ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM

Zapytaj o termin

W grupie siła. Ale jak sprawić, by zespół różnych osobowości, grup wiekowych i zawodowych ze sobą współpracował? Jakie czynniki motywacyjne wpływają na efektywność ich pracy i budują właściwe relacje między przełożonym a podwładnymi?

Skuteczne zarządzanie personelem prowadzi do zwiększenia wydajności zespołu, wprowadza harmonię, organizację procesów, a także wpływa na komfort pracy. Celem warsztatu jest nabycie praktycznej wiedzy i umiejętności z zakresu budowania pożądanych relacji z podwładnymi oraz wdrażania struktur motywacyjnych.

Szczególnie istotne jest, aby uczestnicy potrafili przekazywać zadania i egzekwować ich realizacje.

Adresatami warsztatu są szefowie i menadżerowie zespołów. Osoby, dla których istotne jest budowanie efektywnych i odpowiedzialnych zespołów.

Uczestnicy będą mieli możliwość przećwiczenia praktycznych umiejętności menadżerskich potrzebnych w codziennej pracy. Poznają także narzędzia i działania jakie podejmują przełożeni w celu budowania poczucia odpowiedzialności u podwładnych. Dowiedzą się jak właściwie komunikować to, czego od nich oczekujemy.

Szkolenie prowadzone jest metoda warsztatową z zastosowaniem:

 • symulacji z użyciem kamery video,
 • ćwiczeń indywidualnych i zespołowych,
 • mini wykładów i prezentacji,
 • wspólnych dyskusji, refleksji i podsumowań.

Udział w szkoleniu „Zarzadzanie zespołem”, podobnie jak w przypadku innych szkoleń otwartych organizowanych przez Fundację Edukacji Prawnej, to również:

 • certyfikat ukończenia szkolenia,
 • ciekawe materiały szkoleniowe przygotowane przez praktyków,
 • możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji z trenerem,
 • możliwość spotkania i wymiany doświadczeń z przedstawicielami różnorodnych firm i instytucji realizujących projekty w bliskim dla uczestników środowisku,
 • praca w niewielkich grupach warsztatowych – do 20 osób.
 • Style zarządzania i relacje z podwładnymi
  • Idealny menadżer – czy istnieje?
  • Zdania szefa
  • Rozwój zawodowy pracownika a styl zarządzania
 • Poziomy komunikacji z podwładnymi
  • Polecenie służbowe
  • Prośba
  • Negocjacje z podwładnymi
 • Delegowanie zadań i uprawnień
  • Jak przekazać polecenie służbowe
  • Jak zbudować odpowiedzialność za zadanie u podwładnego
  • „Delegation poker” – inne podejście
 • Planowanie oraz kontrola realizacji zadań
 • Przekazywanie decyzji o karach i nagrodach, ocenie
 • Asertywność w praktyce menadżera, wybrane narzędzia
 • Rozwiązywanie konfliktów w zespołach
 • Budowanie świadomości i odpowiedzialności podwładnych
  • Poziomy zaangażowania pracowników
  • Reguły gry szefa
 • Systemy motywacyjne (finansowe i pozafinansowe)
  • Cechy efektywnego systemu motywacyjnego finansowego
  • Krótki przegląd systemów motywacyjnych pozafinansowych
  • Motywacja wewnętrzna
  • Karty KUDO

Marek Naumiuk

Praktyk biznesu. Posiada ponad 20 letnie doświadczenie zawodowe w pracy w działach komercyj-nych z czego 15 lat w jednej z największych korporacji FMCG na świecie. Ostatnie 6 lat jako szef dystryktu zarządzał ponad pięćdziesięcioosobowym zespołem sprzedażowym oraz był członkiem TOP 30 managerów oddziału w Polsce 
Czytaj więcej…

Czas: szkolenie dwudniowe – 16 godzin warsztatowych , godz. 9:00 – 17:00

Termin: Zapytaj o termin

Miejsce szkolenia: siedziba Fundacji Edukacji Prawnej al. Niepodległości 51/1, Poznań

Koszt uczestnictwa: 1180 zł netto za os.

 • cena zawiera przerwy kawowe i lunch, materiały szkoleniowe, certyfikat
 • cena nie zawiera noclegu – zapytaj o koszt noclegu
Zapraszamy do kontaktu!