Logotyp Fundacji Edukacji Prawnej

Rękojmia w relacjach B2B – studium przypadku

zdjęcie tunel

Udostępnij dalej: Odpowiedzialność z tytułu rękojmi to zagadnienie trudne, w szczególności, gdy dotyczy profesjonalnych podmiotów w obrocie gospodarczym. Przepisy prawne regulujące odpowiedzialność z tytułu rękojmi są skomplikowane, mało przejrzyste, niełatwe w zrozumieniu.

Rękojmia w stosunkach B2B

Rękojmia w stosunkach B2B

Udostępnij dalej: W jednym z poprzednich wpisów zostały omówione uprawnienia jakie przysługują każdemu kupującemu na zasadzie rękojmi. Nie można jednak zapominać, że kodeks cywilny, po uchyleniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, zawiera regulacje odnoszące się zarówno do sprzedaży przy udziale konsumenta, jak i […]

Odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi a uprawnienia kupującego

Pieczątka z napisem Gwarantowane

Udostępnij dalej: Realizacja uprawnień kupującego w ramach rękojmi może niekiedy okazać się kłopotliwa. Skuteczne ich egzekwowanie wymaga bowiem nie tylko znajomości regulacji prawnych dotyczących rękojmi, lecz również wiedzy w zakresie prawnego charakteru tych uprawnień. W przypadku nieznajomości normujących tę kwestię przepisów, umiejętne działania sprzedającego mogą uchronić go od odpowiedzialności. Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego odpowiedzialność z […]