Zarządzanie jakością

20.01.2021

Poznań / Online

10.02.2021

Poznań / Online

Szkolenie ma na celu uzupełnienie kompetencji menadżera w obszarze zarządzania przedsiębiorstwem, działem, zespołem w zakresie umiejętności zarządzania jakością, kontroli jakości oraz wdrażania systemów zarządzania jakością. Celem edukacyjnym jest oddziaływanie na postawy i zachowania pracowników poprzez zachęcanie ich do realizacji swoich zadań z największą starannością (jakością). Jest to także odnalezienie się wśród złożoności i zawiłości działań związanych z zapewnieniem jakości, jej kontroli i wprowadzania działań korygujących. To także wskazanie na zależności wynikające z zarządzania jakością a funkcjonowaniem przedsiębiorstwa w zakresie obsługi swoich klientów. Usługa obejmuje działania z zakresu analizy potrzeby wdrożenia systemu zarządzania jakością, definiowania sposobu kontrolowania, wyboru najbardziej optymalnego systemu bazującego na wytycznych Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO) i kompleksowego zarządzania przez jakość (TQM).

Szkolenie dedykowane jest przedsiębiorcom lub pracownikom odpowiedzialnym za utrzymanie i zarządzanie jakością, planującym wdrożyć systemy zarządzania jakością lub chcącym poznać poznać podstawowe zasady tworzenia takich systemów, np. Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO) i kompleksowego zarządzania przez jakość (TQM).

Uczestnicy szkolenia poznają najważniejsze zagadnienia związane z zapewnieniem jakości usług lub produkcji oraz poznają podstawowe zasady tworzenia systemów zarządzania jakością. Będą potrafili zaplanować i przeprowadzić audyt wewnętrzny w przedsiębiorstwie, ustalić priorytety działań oraz zdefiniować wskaźniki podlegające ocenie skuteczności systemy zarządzania jakością. Uczestnicy, po ukończeniu szkolenia, będą potrafili również samodzielnie podejmować działania zmierzające do zaprojektowania systemu zarządzania jakością, a także do zdefiniowania elementów (ich opisania w formie procedur), które odzwierciedlają kluczowe procesy związane z zarządzaniem jakością w organizacji.

1. Podstawowe zagadnienia związane z zarządzaniem jakością – definicje, przedmiot.
2. Oczekiwania społeczne a wymogi rynkowe w zakresie podnoszenia jakości.
3. ISO a TQM, różnice, powiązanie, zastosowanie, ewaluacja.
4. Wybrane metody i narzędzia wspierające TQM.
5. Audyt wewnętrzny, monitorowanie i kontrola jakości.
6. Wdrażanie Systemu Zarządzania Jakością.
7. Zarządzanie Jakością – dokumentacja systemowa, zalecenia, sposób prowadzenia, przeglądy.

Piotr Jaszczak – posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu zespołem ludzkim, usługami serwisowymi i zaawansowanymi projektami teleinformatycznymi. Zarządzał wieloma projektami IT, zarówno dla sektora finansowego, jak i publicznego. 

Czas: szkolenie jednodniowe – 8 godzin warsztatowych

Termin: 20.01.2021 lub 10.02.2021

Miejsce szkolenia: Poznań, siedziba Fundacji Edukacji Prawnej / online w zależności od preferencji uczestników, aktualnej sytuacji epidemiologicznej i obowiązujących ograniczeń

Koszt uczestnictwa: 590 zł netto za os.

Szkolenie w tym zakresie można zamówić w formie zamkniętej, dedykowanej danemu przedsiębiorstwu, w dogodnym terminie.

UWAGA! Koszt udziału w szkoleniu może podlegać refundacji ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego lub Funduszu Pracy. Zapytaj o dostępność miejsc i refundacji.

Zapraszamy do kontaktu!