Siła i skuteczność sprzedawcy

Zapytaj o termin

Poznań

„Sukces wydaje się w dużej mierze kwestią wytrwania gdy inni rezygnują.”
W. Feather

Sprzedaż, sprzedawanie, umiejętność sprzedawania to jedna z najcenniejszych i najbardziej poszukiwanych kompetencji na rynku. Jednocześnie to kompetencja rzadka. Sprzedaż wymaga ogromnej wiary w siebie, determinacji, wytrwałości, samo motywacji, oraz siły i odporności psychicznej. Tak jak sukces w sprzedaży może być spektakularny, tak samo wyczerpanie, wypalenie i rezygnacja wyjątkowo silne. W zawodzie sprzedawcy, jak w żadnym innym, odporność, w szczególności odporność na odrzucenie (odmowa, niedomknięcie transakcji, zmiana decyzji przez klienta) odgrywa kluczową rolę.

W 2001 roku amerykańska piechota morska, w odpowiedzi na zwiększone zapotrzebowanie na żołnierzy, rozpoczęła poszukiwania osób w nowych grupach docelowych niż dotychczas, i podczas tych poszukiwań odkryła rzecz zdumiewającą. To nie mężczyźni o ogromnej tężyźnie fizycznej byli najlepszymi rekrutami, a mężczyźni (oczywiście też fizycznie sprawni) będący sprzedawcami ubezpieczeń okazali się najlepsi. Powód – to sprzedawcy ubezpieczeń, wytrzymywali mentalnie katorżnicze treningi, podczas gdy osoby wyjściowo fizycznie silniejsze rezygnowały.

Dobrego sprzedawcę bardzo trudno zastąpić, bo sprzedawca to nie tylko sprzedaż, ale zaufanie, relacje i baza klientów. Z tego powodu o sprzedawcę trzeba dbać, by w swojej ogromnie wymagającej pracy wiedział jak i umiał się odbudować i tym samym, by zachował swoją charyzmę i umiejętność przekonywania.

Neuronauka, w tym neurokardiologia, odpowiada na pytania związane z siłą i skutecznością osobistą:

• jak skutecznie, w oparciu o wyniki badań naukowych, radzić sobie z przeciwnościami, presją i odrzuceniem
• co sprzyja efektywności, a co ją osłabia
• jak odnaleźć w sobie pokłady energii
• jak podnosić poziom energii na co dzień.

Podczas warsztatu będą wykorzystane różne metody:

– Metoda Points of You™ (narzędzia: The Coching Game, Punctum, Faces), która poszerza perspektywę, uwalnia potencjał i uczy myślenia ponad schematami

– Meotda HeartMath – to oparte na badaniach naukowych techniki treningu mentalnego jak i treningu oddechowego, podnoszące poziom hormonu witalności DHEA, tym samym otwierające dostęp do zdolności kognitywnych kory przedczołowej, czyli elastyczności w obliczu zmian i myślenia rozwiązaniami.

– Metodologia MTQ48 – czyli analiza i techniki budowania własnej siły i odporności psychicznej w ramach czterech kategorii wyjściowych – pewność siebie, zaangażowanie, podejście do wyzwań, poczucie wpływu.

– Badania naukowe nad efektywnością w obszarze mentalnym (rozmowa, umiejętność zadawania pytań), emocjonalnym (umiejętność dotarcia do prawdziwych potrzeb i motywacji klienta), oraz fizycznym (charyzma).

– Metoda M.O.M. – motivation, observation, mechanics – to techniki pozwalające zauważyć i zmienić własne nawyki na takie, które wspierają sprzedaż.

Celem warsztatu jest odnalezienie wzorów zachowań, które są szkodliwe i przestarzałe, oraz zastąpienie starych nawyków nowymi, wspierającymi rozwój i efektywność. Celem warsztatu jest nauczenie uczestników skutecznych technik radzenia sobie ze stresem, możliwych do zastosowania wtedy kiedy są potrzebne, bez konieczności udawania się w miejsce odosobnienia, czy zagłębiania się w wielogodzinną medytację.

Warsztat skierowany jest do każdej osoby, która w ramach swojej pracy zawodowej ma styczność ze sprzedażą tj. do pracowników każdego szczebla, osób prowadzących działalność lub planowanych do objęcia stanowiska sprzedażowego. Szkolenie zaprojektowane jest dla każdego kto potrzebuje zmiany w sobie samym, która wpłynie na efekty sprzedaży.

KORZYŚCI Z UDZIAŁU W WARSZTACIE

• dużo większa zdolność do radzenia sobie ze stresem
• większa zdolność do samoregeneracji
• większa elastyczność w podejściu do zmian
• zachowanie jasności myślenia i działania pomimo presji czasu czy stresu
• mniejsza podatność na myślenie słonia, czyli myślenie ograniczeniami
• umiejętność wprowadzania mózgu w tryb nauki czyli jedyny stan umysłu kiedy słuchanie ze zrozumieniem jest możliwe

I. Uczestnicy nabędą wiedzę o:

• Najnowszych odkryciach naukowych związanych z efektywnością osobistą
• Neuro-komunikacji, czyli biologii związanej z rozumieniem i przyswajaniem informacji
• Stresie i jego wpływie na silę i odporność psychiczną

II. Uczestnicy nabędą umiejętności

• Radzenia sobie z przeciążeniami i spadkami skuteczności
• Podnoszenie efektywności osobistej
• Zmiany szkodliwych nawyków na wspierające
• Zadawania pytań poszerzających perspektywę i angażujących do działania

Wprowadzenie do warsztatu. Zapoznanie uczestników, oczekiwania, kontrakt.

1. Neurony, kortyzol, dopamina i ewolucja, czyli neuronauka w służbie efektywności osobistej.

2. “To, że coś jest oczywiste nie znaczy jeszcze, że jest prawdą” – Podstawowe błędy poznawcze i skróty myślowe charakterystyczne dla niskiej elastyczności mentalnej, czyli przeciążenia i ich wpływ na podejście do klienta, umiejętność zadawania pytań i umiejętność rozbijania obiekcji. Narzędzie The Coaching Game. Praca w grupie.

3. Cztery domeny siły i odporności psychicznej – pewność siebie, poczucie wpływu, zaangażowanie, podejście do wyzwań. Ćwiczenia indywidualne mające na celu przyjrzenie się własnym uwarunkowaniom.

4. Energia osobista, a skuteczność – jak wzmacniać swoją charyzmę. Prezentacja, dyskusja, ćwiczenia w mniejszych grupach, których celem jest zmiana zachowań i komunikatów obniżających zaufanie do sprzedawcy, a wynikających z obniżonej odporności. Technika M.O.M.

5. Od wyczerpania do witalności – jak aktywować produkcję hormonu witalności czyli DHEA – ćwiczenie indywidualne.

5. Technika Heart-Focused breathing – z wykorzystaniem technologii w procesie podnoszenia efektywności.

• EmWave
• InnerBalance

6. Wskazówki nt produktywności o jakich jeszcze nie słyszałeś. – prezentacja i praktyka krótkich i skutecznych mikro-nawyków podnoszących poziom energii na co dzień.

7. Ćwiczenie Framestorm – czyli neuroplastyczny mózg. Jak pokonać ograniczenia i myśleć rozwiązaniami – ćwiczenie w czwórkach.

8. Podsumowanie szkolenia – ustalenie dalszego planu działania.

dr Ewa Hartman – certyfikowana trenerka metody Points of You™, metody MTQ48, oraz metody HeartMath™, wykładowca MBA. Doktor Szkoły Biznesu Bournemouth University (Wielka Brytania).

Prowadzi liczne wykłady, wystąpienia i prezentacje, zarówno w języku polskim i angielskim, w kraju jak i za granicą (między innymi w Wielkiej Brytanii, Belgii, Finlandii).

Jest kierownikiem nagradzanych studiów podyplomowych ‘Neuro-Przywództwo’ w Warszawie, oraz członkiem Stowarzyszenia Network PL zrzeszającego pracowników organizacji międzynarodowych (Bruksela).

Czas: szkolenie jednodniowe – 8 godzin warsztatowych

Termin: Zapytaj o termin

Miejsce szkolenia: Poznań, siedziba Fundacji Edukacji Prawnej

Koszt uczestnictwa: 590 zł netto za os.

Cena zawiera:

  • przerwy kawowe i lunch,
  • materiały szkoleniowe,
  • certyfikat
  • cena nie zawiera noclegu – zapytaj o koszt noclegu.
Zapraszamy do kontaktu!