Sztuka pozyskiwania i weryfikacji uzyskanych informacji w pracy audytora / kontrolera

19-20.01.2021

Poznań / Online

18-19.02.2021

Poznań / Online

18-19.03.2021

Poznań / Online

Celem szkolenia jest doskonalenie oraz zwiększenie poziomu umiejętności w zakresie taktyki i technik prowadzenia rozmów, pozyskiwania i weryfikacji pozyskanych informacji. W efekcie, kształcenie prowadzi do wzrostu kompetencji w obszarze nawiązywania kontaktu, wykrywania u rozmówcy przejawów nieszczerości, rozpoznawania i przeciwdziałania manipulacjom oraz budowania skutecznego przekazu perswazyjnego. Konstrukcja programu uwzględnia zasadę progresji w nauczaniu, opiera się na idei szkolenia aktywizującego oraz na doskonaleniu umiejętności zawodowych. Praktyczne ćwiczenia i symulacje ułatwią rozpoznawanie symptomów kłamstwa i wprowadzania w błąd przez rozmówcę oraz przyczynią się do uzyskania wiarygodnych informacji. Proponowany przez nas specjalistyczny kurs w formie warsztatowej z wykorzystaniem nowoczesnych metod szkolenia (filmów, nagrań, symulacji), obejmuje wykład interaktywny i pracę w grupach warsztatowych.

Po szkoleniu uczestnicy będą potrafili skutecznie:
• wyciągać adekwatne wnioski na podstawie obserwowanych zachowań werbalnych i niewerbalnych rozmówców,
• wsłuchiwać się w wypowiedzi oraz właściwie zadawać pytania,
• wykorzystywać wywiad kognitywny,
• wykrywać symptomy szczerości i nieszczerości stosując analizę behawioralną, wskaźniki analizy zachowań oraz strategie obronne

Szkolenie dedykowane jest zwłaszcza osobom zajmującym się prowadzeniem audytu i/lub kontrolą lub wyjaśnianiem i rozwiązywaniem sytuacji konfliktowych, w tym z działu HR, których praca wymaga umiejętności interpersonalnych i ich bieżącej oceny, które wykorzystują w pracy zdolność postrzegania i muszą podczas rozmowy wpływać na zachowanie rozmówców w celu uzyskania informacji lub zmianę ich postaw. Słuchacze, podczas szkolenia, nabywają umiejętności nawiązywania kontaktu, wykrywania u rozmówcy przejawów nieszczerości, rozpoznawania i przeciwdziałania manipulacjom oraz budowania skutecznego przekazu perswazyjnego. Wykształcenie oraz zwiększenie poziomu umiejętności stosowania elementów taktyki i techniki rozmów. Osiągnięcie tego celu pozwoli uczestnikom szkolenia na sprawne i skuteczne wykonywanie zadań.

Po szkoleniu uczestnicy będą skutecznie:
• wyciąganie adekwatnych wniosków na podstawie obserwowanych zachowań werbalnych i niewerbalnych rozmówców,
• wsłuchiwanie się w wypowiedzi oraz właściwie zadawać pytań,
• wykorzystywanie wywiadu kognitywnego,
• wykrywanie symptomów szczerości i nieszczerości stosując analizę behawioralną, wskaźniki analizy zachowań oraz strategie obronne.

1. Wprowadzenie do rozmowy

 • omówienie programu szkolenia
 • omówienie spraw organizacyjnych
 • autoprezentacja

2. Wybrane umiejętności praktyczne

 • Podstawy komunikacji werbalnej i pozawerbalnej
 • Fakty a nadinterpretacja
 • Charakterystyka zachowań
 • Skuteczny prowadzący rozmowę
 • Protokołowanie przebiegu czynności rozmowy

3. Umiejętność prowadzenia rozmów

 • Umiejętność słuchania i obserwowania
 • Pytania, jako podstawowe narzędzie pozyskiwania informacji
 • Techniki prowadzenia rozmów

4. Wywiad kognitywny (poznawczy)

 • Geneza i obszary zastosowania
 • Fazy przesłuchania poznawczego
 • Praktyczne zastosowanie wywiadu poznawczego

5. Wykrywanie kłamstw

 • Analiza behawioralna
 • Wskaźniki analizy zachowań. Strategie obronne
 • Analiza wypowiedzi

Wiesław Zyskowski – trener, konsultant, praktyk samodzielnie projektuje i realizuje programy oparte na grach i zabawach szkoleniowych. Na swoich treningach i warsztatach przekazuje wiedzę głównie z obszaru budowania pewności siebie, wzmacniania poczucia własnej wartości i kreowania pozytywnego wizerunku w kontaktach z grupami, rozwijaniu umiejętności słuchania, zadawania pytań, obserwacji, wykrywania kłamstw, osłabiania pozycji pełnomocników, a także jak zdobywać informację w trakcie przesłuchań od strony, podejrzanego lub świadka; warsztaty psychologiczne pracy audytora i kontrolera.

Czas: szkolenie dwudniowe – 16 godzin warsztatowych

Termin: 19-20.01.2021 lub 18-19.02.2021 lub 18-19.03.2021

Miejsce szkolenia: Poznań / online w zależności od preferencji uczestników, aktualnej sytuacji epidemiologicznej i obowiązujących ograniczeń

Koszt uczestnictwa: 1180 zł netto za os.

UWAGA! Koszt udziału w szkoleniu może podlegać refundacji ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego lub Funduszu Pracy. Zapytaj o dostępność miejsc i refundacji.

Zapraszamy do kontaktu!