Weksel w obrocie gospodarczym

25.03.2021

Poznań / Online

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestnika z instytucją weksla oraz weksla in blanco we współczesnym obrocie prawnym. Prowadzący w bardzo przystępny sposób przybliża instytucję prawną wprowadzoną do obiegu prawnego wiele lat temu, która funkcjonuje z powodzeniem w bardzo zbliżonej formie we współczesnym obrocie gospodarczym. Słuchacze zapoznają się zagrożeniami oraz szansami, które łączą się z wekslem oraz wekslem in blanco oraz zostaną wprowadzeni w specyficzne słownictwo, które jest charakterystyczne dla tej instytucji prawnej. Szkolenie pomoże zdobyć podstawy, które pozwolą obracać się w świecie weksla.

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim dla przedsiębiorców, którzy szukają dogodnego zabezpieczenia swoich należności, jak również dla osób które spotykają się z wekslem w ramach swoich obowiązków pracowniczych, ale również dla osób, które musiały lub muszą podpisać weksel dla zabezpieczenia roszczeń swojego kontrahenta kontrahenta.

Udział w szkoleniu wpłynie na poznanie i zrozumienie instytucji weksla, w szczególności jako instrumentu zabezpieczenia roszczeń oraz jego roli w przyszłym odzyskiwaniu długu.

Po ukończeniu szkolenia uczestnik zrozumie jak i dlaczego warto stosować weksel, względnie czy i jak powinien go podpisywać.

Uczestnicy nabędą umiejętności w zakresie poprawnego wypełniania weksla.

Udział w szkoleniu „Weksel w obrocie gospodarczym”, podobnie jak w przypadku innych szkoleń otwartych organizowanych przez Fundację Edukacji Prawnej, to również:

 • certyfikat ukończenia szkolenia,
 • ciekawe materiały szkoleniowe przygotowane przez praktyków,
 • możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji z prowadzącym,
 • możliwość spotkania i wymiany doświadczeń z przedstawicielami różnorodnych firm i instytucji realizujących projekty w bliskim dla uczestników środowisku,
 • praca w niewielkich grupach warsztatowych – do 20 osób.
 1.  Pojęcie weksla oraz weksla in blanco – czym jest weksel albo weksel in blanco oraz regulacje prawne, które go dotyczą, czym różni się weksel trasowany od weksla własnego, jakie spełnia funkcje w gospodarce.
 2. Powstanie weksla oraz weksla in blanco – źródła zobowiązania a weksel, porozumienie wekslowe, jego treść i charakter prawny.
 3. Uzupełnienie weksla oraz weksla in blanco – omówienie każdego z elementów weksla oraz jego znaczenia, uzupełnienie weksla in blanco zgodnie i niezgodnie z porozumieniem.
 4. Przeniesienie praw z weksla oraz weksla in blanco na inną osobę – czy jest możliwe, jakim sposobem możemy to zrobić oraz jakie będą tego skutki.
 5. Poręczenie wekslowe – AVAL – jak może zostać dokonane oraz jakie będą jego skutki dla każdej osoby widocznej na wekslu.
 6. Użycie weksla przeciwko dłużnikowi oraz uprawnienia procesowe, które dzięki niemu uzyskuje wierzyciel – przybliżenie korzyści wierzyciela wynikających z posiadania weksla.

Mateusz Garnuszewski

Ekspert z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego oraz prawa pracy. Doświadczony Radca Prawny, Partner Philips & Garnuszewski Spółka Partnerska Adwokata i Radców Prawnych z siedzibą w Poznaniu. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie obsługi prawnej podmiotów gospodarczych.
Czytaj więcej…

Czas: szkolenie jednodniowe – 8 godzin warsztatowych

Termin i miejsce szkolenia: 25.03.2021, Poznań / online w zależności od preferencji uczestników, aktualnej sytuacji epidemiologicznej i obowiązujących ograniczeń

Koszt uczestnictwa: 590 zł netto za os.

UWAGA! Koszt udziału w szkoleniu może podlegać refundacji ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego lub Funduszu Pracy. Zapytaj o dostępność miejsc i refundacji.

Zapraszamy do kontaktu!