Logotyp Fundacji Edukacji Prawnej

Utwór architektoniczny jako przedmiot prawa autorskiego

Rysunki architektoniczne na białym tle

Udostępnij dalej: Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych wprowadza szeroki zakres ochrony przewidzianej dla utworów i ich twórców. W dziedzinie architektury nie lada trudności nastręcza określenie, który z wytworów pracy architekta stanowi utwór, a w szczególności to czy utworem może być także budynek lub budowla wzniesiona na podstawie projektu danego twórcy. Przepis art. 1 […]

Prawo autorskie w fotografii

Włączony aparat w telefonie komórkowym

Udostępnij dalej: Czy fotografia chroniona jest prawem autorskim? Fotografia we współczesnym świecie stała się czymś więcej niż tylko opisem rzeczywistości. Wskutek rozwoju technik cyfrowych oraz wzbogacenia wachlarza metod obróbki zdjęcia, dziedzina fotografii nabrała innego – już nie tylko odtwórczego – znaczenia. W konsekwencji, obok fotografii reporterskiej czy okolicznościowej, równie dynamicznie rozwija się dziedzina fotografii artystycznej. […]