Logotyp Fundacji Edukacji Prawnej

SZKOLENIA DEDYKOWANE
W FORMIE ZAMKNIĘTEJ

Ekonomiści biją na alarm. W Polsce zaczyna brakować pracowników, a polskie firmy masowo wskazują brak możliwości zatrudnienia odpowiedniej kadry jako główny czynnik zahamowania rozwoju
ZAINWESTUJ
W SWOICH PRACOWNIKÓW

To stwierdzenie, w pełni oddaje obraz obecnej sytuacji wielu polskich firm. Braki kadrowe i niskie bezrobocie powodują, że przedsiębiorcy coraz częściej sięgają po alternatywne sposoby pozyskania wykwalifikowanej kadry, by dzięki temu utrzymać swoją działalność i zwiększyć konkurencyjność.

Jedną z częściej stosowanych przez polskie firmy możliwości jest zatrudnienie obcokrajowców. Wiąże się to jednak z licznymi formalnościami, ryzykiem związanym z brakiem kompetencji językowych i znajomości realiów życia gospodarczego w Polsce. Tymczasem istnieje rozwiązanie znacznie prostsze i mniej ryzykowne – przeprowadzenie odpowiednich programów szkoleniowych, które pozwolą na skuteczne przekwalifikowanie pracowników do tej pory zatrudnionych na innych stanowiskach lub pozyskanie pracowników wśród grupy osób dopiero wchodzących na rynek pracy.

Nie wiesz jaki zakres szkoleń wybrać dla siebie lub swojego zespołu? Zauważyłeś problemy, dla których szukasz rozwiązań? Chcesz usprawnić funkcjonowanie przedsiębiorstwa, ale potrzebujesz rady eksperta, który pomoże zdefiniować szanse i zagrożenia?

Dedykowany cykl szkoleń zamkniętych, organizowany i realizowany przez ekspertów Fundacji Edukacji Prawnej jest oparty na fundamentalnych założeniach, jakimi są:

Dbamy o przeprowadzenie rzetelnej analizy potrzeb szkoleniowych, co minimalizuje ryzyko przeprowadzenia kształcenia w stopniu nieadekwatnym do poziomu, czy oczekiwań uczestnika lub jego przełożonego.

Prowadząc  działania szkoleniowe skupiamy się na ich efektywności. Proces kształcenia ma na celu wypracowanie gotowych rozwiązań, na bazie praktycznego doświadczenia ekspertów prowadzących kształcenie. 

Dzięki naszemu programowi opieki poszkoleniowej uczestnicy kształcenia czują się swobodnie wdrażając  zdobytą wiedzę, konsultując po szkoleniu kolejne etapy wdrożeniowe z trenerem.

Nasi konsultanci są odpowiedzialni za przejęcie większości zadań administracyjnych, związanych z realizacją procesu kształcenia, by jak najbardziej odciążyć pracowników kadr, czy zarząd firmy. Przygotowujemy proces kształcenia od A do Z, szukamy wszelkich możliwości pozyskania dofinansowania na przynajmniej częściowe pokrycie kosztów pracodawcy oraz dbamy o jego poprawny przebieg i rozliczenie.

Szanujemy

nie tylko środki finansowe przedsiębiorców, ale przede wszystkim cenny czas pracy pracowników oddelegowanych na szkolenia, dlatego staranne zbadanie realnych potrzeb szkoleniowych oraz luk kompetencyjnych stanowi dla nas podstawę do zaprojektowania indywidualnego cyklu kształcenia.

Naszym celem jest wypracowanie wymiernej rentowności z prowadzonych działań szkoleniowych oraz przygotowanie rekomendacji na przyszłość.

OFERTA

Oferowana przez nas Kompleksowa Usługa Edukacyjna jest realizowana w oparciu o metodologię gwarantującą skuteczność inwestycji. Nasza oferta jest jednak na tyle elastyczna, że można skorzystać również z niektórych pojedynczych usług. Kompleksowość usługi umożliwia jednak realizację części etapów w ramach odpłatności za następujące po nich działania:

ikona z trzema osobami

Warsztaty

Warsztaty z kadrą zarządzającą, dotyczące kultury organizacyjnej, misji, wizji oraz wartości przedsiębiorstwa;

ikona oko

Mystery Shopper

Analiza standardów obsługi klienta, badanie potencjału pracowników oraz ich stylu działania i jego wpływu na relacje z innymi osobami w środowisku pracy, obserwacja i analiza procesów na poszczególnych stanowiskach, ocena efektywności współpracy między stanowiskami lub działami, identyfikacja strat czasu i zasobów ludzkich

ikona z symbolem dokumentu

Raport

Przygotowanie raportu wskazującego obszary wymagające wsparcia edukacyjnego

ikona z książką

Prezentacja oferty

Prezentacja oferty kształcenia prowadzącego do osiągnięcia realnych korzyści, w oparciu o zamierzone efekty kształcenia

ikona z symbolem euro

Znalezienie źródła pozyskania dofinansowania

Znalezienie źródła pozyskania dofinansowania kosztów kształcenia spośród dostępnych programów, współfinansującego kształcenie ustawiczne, przygotowanie kompletnej dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie (w tym pełna obsługa administracyjna, dbałość o terminową realizację i rozliczenie projektu, minimalizacja zaangażowania administracyjnego pracowników danej firmy)

ikona certyfikat

Szkolenia

Przeprowadzenie cyklu kształcenia wraz z materiałami dydaktycznymi dla uczestników , cateringiem i imiennym zaświadczeniem ukończenia kształcenia

ikona z lupą

Mentoring poszkoleniowy

Badanie efektywność szkoleń poprzez skuteczną implementację nowych umiejętności za pomocą mentoringu poszkoleniowego - zdalnej (telefonicznej i elektronicznej) opieki trenera przez po zakończeniu kształcenia; przygotowanie rekomendacji do dalszych działań.

Czy wiesz, że...

Samo uczestnictwo w szkoleniu nie gwarantuje sukcesu. Najważniejsze jest, by wiedzieć jak wdrożyć nowe umiejętności w codzienną pracę. Badania naukowe Michaela M. Lombardo i Roberta W. Eichingera nad efektywnością metod rozwojowych ukazują, że aż 70 % doświadczenia zdobywamy podczas realizacji zadań w pracy, 20 % jest efektem wymiany wiedzy ze współpracownikami, a jedynie 10 % kompetencji wynosimy ze standardowych szkoleń i samokształcenia?

Uczenie na stanowisku pracy
0 %
Uczenie się od innych
0 %
Uczenie formalne
0 %

Zaangażowanie połowy zasobów w diagnozę indywidualnych potrzeby firmy i dopasowanie programu kształcenia zwiększa szanse na wdrożenie umiejętności ze szkolenia. 

Masz już sprecyzowane zagadnienia szkoleniowe, które chcesz zlecić do omówienia podczas praktycznego warsztatu zamkniętego dla swoich pracowników?