podane mu przez samych uczestników lub podmioty zgłaszające uczestników do udziału w tych wydarzeniach . W przypadku uczestników szkoleń, kursów i konferencji Administrator przetwarza informacje o ich imieniu, nazwisku, adresie e-mail i zajmowanym stanowisku, podmiocie w jakim uczestnik jest zatrudniony lub z którą współpracuje. W przypadku osób zgłaszających uczestników szkoleń, kursów i konferencji Administrator przetwarza informacje o ich imieniu, nazwisku, adresie e-mail i zajmowanym stanowisku.

Jeśli nie korzystasz jeszcze z naszych usług, a jedynie odwiedzasz naszą stronę internetową, Administrator przetwarza również Twoje dane osobowe użytkowników wyłącznie w zakresie informacji o Twojej aktywności na naszej stronie internetowej.

Jeśli skorzystałeś z możliwości zapisania się do do naszej bazy newsletter. Administrator będzie przetwarzał Twoje dane osobowe w zakresie, podanego adresu e-mail, na który będziemy przesyłać informacje o naszych nowych projektach, przeprowadzanych szkoleniach, kursach, konferencjach i eventach.

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane?

 • w celu wykonania umowy wiążącej Administratora z uczestnikiem szkoleń, kursów, konferencji i eventów bądź podmiotem kierującym lub podjęcia czynności przed zawarciem umowy na żądanie uczestnika – w celu świadczenia oferowanych przez nas usług ;
 • w wykonaniu obowiązku prawnego – w tym celu Administrator przetwarza dane dla celów podatkowych i rachunkowych,
 • na podstawie udzielonej zgody – w tym celu Administrator przetwarza dane w celu wskazanym w klauzuli zgody, w szczególności w celu informowania o swojej aktualnej ofercie, wysyłania newsletter’a, odpowiedzi na pytanie zadane na chacie, przetwarzania wizerunku dla celów promocyjnych czy zbierania plików cookies (w tym w celach profilowania i reklamy behawioralnej),
 • w prawnie uzasadnionym interesie Organizatora – w celu marketingu produktów własnych, prowadzenia statystyk, poziomu satysfakcji klientów, a także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

Komu przekazujemy Twoje dane?

Jeśli jesteś uczestnikiem naszych szkoleń, kursów, konferencji i eventów Twoje dane osobowe mogą być udostępniane podwykonawcom, którymi posługuje się Administrator w celu przygotowania i przeprowadzenia tych wydarzeń , w szczególności podmiotom prowadzącym działalność transportową, hotelarską i księgową, a także naszym trenerom.

Jeśli jesteś użytkownikiem naszej strony przekazujemy Twoje dane osobowe podmiotom, które analizują dla nas ruch na naszej stronie, dla celów statystycznych i marketingowych. Zebrane w ten sposób informacje wykorzystujemy wyłącznie w celu prowadzonej działalności.

Korzystamy także z podmiotów, które pomagają nam w utrzymaniu strony internetowej, dostawców usług hostingowych czy e-mailowych.

Usługi podmiotów trzecich

Na naszej stronie internetowej znajdziesz wtyczki do popularnych serwisów społecznościowych, tj. Facebooka i LinkedIn. Korzystamy również z narzędzia Google Analytics . Wszystkie wymienione podmioty mają swoją siedzibę poza obszarem Europejskiego Obszaru Geograficznego, jednak bezpieczeństwo Twoich danych zapewnia ich partycypacja w programie Tarczy Prywatności (tzw. Privacy Shield).

Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane?

Administrator będzie przechowywał dane osobowe:

 • przez okres niezbędny do realizacji umowy, a po jej zakończeniu do czasu przedawnienia roszczeń związanych z jej wykonaniem, nie krócej jednak niż do upływu czasu wymaganego przepisami ustawy o rachunkowości.
 • do czasu wycofania udzielonej zgody lub wniesienia sprzeciwu, co do marketingu,
 • w przypadku danych zbieranych za pomocą plików cookies nie dłużej niż rok od momentu ich zebrania.

Jakie prawa przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych?

 • prawo dostępu do danych,
 • prawo sprostowania,
 • prawo ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do usunięcia danych osobowych („prawo do zapomnienia”),
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w prawnie uzasadnionym interesie Administratora lub w celach marketingowych,
 • prawo do przeniesienia danych,
 • prawo do wycofania zgody, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonywanego do czasu wycofania zgody,
 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Czy muszę podać wam swoje dane?

Podanie danych osobowych w zakresie nieobjętym zgodą jest warunkiem zawarcia i prawidłowego wykonania umowy przez Administratora oraz podmioty zaangażowane w realizację Kursu lub Szkolenia, w przypadku braku podania danych osobowych, prawidłowe wykonanie umowy może okazać się niemożliwe. W przypadku oparcia przetwarzania danych uczestnika o zgodę, jej udzielenie jest dobrowolne, zaś brak jej udzielenia spowoduje brak możliwości przetwarzania danych w celu opisanym w treści zgody.

Czy i jak mnie profilujecie?

W celu marketingu własnego oraz dostosowania wyświetlanej treści do zainteresowań i upodobań użytkownika zbieramy pliki cookies, które analizujemy w zakresie Twoich wejść na stronę, ilości czasu spędzonego na stronie, klikniętych linków, czy też otwarcia e-maili. Dzięki temu jesteśmy w stanie dostosować nasz marketing do Twoich potrzeb. Możesz wyrazić sprzeciw wobec takiego wykorzystania Twoich danych i w tym celu zmienić ustawienia swojej przeglądarki w taki sposób, by zablokować możliwość wykorzystywania przez nas plików cookies.