Logotyp Fundacji Edukacji Prawnej

Sztuka pozyskiwania i weryfikacji uzyskanych informacji w pracy audytora / kontrolera

Skup się na tym co ważne
W Twoim zawodzie najważniejsza jest właściwa analiza. Sprawnie i skutecznie oceniaj zachowania rozmówców.
Zapytaj o termin
Online / Poznań
1180 zł
Weź udział w szkoleniu, po którym...

… zdobędziesz umiejętności w zakresie taktyki i technik prowadzenia rozmów, pozyskiwania i weryfikacji pozyskanych informacji. W efekcie, kształcenie prowadzi do wzrostu Twoich kompetencji w obszarze nawiązywania kontaktu, wykrywania u rozmówcy przejawów nieszczerości, rozpoznawania i przeciwdziałania manipulacjom oraz budowania skutecznego przekazu perswazyjnego. 

Konstrukcja programu uwzględnia zasadę progresji w nauczaniu, opiera się na idei szkolenia aktywizującego oraz na doskonaleniu umiejętności zawodowych. Praktyczne ćwiczenia i symulacje ułatwią rozpoznawanie symptomów kłamstwa i wprowadzania w błąd przez rozmówcę oraz przyczynią się do uzyskania wiarygodnych informacji. Proponowany przez nas specjalistyczny kurs w formie warsztatowej z wykorzystaniem nowoczesnych metod szkolenia (filmów, nagrań, symulacji), obejmuje wykład interaktywny i pracę w grupach warsztatowych.

Co zyskujesz uczestnicząc w szkoleniu?

Wsłuchiwanie się w wypowiedzi oraz właściwie zadawać pytań

Wykorzystywanie wywiadu kognitywnego

Wyciąganie adekwatnych wniosków na podstawie obserwowanych zachowań werbalnych i niewerbalnych rozmówców

Wykrywanie symptomów szczerości i nieszczerości stosując analizę behawioralną, wskaźniki analizy zachowań oraz strategie obronne

Jak wygląda program szkolenia?
 • omówienie programu szkolenia
 • omówienie spraw organizacyjnych
 • autoprezentacja
 • Podstawy komunikacji werbalnej i pozawerbalnej
 • Fakty a nadinterpretacja
 • Charakterystyka zachowań
 • Skuteczny prowadzący rozmowę
 • Protokołowanie przebiegu czynności rozmowy
 • Umiejętność słuchania i obserwowania
 • Pytania, jako podstawowe narzędzie pozyskiwania informacji
 • Techniki prowadzenia rozmów
 • Geneza i obszary zastosowania
 • Fazy przesłuchania poznawczego
 • Praktyczne zastosowanie wywiadu poznawczego
 • Analiza behawioralna
 • Wskaźniki analizy zachowań. Strategie obronne
 • Analiza wypowiedzi
Kim jest szkoleniowiec?

Wiesław Zyskowski

Trener, konsultant, praktyk samodzielnie projektuje i realizuje programy oparte na grach i zabawach szkoleniowych. Na swoich treningach i warsztatach przekazuje wiedzę głównie z obszaru budowania pewności siebie, wzmacniania poczucia własnej wartości i kreowania pozytywnego wizerunku w kontaktach z grupami, rozwijaniu umiejętności słuchania, zadawania pytań, obserwacji, wykrywania kłamstw, osłabiania pozycji pełnomocników, a także jak zdobywać informację w trakcie przesłuchań od strony, podejrzanego lub świadka; warsztaty psychologiczne pracy audytora i kontrolera.
Pytania? Znajdź odpowiedź poniżej lub skontaktuj się z nami 🙂

Szkolenie dedykowane jest zwłaszcza osobom zajmującym się prowadzeniem audytu i/lub kontrolą lub wyjaśnianiem i rozwiązywaniem sytuacji konfliktowych, w tym z działu HR, których praca wymaga umiejętności interpersonalnych i ich bieżącej oceny, które wykorzystują w pracy zdolność postrzegania i muszą podczas rozmowy wpływać na zachowanie rozmówców w celu uzyskania informacji lub zmianę ich postaw. Słuchacze, podczas szkolenia, nabywają umiejętności nawiązywania kontaktu, wykrywania u rozmówcy przejawów nieszczerości, rozpoznawania i przeciwdziałania manipulacjom oraz budowania skutecznego przekazu perswazyjnego. Wykształcenie oraz zwiększenie poziomu umiejętności stosowania elementów taktyki i techniki rozmów. Osiągnięcie tego celu pozwoli uczestnikom szkolenia na sprawne i skuteczne wykonywanie zadań.

Online lub stacjonarnie w Poznaniu, w zależności od sytuacji epidemiologicznej. Poinformujemy Cię wcześniej 🙂
Zapytaj o termin

Ty inwestujesz 1180 zł, a po szkoleniu zyskujesz znacznie więcej 🙂

Co więcej, koszt udziału w szkoleniu może podlegać refundacji ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego lub Funduszu Pracy. Zapytaj nas o dostępność miejsc i refundacji. Chętnie dla Ciebie sprawdzimy 🙂