Logotyp Fundacji Edukacji Prawnej

Zatrudnianie cudzoziemców

Weź udział w kompleksowym szkoleniu
Daj swojej firmie szansę na zatrudnienie wartościowych pracowników z zagranicy.
Czego dowiesz się na szkoleniu?

#1

Dowiesz się, jak dopełnić wszelkich formalności związanych z legalnym zatrudnieniem cudzoziemców, jakie wiążą się z tym obowiązki, a także jaka odpowiedzialność grozi za ewentualne ich zaniedbanie?

#2

Poznasz różne narzędzia prawne mogące posłużyć do zatrudnienia cudzoziemców, w zależności od charakteru i ciągłości wykonywanych przez nich obowiązków.

#3

Omówione zostaną podstawowe instytucje i pojęcia wprowadzone przez akty prawne regulujące zarówno legalny pobyt jak i legalne zatrudnienie cudzoziemców.

#4

Szczególną uwagę prowadzący poświęci ustawie o cudzoziemcach oraz ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, analizując szczegółowo problemy praktyczne pojawiające się na tle powyższych uregulowań.

#5

Omówiona zostanie nowelizacja, która wraz z 29 stycznia 2022 roku wprowadziła ważne zmiany dla cudzoziemców i podmiotów ich zatrudniających, a także rozwiązania prawne wprowadzone na gruncie tzw. specustawy, tzn. obowiązującej od 24 lutego 2022 roku ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

#6

Będzie praktycznie! Będziesz miał(a) okazję zapoznać się z licznymi casusami, ułatwiającymi zrozumienie przepisów w zakresie zatrudniania cudzoziemców od strony praktycznej.

Jak wygląda program szkolenia?
 1. Zatrudnianie cudzoziemców w świetle obowiązujących aktów prawnych.
 2. Legalny pobyt a legalne zatrudnienie.
 3. Zasady ogólne zatrudniania cudzoziemców, procedura. Status obywateli państw UE, EOG i Szwajcarii a status obywateli państw trzecich.
 4. Procedura zatrudniania cudzoziemców.
 5. Zezwolenie na pracę, procedura oświadczeniowa, zezwolenie na pracę sezonową.
 6. Test rynku pracy – procedura, wyjątki od obowiązku przeprowadzania testu.
 7. Dokumenty potrzebne w toku procedury zatrudniania cudzoziemców – objaśnienia, prawidłowe wypełnienie dokumentów.
 8. Podpisywanie umowy z cudzoziemcem – wymogi, procedura, formy zatrudnienia.
 9. Omówienie zmian wprowadzonych nowelizacją z dnia 17 grudnia 2021 roku.
 10. Specustawa – ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, a zatrudnienie obywateli Ukrainy.
 1. Zatrudnianie cudzoziemca – problemy praktyczne.
 2. Obowiązki informacyjne podmiotu zatrudniającego cudzoziemca.
 3. Odpowiedzialność karna przedsiębiorcy za niezgodne z prawem zatrudnienie cudzoziemca.
 4. Odpowiedzialność zleceniodawcy względem cudzoziemców zatrudnionych przez podwykonawcę.
 5. Opodatkowanie dochodów uzyskanych przez cudzoziemców – ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy, rezydencja podatkowa, miejsce opodatkowania dochodów cudzoziemców.
 6. Ubezpieczenia społeczne cudzoziemców. Kwestia oddelegowania cudzoziemców do pracy w Polsce a ubezpieczenia społeczne.
Kto poprowadzi dla Ciebie szkolenie?
Adam Jankowski - adwokat

Adam Jankowski

Tłumaczy przepisy, doradza, szuka łatwych rozwiązań trudnych problemów.

Adwokat, członek Wielkopolskiej Izby Adwokackiej w Poznaniu, założyciel kancelarii adwokackiej.
Prowadzi obsługę prawną podmiotów gospodarczych, reprezentuje także osoby fizyczne i prawne w toku postępowań sądowych i pozasądowo.

Specjalista z zakresu legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców; pomaga zarówno obcokrajowcom, jak i podmiotom ich zatrudniającym w toku procedur administracyjnych.

Pytania? Znajdź odpowiedź poniżej lub skontaktuj się z nami 🙂

Szkolenie skierowane jest do podmiotów, które w ramach prowadzonej przez siebie (w dowolnej formie prawnej) działalności zamierzają zatrudnić bądź zatrudniają już cudzoziemców.

Hmm… terminu nie wyznaczyliśmy, ale zawsze warto dopytywać 🙂

Twoja inwestycja wyniesie 590 zł, ale po szkoleniu zyskasz zdecydowanie więcej 🙂

Co ważne, koszt udziału w szkoleniu może podlegać refundacji ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego lub Funduszu Pracy. Zapytaj nas o dostępność miejsc i refundacji. Chętnie dla Ciebie sprawdzimy 🙂