Logotyp Fundacji Edukacji Prawnej

Bezpieczna umowa handlowa - sztuka pisania, interpretowania i egzekwowania umów

Zadbaj o ochronę swojego interesu!
Weź udział w szkoleniu i pod okiem radcy prawnego dowiedz się, jak tworzyć właściwe zapisy umów handlowych.
Dlaczego właśnie to szkolenie?
1. Jesteś odpowiedzialny za tworzenie i zawieranie umów handlowych?
2. Redagujesz zapisy umowne?
3. Twoim zadaniem jest egzekwowanie postanowień zawartych w umowach?
Jeśli na którekolwiek z tych pytań odpowiedziałeś „tak” – koniecznie skorzystaj ze szkolenia.
Czego dowiesz się na szkoleniu?

#1

Jak tworzyć umowy, żeby uniknąć błędów?

#2

Jak zawierać umowy zabezpieczające Twoje interesy?

#3

Jak interpretować nie zawsze jasne przepisy?

#4

Jak egzekwować wykonywanie zapisów umowy?

#5

Jak nie stracić na źle skonstruowanej umowie?

#6

Jak uniknąć konsekwencji źle skonstruowanej umowy?

Będzie praktycznie! Prezentowane w trakcie warsztatu treści wzbogacone są licznymi przykładami, zadaniami, kazusami i case study, zgromadzonymi przez prowadzącego przez wiele lat pracy z umowami. Będziemy analizować prawdziwe umowy, funkcjonujące w obrocie, wprowadzać do nich zmiany i udoskonalenia, pod czujnym okiem prowadzącego.

Jak wygląda program szkolenia?
  1. Zagadnienia ogólne (w tym m.in. zasada swobody umów, pozaumowne elementy kształtujące treść praw i obowiązków stron umowy, znaczenie prawidłowej reprezentacji stron umowy, pełnomocnictwo i prokura). Sesja warsztatowa
  2. Zawieranie umów (w tym m.in. tryb ofertowy, negocjacyjny i aukcyjny, zagadnienie dotyczące właściwej formy prawnej umowy, zawieranie umów na odległość).
  3. Wybrane zagadnienia z zakresu zasad tworzenia, redagowania i wykładni zapisów umownych (w tym m.in. zasady tworzenia umów, efektywne redagowanie zapisów umownych, wykładnia niejasnych oświadczeń woli). Sesja warsztatowa
  4. Prawne formy zabezpieczenia prawidłowej realizacji zobowiązań umownych (w tym m.in. kara umowna, sankcyjne odstąpienie od umowy, zadatek, kaucja gwarancyjna, wykonanie zastępcze).
  5. Ocena stopnia zabezpieczenia interesów reprezentowanego podmiotu na przykładzie umów powszechnie występujących w obrocie gospodarczym. Case study
  6. Treść umowy a jej późniejsza realizacja – najczęstsze problemy i trudności stron w trakcie realizacji poszczególnych typów umów, najczęściej popełniane błędy.
  7. Wprowadzanie zmian do obowiązującej umowy (w tym m.in. zasady sporządzania aneksów, cesja praw z umowy na inny podmiot, przejęcie długu, wstąpienie w prawa zaspokojonego wierzyciela)
  8. Sposoby rozwiązywania i wypowiadania umów – w ujęciu praktycznym (w tym: rozwiązanie umowy za porozumieniem stron, wygaśnięcie umowy, wypowiedzenie umowy, odstąpienie od umowy)
  9. Podsumowanie warsztatów
Kto poprowadzi dla Ciebie szkolenie?
Grzegorz Dudczak trener

Grzegorz Dudczak

Jako prawnik, negocjator, wykładowca i przedsiębiorca potrafi patrzeć na świat klientów z bardzo wielu różnych perspektyw. Doskonały obserwator, zadający trafne pytania i wyciągający zaskakujące wnioski. Setki umów, którymi zajmował się w imieniu klientów, dziesiątki godzin negocjacji, które w ich imieniu prowadził, sprawiają, że dostrzega to, co przeoczyli inni. Jest jak dr House wśród prawników – szybciej łączy kropki, stawia celne diagnozy i zapobiega katastrofom. Pomaga klientom poruszać się w świecie zawiłych przepisów, znajduje rozwiązania skomplikowanych problemów, pokazuje najlepsze dla klienta wyjścia z trudnych sytuacji. Kiedy uczy innych, jest jak świetny trener: wie, jak zoptymalizować plan treningowy, kiedy zwiększyć a kiedy zmniejszyć obciążenie, kiedy zarządzić przerwę a kiedy zdopingować do większego wysiłku. A poza tym… Radca prawny, partner Philips & Garnuszewski Spółka Partnerska Radców Prawnych z siedzibą w Poznaniu. Fundator i członek zarządu Fundacji Edukacji Prawnej. Autor szkoleń z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, handlowego oraz prawa własności intelektualnej. Trener – w teorii i praktyce. Swoim doświadczeniem dzieli się z innymi, skupiając się na natychmiastowych, praktycznych zastosowaniach przekazywanej wiedzy. Absolwent Kirkpatrick Four Levels® Evaluation Certification Program.
Pytania? Znajdź odpowiedź poniżej lub skontaktuj się z nami 🙂
Dla wszystkich tych, którzy chcą uniknąć finansowych, rzeczowych i emocjonalnych kosztów, wynikających z problemów z umowami. Szkolenie przeznaczone jest przede wszystkim dla: menedżerów, członków zarządu, właścicieli firm, pracowników działów handlowych oraz innych osób przygotowujących umowy i nadzorujących ich wykonanie.

14-15.11.2023

Twoja inwestycja wyniesie 1180 zł, ale zyskasz zdecydowanie więcej 🙂 Co ważne, koszt udziału w szkoleniu może podlegać refundacji ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego lub Funduszu Pracy. Zapytaj nas o dostępność miejsc i refundacji. Chętnie dla Ciebie sprawdzimy 🙂