Formularz zgłoszeniowy

Uczestnik 1

Dane do faktury

Osoba zgłaszająca


Administratorem przekazanych danych osobowych jest Fundacja Edukacji Prawnej z siedzibą w Poznaniu, Al. Niepodległości 51/1, 61-714 Poznań, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy oraz rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000584989, posiadająca NIP 783-173-29-79 oraz REGON 362941995, dane do kontaktu: 61 855 20 44 lub adresem e-mail: biuro@edukacjaprawna.pl

Wyrażenie poniższych zgód jest dobrowolne i możliwe jest ich cofnięcie w każdej chwili. Ma Pan/i prawo do dostępu do zgromadzonych danych osobowych oraz do ich poprawiania.