Warsztaty sprzedaży offline i online

Zapytaj o termin

Obecne media dają nam wiele więcej możliwości ekspozycji naszych produktów, usług, czy wiedzy eksperckiej. Umiejętne wykorzystanie potencjału i przede wszystkim właściwe zaplanowanie poszczególnych działań pozwolą na dotarcie do szerszego grona klientów, a tym samym zwiększenia sprzedaży.

Warsztat przeprowadzi Was przez kolejne etapy planowania strategii sprzedaży w sektorze B2B. Wspólnie przećwiczymy budowanie strategii komunikacji, poznamy moc storytellingu i nauczymy się jak prognozować, a przede wszystkim mierzyć efektywność naszych działań.

Warsztat kierowany jest do:

 • Pracowników działu sprzedaży, aktywnie pozyskujących klientów w kanałach online i offline.
 • Osób zarządzających i nadzorujących pracą działu sprzedaży.
 • Właścicieli firm sprzedających usługi i produkty B2B.

Po warsztatach będziesz mieć:

 • Utworzone lejki sprzedażowe z uwzględnieniem działań w serwisie LinkedIn.
 • Wyznaczone cele na poszczególnych etapach lejka dla wszystkich pracowników działu sprzedaży.
 • Wiedzę na temat tego jak mierzyć, analizować i poprawiać skuteczność działu sprzedaży.
 • Rekomendację alternatywnych narzędzi ułatwiających i monitorujących pracę działu sprzedaży.
 • Plan komunikacji na LinkedIn, aby osiągnąć wyznaczone cele.
 • Plan pozostałych działań sprzedażowych służących poprawie efektywności sprzedaży.
1. Analiza obecnych działań sprzedażowych.
 • Ustalenie i omówienie celów działu sprzedaży. Zdefiniowanie obecnego procesu sprzedaży poszczególnych członków zespołu.
 • Omówienie obecnego sposobu komunikacji sprzedażowej poszczególnych członków zespołu.
 • Analiza działań LinkedIn poszczególnych członków zespołu.
2. Definiowanie grup docelowych, to nie tylko sztuka dla sztuki.
 • Precyzyjne zdefiniowanie i segmentacja grup docelowych działań sprzedażowych.
 • Potrzeby i problemy poszczególnych segmentów potencjalnych klientów.
3. Storytelling – Jak pisać angażujące treści?
 • Podstawa działania LinkedIn, algorytmy i jego funkcje.
 • Budowa strategii komunikacji na LinkedIn, w celu prowadzenia skutecznych działań sprzedażowych.
 • Przygotowanie wzorcowego planu komunikacji na najbliższe dwa tygodnie.
 • Wiadomości prywatne na poszczególnych etapach relacji z prospektami, jak je pisać?
4. Lejek sprzedaży a prognozowana sprzedaż – Czyli jak skutecznie wyznaczać i monitorować KPI.
 • Czym się różni lejek sprzedaży od prognozy sprzedaży?
 • Wyznaczanie celów pierwszorzędnych i drugorzędnych biznesu klienta. Definiowanie poszczególnych etapów lejka sprzedaży.
 • Wstępne definiowanie kanałów kontaktu na poszczególnych etapach lejka. Wyznaczanie celów szczegółowych dla poszczególnych etapów lejka sprzedaży.
 • Przypisywanie wartości poszczególnym działaniom i prognozowanie sprzedaży.
 • Monitoring, analiza i korekcja prowadzonych działań sprzedażowych na podstawie wyznaczonych mierników – Jak to robić dobrze?
5. Ocena funkcjonowanie procesu sprzedaży.
 • Najważniejsze mierniki służące ocenie funkcjonowania procesu sprzedaży.
 • KPI dla poszczególnych ról w zespole sprzedaży.
6. Podsumowanie wiedzy oraz stworzenie harmonogramu jej wdrożenia.

Adrian Martinez

Konsultant, szkoleniowiec, praktyk sprzedaży i marketingu. Szkoli klientów z zakresu strategii marketingowej, skutecznych działań reklamowych w mediach społecznościowych, jak również z zakresu projektowania działań działów sprzedaży. Wśród firm, z którymi współpracował znajdują się marki takie jak: Sprawny.Marketing, ePoint, Kitchen Aid, VR Warsaw, infoShare czy ISTV. Doświadczenie zdobywał w licznych agencjach marketingowych oraz w startupie technologicznym FastTony.es, gdzie zarządzał działem sprzedaży. Prywatnie angażuje się w liczne akcje charytatywne i dobroczynne. Aktywnie wspiera i angażuje się, między innymi w projekty Szkoła 3.0 i KarmimyPsiaki.pl.

Czas: szkolenie jednodniowe – 8 godzin warsztatowych

Termin: 10.12.2018 Poznań

Miejsce szkolenia w Poznaniu: siedziba Fundacji Edukacji Prawnej al. Niepodległości 51/1, Poznań 

Koszt uczestnictwa: 890 zł netto za os.

 • cena zawiera przerwy kawowe, lunch
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikaty

UWAGA! Koszt udziału w szkoleniu podlega refundacji ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytaj o dostępność miejsc.

Zapraszamy do kontaktu!