Logotyp Fundacji Edukacji Prawnej
Misja i cele

Fundacja Edukacji Prawnej jest instytucją szkoleniowo – doradczą, która powstała w celu zwiększenia poziomu wiedzy i świadomości prawnej w naszym społeczeństwie. Poprzez szkolenia, kursy, warsztaty i konferencje popularyzujemy wiedzę z zakresu prawa, zasad jego interpretacji i stosowania. Od początku naszego istnienia staramy się mówić o prawie w sposób przystępny i ciekawy. Wierzymy, że dzięki naszej pasji, wiedzy i doświadczeniu zdobytemu w trakcie wielu lat pracy z klientami, jako adwokaci, radcowie prawni, wiemy jak to robić.

W miarę rozwoju działalności Fundacja poszerzała zakres swojej aktywności i kompetencji szkoleniowych, by spełnić oczekiwania klientów oraz odpowiedzieć na potrzeby naszych beneficjentów i dobroczyńców. W chwili obecnej, poza zagadnieniami związanymi z prawem, oferujemy szkolenia z zakresu:

  • Ekonomii, rachunkowości i podatków;
  • Zarządzania zespołem, zmianą i zarządzania kryzysem;
  • Strategii marketingowych, budowania marki;
  • Technik sprzedaży i komunikacji z klientem;
  • Specjalistycznych kursów języka angielskiego.

 

W trakcie szkoleń nasi trenerzy przekazują wiedzę przy wykorzystaniu nowoczesnych metod szkoleniowych, w oparciu o liczne przykłady, case study, gry i symulacje. Dzięki temu uczestnicy bez trudu potrafią znaleźć dla niej praktyczne zastosowanie.

Nasze cele realizujemy poprzez działalność informacyjną, wydawniczą, oraz organizację szkoleń otwartych, kursów i konferencji. Przygotowujemy je z myślą o jak najszerszym kręgu odbiorców, niezależnie od ich pochodzenia, poglądów czy zasobności portfela. Udaje nam się to osiągnąć w dużej mierze dzięki zaangażowaniu osób tworzących Fundację Edukacji Prawnej, jej pracownikom i wolontariuszom.

Ale Fundacja Edukacji Prawnej to nie tylko przystępne szkolenia otwarte i działania non profit, to również specjalistyczne szkolenia dedykowane i usługi doradcze, tworzone z myślą o potrzebach konkretnej organizacji lub przedsiębiorstwa. Do realizacji kształcenia dedykowanego podchodzimy kompleksowo. Nasz zespół starannie analizuje potrzeby szkoleniowe, diagnozuje występujące w danej organizacji problemy, szuka sposobu na usprawnienie komunikacji, wytworzenie dobrych praktyk i wzrost efektywności. Dzięki takiemu podejściu nasi doradcy skutecznie pomagają przedsiębiorcom, po to by wspólnie z nimi cieszyć się z ich późniejszych sukcesów. Inwestujemy w trwałe relacje z naszymi klientami i beneficjentami. Dzięki rozbudowanemu programowi opieki poszkoleniowej dbamy o to, by wiedza przekazana uczestnikom podczas szkoleń procentowała w ich codziennej pracy.

Ważnym uzupełnieniem naszej działalności jest bezpośrednia pomoc małym i średnim przedsiębiorcom. Nasi eksperci z powodzeniem realizują działalność doradczą związaną z sukcesją w przedsiębiorstwach rodzinnych, restrukturyzacją i reorganizacją przedsiębiorstw, optymalizacją procesów w przedsiębiorstwach, wspierając także procesy budowy marki i tworzenie strategii marketingowych.

W Fundacji Edukacji Prawnej jesteśmy świadomi barier w dostępie do specjalistycznych usług doradczych i szkoleniowych, dlatego pomagamy naszym klientom w pozyskaniu środków na te usługi w postaci różnego rodzaju gratów i dofinansowań.

Jesteśmy wpisani do Rejestru Instytucji Szkoleniowych – nr ewidencyjny 2.30/00421/2017 oraz Bazy Usług Rozwojowych, której administratorem jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. 

Zostaliśmy wyróżnieni certyfikatem „Firma Godna Polecenia” i „Wiarygodny Partner w Biznesie” w ramach programu promocji gospodarczej, który ocenia firmy oferujące najlepsze produkty i usługi w pełni zgodne z oczekiwaniami konsumentów.

W procesie oceny naszych działań w szczególności brano pod uwagę opinie konsumentów, innowacyjność produktów i usług, ich walory użytkowe i jakościowe, stosowanie najnowszych rozwiązań technologicznych, a w szczególności sposób i styl zarządzania podległą jednostką.

Fundacja Edukacji Prawnej posiada wdrożony System Zarządzania dla dostawców usług szkoleniowych na zgodność z normą 29990:2010, co zostało potwierdzone certyfikatem nr 10/09/2018/TS/WA/489/05 w zakresie organizacji kursów, szkoleń otwartych, dedykowanego kształcenia ustawicznego, konferencji, seminariów oraz warsztatów.

Fundacja Edukacji Prawnej posiada wdrożony System Zarządzania Jakością na zgodność z normą 9001:2015, co zostało potwierdzone certyfikatem nr Z-A819519/B1/9001 w zakresie organizacji pozaszkolnych usług edukacyjnych w formie szkoleń, kursów i doradztwa.

Non-profit

Szukasz organizacji pozarządowej, która wspiera upowszechnianie wiedzy i świadomości prawnej? A może chcesz wziąć udział w projekcie edukacyjnym poświęconym prawom konsumenta, pracownika lub seniora? Zapraszamy do kontaktu!

Wspólne projekty

Szukasz organizacji pozarządowej, która pomoże Twojej instytucji lub firmie w realizacji projektu szkoleniowego lub marketingowego? Być może myślisz, by samemu zorganizować odpowiednie szkolenie dla potencjalnych klientów lub partnerów biznesowych? Pomożemy Ci w tym!

Doradztwo

Prowadzisz działalność gospodarczą lub kierujesz organizacją pozarządową? Doradzimy Tobie w jaki sposób możesz usprawnić ich funkcjonowanie, zabezpieczyć swoje interesy od strony prawnej lub uporządkować strukturę i wewnętrzną organizację Twojej instytucji.

Obserwuj nas w mediach społecznościowych