Taktyka i techniki prowadzenia rozmów i przesłuchań oraz weryfikacja uzyskanych informacji

Zapytaj o termin

Poznań

Szkolenie odkrywa narzędzia i techniki prowadzenia rozmów i przesłuchań stosowane w postępowaniach podatkowych, administracyjnych, przygotowawczych oraz w trakcie rozpraw sądowych. Nabyte umiejętności pozwolą zwiększyć zakres uzyskiwanych od przesłuchiwanego informacji oraz umożliwić ich weryfikację.

„Taktyka i techniki prowadzenia rozmów i przesłuchań oraz weryfikacja uzyskanych informacji” to 2-dniowe warsztaty składające się z części I – teoretycznej i warsztatowej doskonalące umiejętności praktyczne, które skierowane jest do prawników występujących w roli pełnomocników przed Sądem lub właściwym organem administracji, a także w roli obrońcy w postępowaniach przygotowawczych przed właściwymi organami ścigania, oraz części II – wyłącznie warsztatowej umożliwiającej doskonalenie wiedzy i umiejętności, zdobytych dzień wcześniej, w trakcie prowadzonych symulacji rozpraw. Szkolenie ma charakter na tyle uniwersalny, że zdobyta wiedza i umiejętności mogą być wykorzystane przez radców prawnych rozpoczynających karierę, jak też na każdym poziomie zawodowym.

Szkolenie skierowane jest do prawników występujących w roli pełnomocników przed Sądem lub właściwym organem administracji, a także w roli obrońcy w postępowaniach przygotowawczych przed właściwymi organami ścigania.

Uczestnicy poprzez aktywny udział w warsztatach zdobędą następujące korzyści:
• umiejętność doboru odpowiednich metod i technik prowadzenia rozmów, przesłuchań w celu zdobycia informacji,
• umiejętność oddzielenia faktów od nadinterpretacji i opinii,
• umiejętność zadawania pytań oraz technik usprawniających pamięć,
• umiejętność rozpoznawania symptomów szczerości i nieszczerości,
• umiejętność reagowania na zmieniające się warunki (zachowanie i zeznania poszczególnych uczestników) w trakcie rozprawy.

Głównym celem jest wykształcenie umiejętności stosowania wybranych elementów taktyki i technik prowadzenia rozmów i przesłuchań. Osiągnięcie tego celu pozwoli uczestnikom szkolenia na sprawne i skuteczne wykonywanie zadań, którymi są:
• przeprowadzenie wywiadu, rozpytania,
• przesłuchiwanie świadka,
• przesłuchiwanie strony/kontrolowanego
• przesłuchanie powoda, pozwanego
• przesłuchiwanie podejrzanego.
Realizacja wyżej wyszczególnionych zadań wymaga nabycia i doskonalenia w toku zajęć następujących umiejętności:
A) o charakterze uniwersalnym:
• komunikacja werbalna i pozawerbalna,
• aktywne słuchanie i zapamiętywanie,
• analizowanie, syntetyzowanie i wyciąganie wniosków,
• elastyczne reagowanie na zmieniające się sytuacje,
• gromadzenie informacji (tematów),
• obserwowanie,
• planowanie,
• samokontrola,
• tworzenie atmosfery zaufania,
• zachowanie się zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
• rozwiązywanie sytuacji konfliktowych,
• parafrazowanie;
• odróżnianie faktu od nadinterpretacji;
B) o charakterze zawodowym:
• planowanie i przygotowanie rozmów / przesłuchań,
• nawiązywanie kontaktu interpersonalnego z przesłuchiwanym,
• kontrola przebiegu interakcji,
• wnioskowanie na podstawie obserwacji osób przesłuchiwanych,
• dobieranie metod przesłuchania,
• dobór i stosowanie technik wywierania wpływu,
• rozpoznawanie mechanizmów obronnych,
• rozpoznawanie symptomów kłamstwa,
• formułowanie pytań,
• umiejętność rzetelnego dokumentowania przebiegu przesłuchania.

DZIEŃ I (przekaz wiedzy (1/4) i ćwiczenia (3/4))

 • Wybrane umiejętności praktyczne
 • Podstawy komunikacji werbalnej i pozawerbalnej
 • Fakty a nadinterpretacji
 • Protokołowanie przebiegu czynności przesłuchania
 • Umiejętność prowadzenia rozmów i przesłuchań
 • Umiejętność słuchania i obserwowania
 • Pytania, jako podstawowe narzędzie przesłuchania
 • Techniki przesłuchań, umiejętność protokołowania zeznań
 • Przesłuchanie poznawcze / wywiad kognitywny
 • Geneza i obszary zastosowania
 • Fazy przesłuchania poznawczego
 • Wykrywanie kłamstw w trakcie rozmów i przesłuchań
 • Analiza behawioralna
 • Wskaźniki analizy zachowań
 • Strategie obronne
  Analiza wypowiedzi

DZIEŃ II – Symulacja rozpraw

Drugiego dnia warsztatu rozprawę poprowadzi SSR Marzena Rusin-Gielniewska. Zostanie odtworzony przebieg rozprawy koncentrując się na przesłuchaniach w trakcie rozprawy i sztuce zadawania pytań. Moderator (Wiesław Zyskowski) może przerwać rozprawę w celu poprawy zadanych pytań lub argumentacji kierowanej do Sądu, w celu poparcia swojej tezy, linii obrony. II część warsztatu stanowi uzupełnienie I części warsztatu z technik przesłuchań.

TRENER – MARZENA RUSIN-GIELNIEWSKA – Sędzia z 21-letnim stażem (w tym 10 lat w Wydziale Cywilnym). Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego (1995). W 1997 r. Ukończyła Studia Podyplomowe Szkoły Praw i Wolności Człowieka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka Komitet w Polsce, zaś w 2012 ukończyła studia podyplomowe z prawa karnego dla sędziów na Uniwersytecie Warszawskim. Od 3 lat wspólnie z Wiesławem Zyskowskim prowadzi warsztaty z przesłuchań w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

 

TRENER – WIESŁAW ZYSKOWSKI – 15 LAT doświadczenia trenerskiego (ponad 1700 dni szkoleniowych). Absolwent Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Wydziału Prawa i Administracji, absolwent Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Studiów Podyplomowych Szkoły Praw Człowieka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka Komitet w Polsce. W 2003 roku ukończył szkolenie specjalistyczne prowadzone przez agentów specjalnych FBI na temat „Interviewing and Interrogation” (Certyfikat Departamentu Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych Ameryki). Funkcjonariusz Policji przez 18 lat (zajmował różne stanowisk służbowe od policjanta po komendanta komisariatu, ostatnio starszy wykładowca Zakładu Służby Kryminalnej Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. 2/3 służby w pionach liniowych dochodzeniowo-śledczych o zwalczaniu przestępczości gospodarczej). Wykładowca Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej w Warszawie i Wrocławiu na kierunku Psychologia Śledcza, Sopocka Wyższa Szkoła na kierunku Oszustwa Finansowe. Ekspert w dziedzinie umiejętności prowadzenia rozmów i przesłuchań z wykorzystaniem metod FBI oraz kinezyki (czytanie mowy ciała i jej analiza). Stale szkoli służbę – funkcjonariuszy Służb Celnych, Straży Granicznej, Centralnego Biura Antykorupcyjnego i Żandarmerii Wojskowej. Brał udział w kilku śledztwach wewnętrznych na zlecenie firm w kraju i za granicą, gdzie poprzez zastosowane przesłuchania i rozmowy doprowadził do ustalenia winnych działających na szkodę firmy oraz innych ważnych informacji.

Czas: szkolenie dwudniowe – 16 godzin warsztatowych
09:00 – 10:00 warsztaty (2h)
10:30 – 10:45 przerwa kawowa
10:45 – 13:00 warsztaty (3h)
13:00 – 13:30 lunch
13:30 – 15:00 warsztaty (2h)
15:00 – 15:15 przerwa kawowa
15:15 – 16:00 warsztaty (1h)

Termin: Zapytaj o termin

Miejsce szkolenia: Poznań, siedziba Fundacji Edukacji Prawnej

Koszt uczestnictwa: 1180 zł netto za os.

Cena zawiera:

 • przerwy kawowe i lunch,
 • materiały szkoleniowe,
 • certyfikat
 • cena nie zawiera noclegu – zapytaj o koszt noclegu.

UWAGA! Drugi dzień szkolenia zostanie przeprowadzony w oparciu o symulacje procesowe wraz z podziałem na role, które uczestnicy losują. Przed rozpoczęciem rozprawy uczestnicy losują role (powód, pozwany, pełnomocnicy, świadkowie, sędziowie) oraz kolejne koperty z określeniem czy mówią prawdę czy też kłamią.

Zapraszamy do kontaktu!