Oficer ds. Compliance – radca prawny w BZ WBK – Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń jednocześnie prowadzący własną praktykę prawną. Szkolenie w ramach aplikacji radcowskiej odbył w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.  Posiada bogate doświadczenie w zakresie bieżącej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych, w szczególności w zakresie ochrony danych osobowych. Zajmuje się m.in. przygotowywaniem umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, opiniowaniem regulaminów pod kątem zgodności z regulacjami, przygotowywaniem treści obowiązków informacyjnych w stosunku do klientów, opracowywaniem treści wymaganych polityk i procedur czy też szkoleń związanych z ochroną danych osobowych. Obecnie zajmuje się wdrożeniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).