Wpływ RODO na przedsiębiorców

Zapytaj o termin

Szkolenie poświęcone jest zagadnieniom związanym z wpływem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) na przedsiębiorców. Prezentowane treści omawiane są zarówno z prawnego, jak i informatycznego punktu widzenia. Celem szkolenia jest:

 • pozyskanie przez uczestników wiedzy na temat zmian regulacyjnych, wpływających na prowadzoną działalność gospodarczą,
 • zwiększenie świadomości dotyczącej konieczności ochrony danych osobowych,
 • omówienie środków i sposobu wdrożenia koniecznych zmian prawnych i organizacyjnych wymaganych przez RODO,
 • zapoznanie uczestników z prawami i obowiązkami osób odpowiedzialnych za ochronę danych osobowych;
 • zasygnalizowanie uczestnikom konieczności zmian w zakresie infrastruktury technicznej i oprogramowania w związku z wejściem w życie RODO;
 • pozyskanie wiedzy w zakresie informatycznych narzędzi ochrony danych osobowych koniecznych do wdrożenia zgodnie z RODO. 

Organizowane szkolenie przeznaczone jest dla przedsiębiorców przetwarzających dane osobowe w ramach prowadzonej działalności, w szczególności dane klientów i pracowników. Szkolenie dedykowane jest również do osób nadzorujących przetwarzanie danych osobowych w przedsiębiorstwie oraz pracowników takich firm.

Udział w szkoleniu „Wpływ RODO na przedsiębiorców” pozwala na:

 • zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie koniecznych do wdrożenia zmian prawnych i organizacyjnych wymaganych RODO;
 • rozpoczęcie działań zmierzających do wdrożenia RODO w organizacji;
 • zwiększenie świadomości w zakresie koniecznych do drożenia zmian w zakresie infrastruktury technicznej i oprogramowania;
 • pozyskanie wiedzy w zakresie informatycznych narzędzi ochrony danych osobowych koniecznych do wdrożenia zgodnie z RODO;
 • zapewnienie prowadzenia działalności zgodnie z wymogami RODO.

Podobnie jak w przypadku innych szkoleń otwartych organizowanych przez Fundację Edukacji Prawnej, to również:

 • ciekawe materiały szkoleniowe przygotowane przez praktyków,
 • możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji z radcą prawnym,
 • możliwość spotkania i wymiany doświadczeń z przedstawicielami różnorodnych firm i instytucji realizujących projekty w bliskim dla uczestników środowisku,
 • certyfikat ukończenia szkolenia,
 • praca w niewielkich grupach warsztatowych – do 20 osób.

1. RODO – Kluczowe informacje.

 • Podstawowe założenia.
 • Termin stosowania.
 • Zakres zmian (w szczególności porównanie z obecnym stanem prawnym).
 • Adresaci RODO (Podmioty zobowiązane do stosowania RODO).

2. RODO – Zmiany w zakresie zgód klientów.

 • Formułowanie treści zgód (ze szczególnym uwzględnieniem przekazania danych na cele marketingu bezpośredniego i do państwa trzeciego).
 • Sposób odpytywania klientów o zgody.
 • Umiejscowienie zgód w procesach sprzedażowych.
 • Dobrowolność zgód a przetwarzanie danych osobowych w celu wykonania umowy.
 • Odwoływanie zgód i sprzeciwy klientów.
 • Omówienie przykładów.

3. RODO – Obowiązki informacyjne

 • Omówienie treści wymaganych obowiązków informacyjnych w porównaniu do obecnych regulacji.
 • Sposób informowania klientów o ich uprawnieniach.
 • Realizacja uprawnień klientów, w szczególności prawa do bycia zapomnianym.
 • Retencja danych (omówienie zasadnego okresu przechowywania danych osobowych).

4. RODO – Umowy z innymi podmiotami.

 • Omówienie zmian w zakresie umów powierzenia danych osobowych – przykładowe klauzule umowne.
 • Obowiązki Administratora danych i podmiotu przetwarzającego.
 • Odpowiedzialność odszkodowawcza i administracyjna.
 • Przekazywanie danych do państwa trzeciego – wymogi.

5. RODO – Obowiązki administratora danych.

 • Zapewnienie domyślnej ochrony danych (zasada privacy by default).
 • Uwzględnianie ochrony danych w fazie projektowania (zasada privacy by design).
 • Ocena skutków przetwarzania danych.
 • Prowadzenie odpowiednich rejestrów czynności przetwarzania danych.
 • Przygotowanie procedur z zakresu ochrony danych osobowych.

6. RODO – Uprawnienia nowego urzędu.

 • Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych zamiast GIODO.
 • Uprawnienia Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Postępowanie w przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.
 • Postępowanie kontrolne.
 • Kary pieniężne (wysokość kar).

7. RODO – Zmiany w innych przepisach mających wpływ na branżę.

 • Zmiany w Kodeksie Pracy.
 • Zmiany w Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 • Zmiany w innych aktach prawnych.

8. Wpływ RODO na IT – teoria, przykłady i rozwiązania

 • Zmiany w podejściu do zabezpieczeń informatycznych
 • Korzystanie z usług firm zewnętrznych
 • Pojęcia i standardy związane z bezpieczeństwem informacji
 • Zagrożenia
 • Zabezpieczenia
 • Dobre praktyki

                     

Filip Jeske

Od piętnastu lat w branży IT. Od ośmiu lat doradza i skutecznie wdraża procedury oraz rozwiązania informatyczne pozwalające na ochronę danych osobowych w przedsiębiorstwach. Pracując na styku IT i biznesu brał udział w wielu projektach dla małych i średnich firm z różnych sektorów.
Czytaj więcej…

                      

Daria Pawlik- Szczombrowska

Ekspert z zakresu prawa cywilnego, autorskiego i ochrony danych osobowych. Doświadczony Radca Prawny, Philips & Garnuszewski Spółka Partnerska Adwokata i Radców Prawnych z siedzibą w Poznaniu. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie obsługi prawnej podmiotów gospodarczych.
Czytaj więcej…

Czas: szkolenie jednodniowe – 8 godzin warsztatowych 

Termin: Zapytaj o termin

Miejsce szkolenia: siedziba Fundacji Edukacji Prawnej al. Niepodległości 51/1, Poznań

Koszt uczestnictwa: 590 zł netto za os.

cena zawiera materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch i certyfikat ukończenia szkolenia

Zapraszamy do kontaktu!