Adwokat, wykładowca i trener, autor szkoleń z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego, jak również prawa handlowego oraz prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Specjalista z zakresu prawa karnego, cywilnego, handlowego oraz upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Poza wsparciem klientów indywidualnych zajmuje się także kompleksową obsługą prawną podmiotów gospodarczych. Absolwent prawa i podyplomowych studiów z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Posiada licencję doradcy restrukturyzacyjnego i sprawuje funkcję syndyka w postępowaniach upadłościowych prowadzonych przed Sądem Upadłościowym w Poznaniu. Wspólnik w ramach Antkowiak Gębiak i Wspólnicy. Adwokaci i radcowie prawni z siedzibą w Poznaniu. Stały współpracownik redakcji czasopism branżowych, m.in. „Szef Sprzedaży” i „Finanse + Controling”.