Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce

Zapytaj o termin

Szkolenie poświęcone jest zagadnieniom związanym z zatrudnianiem cudzoziemców. W trakcie szkolenia omówione zostaną podstawowe instytucje i pojęcia wprowadzone przez akty prawne regulujące zarówno legalny pobyt jak i legalne zatrudnienie cudzoziemców. Szczególną uwagę prowadzący poświęci ustawie o cudzoziemcach  oraz ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, analizując szczegółowo problemy praktyczne pojawiające się na tle powyższych uregulowań. Istotnym punktem programu będzie omówienie nowelizacji, która wraz z 1 stycznia 2018 roku wprowadziła ważne zmiany dla podmiotów zatrudniających cudzoziemców.

Uczestnicy szkolenia będą mieli okazję zapoznać się z licznymi casusami, ułatwiającymi zrozumienie przepisów w zakresie zatrudniania cudzoziemców od strony praktycznej.

Szkolenie skierowane jest do podmiotów, które w ramach prowadzonej przez siebie (w dowolnej formie prawnej) działalności zamierzają zatrudnić bądź zatrudniają już cudzoziemców.

Dzięki udziałowi w szkoleniu uczestnicy dowiedzą się jak dopełnić wszelkich formalności związanych z legalnym zatrudnieniem cudzoziemców, jakie wiążą się z tym obowiązki, a także jaka odpowiedzialność grozi za ewentualne ich zaniedbanie. Uczestnicy poznają także różne narzędzia prawne mogące posłużyć do zatrudnienia cudzoziemców, w zależności od charakteru i ciągłości wykonywanych przez nich obowiązków.

Udział w szkoleniu „Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce”, podobnie jak w przypadku innych szkoleń otwartych organizowanych przez Fundację Edukacji Prawnej, to również:

 • ciekawe materiały szkoleniowe przygotowane przez praktyków,
 • możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji z prawnikiem,
 • możliwość spotkania i wymiany doświadczeń z przedstawicielami różnorodnych firm i instytucji realizujących projekty w bliskim dla uczestników środowisku,
 • certyfikat ukończenia szkolenia,
 • praca w niewielkich grupach warsztatowych – do 20 osób.

Część I: Jak zatrudnić cudzoziemca? 

 1. Zatrudnianie cudzoziemców w świetle obowiązujących aktów prawnych.
 2. Legalny pobyt a legalne zatrudnienie.
 3. Zasady ogólne zatrudniania cudzoziemców, procedura. Status obywateli państw UE, EOG i Szwajcarii a status obywateli państw trzecich.
 4. Procedura zatrudniania cudzoziemców.
 5. Zezwolenie na pracę, procedura oświadczeniowa, zezwolenie na pracę sezonową.
 6. Test rynku pracy – procedura, wyjątki od obowiązku przeprowadzania testu.
 7. Dokumenty potrzebne w toku procedury zatrudniania cudzoziemców – objaśnienia, prawidłowe wypełnienie dokumentów.
 8. Podpisywanie umowy z cudzoziemcem – wymogi, procedura, formy zatrudnienia.
 9. Omówienie zmian wprowadzonych w 2018 roku, problemy praktyczne na ich tle.

Cześć II: Zatrudniam już cudzoziemca. 

 1. Zatrudnianie cudzoziemca – problemy praktyczne.
 2. Obowiązki informacyjne podmiotu zatrudniającego cudzoziemca.
 3. Odpowiedzialność karna przedsiębiorcy za niezgodne z prawem zatrudnienie cudzoziemca.
 4. Odpowiedzialność zleceniodawcy względem cudzoziemców zatrudnionych przez podwykonawcę.
 5. Opodatkowanie dochodów uzyskanych przez cudzoziemców – ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy, rezydencja podatkowa, miejsce opodatkowania dochodów cudzoziemców.
 6. Ubezpieczenia społeczne cudzoziemców. Kwestia oddelegowania cudzoziemców do pracy w Polsce a ubezpieczenia społeczne.

                     

Jakub Antkowiak

Adwokat, wykładowca i trener, autor szkoleń z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego, jak również prawa handlowego oraz prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Specjalista z zakresu prawa karnego, cywilnego, handlowego oraz upadłościowego i restrukturyzacyjnego.
Czytaj więcej…

Czas: szkolenie jednodniowe – 8 godzin warsztatowych

Termin: Zapytaj o termin

Miejsce szkolenia: Poznań / Wrocław

Koszt uczestnictwa: 590 zł netto za os.

 • cena zawiera przerwy kawowe i lunch,
 • materiały szkoleniowe,
 • certyfikat
 • cena nie zawiera noclegu – zapytaj o koszt noclegu
Zapraszamy do kontaktu!