ROI - zwrot z inwestycji w zasoby ludzkie

Zapytaj o termin

Jednym z najtrudniejszych wyzwań stojących przed organizacją jest ocena rezultatów projektów związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi. Metodologia ROI, opracowana przez dr. Jacka J. Phillipsa i dr. Patti P. Phillips prezentuje dokładne, wiarygodne podejście do rozwiązania kwestii zwrotu z inwestycji. Metodologia ROI została wdrożona w ponad 50 krajach i jest wiodącym podejściem, jeśli chodzi o ocenę efektywności projektów HR.


Fundacja Edukacji Prawnej gościnnie organizuje szkolenie prowadzone na licencji ROI Institute.

Wszelkie prawa autorskie do zamieszczonego materiału informacyjnego należą do Training for Development – ROI Instytut Polska.

Szkolenie jest kierowane do HR menedżerów, HR biznes partnerów, dyrektorów personalnych, właścicieli firm, specjalistów.

Po zakończeniu warsztatów, uczestnicy powinni umieć:

 • Przygotować analizę biznesową dla ROI
 • Opracować cele programu na wszystkich poziomach
 • Wyjaśnić jak działa ROI
 • Identyfikować 12 zasad prowadzenia projektu ROI
 • Opisać 10 kroków w metodologii ROI
 • Zaplanować kroki wdrożenia ROI

W ciągu dwóch tygodni po zakończeniu warsztatów, uczestnicy powinni umieć:

 • Poprowadzić spotkanie dotyczące ROI dla decydentów
 • Opracować cele na poziomie 3 i 4 konkretnych programów szkoleniowych

Materiały dydaktyczne dla uczestników są autorskim opracowaniem treści merytorycznych, dobrych praktyk, przykładów i gotowych rozwiązań w oparciu o wiedzę i doświadczenie prowadzącego oraz metodologię ROI, która została wdrożona już w ponad 5000 organizacji na całym świecie. Jest najczęściej wykorzystywaną metodą oceny efektywności. Dzięki kompleksowemu podejściu pozwala nie tylko oceniać różnego rodzaju programy, ale także usprawniać procesy.

Udział w szkoleniu „ROI – zwrot z inwestycji w zasoby ludzkie”, podobnie jak w przypadku innych szkoleń otwartych organizowanych przez Fundację Edukacji Prawnej, to również:

 • ciekawe materiały szkoleniowe przygotowane przez praktyków,
 • możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji z prawnikiem,
 • możliwość spotkania i wymiany doświadczeń z przedstawicielami różnorodnych firm i instytucji realizujących projekty w bliskim dla uczestników środowisku,
 • certyfikat ukończenia szkolenia,
 • praca w niewielkich grupach warsztatowych – do 20 osób.

1. CZYM JEST ROI?

 • Co oznacza wartość inwestycji szkoleniowej?
 • „Nowa” definicja wartości
 • Metodologia ROI
 • Kalkulacja ROI
 • 5 elementów, które składają się na system oceny
 • 12 kluczowych zasad ROI

2. PLANOWANIE ROI

 • Kryteria wyboru programów szkoleniowych do oceny na 4 lub 5 poziomie
 • Precyzowanie celów szkoleniowych na poszczególnych etapach oceny
 • Łańcuch wpływu
 • Model V-powiązanie analizy potrzeb biznesowych z oceną efektywności
 • Gromadzenie danych w trakcie i po zakończeniu programu
 • Wybór odpowiednich metod gromadzenia danych
 • Czynniki wpływające na gromadzenie danych
 • Analiza planu ROI

3. IZOLOWANIE EFEKTÓW SZKOLENIA

 • Metody izolowania efektów szkolenia
 • Wykorzystanie metody grup kontrolnych
 • Analiza trendu
 • Szacowanie
 • Wiarygodność wskaźników

4. PRZEKSZTAŁCANIE EFEKTÓW PROGRAMU W WARTOŚCI PIENIĘŻNE

 • Metody konwersji danych
 • Ocena wiarygodności metod konwersji

5. KLASYFIKACJA I KALKULACJA KOSZTÓW PROGRAMU

 • Znaczenie kosztów całkowitych
 • Kategorie kosztów
 • Identyfikacja i monitorowanie kosztów odpowiedniego programu

6. IMPLEMENTACJA ROI

 • Interpretacja wskaźnika ROI
 • Informowanie o wynikach
 • Identyfikacja i usuwanie barier dla realizacji procesu ROI
 • Prognozowanie ROI

Dr Małgorzata Mitoraj-Jaroszek

Jest certyfikowanym konsultantem i partnerem ROI Institute w Polsce, trenerem, właścicielem firmy szkoleniowej Training for Development. Od osiemnastu lat przygotowuje i prowadzi szkolenia dla firm prywatnych i instytucji państwowych. Jest członkiem AHRD (Academy of Human Resource Development), autorką programów szkoleniowych z zakresu sprzedaży, zarządzania zespołem, prezentacji, a także szkoleń trenerskich. Prowadzi także superwizje szkoleń w różnych organizacjach, coaching oraz mentoring dla trenerów wewnętrznych. Od kilku lat jej pasją jest ocena efektywności programów zarządzania zasobami ludzkimi. Autorka książki „Zarządzanie rozwojem pracowników. Kompleksowe i praktyczne ujęcie”. Laureatka konkursu „Best Published Case study for the 2013 Awards of Excellence” w USA. Współpracuje z ASP Wydziałem Form Przemysłowych w Krakowie oraz Wyższą Szkołą Europejską. W swojej pracy stara się łączyć doświadczenie zdobyte w zarządzaniu biznesem z wiedzą konsultanta. Z wykształcenia jest doktorem zarządzania (praca poświęcona zagadnieniom rozwoju zasobów ludzkich w organizacji). 

Czas: szkolenie dwudniowe – 16 godzin warsztatowych

Termin: Zapytaj o termin

Miejsce szkolenia: siedziba Fundacji Edukacji Prawnej al. Niepodległości 51/1, Poznań

Koszt uczestnictwa: 2499 zł netto za os.

Cena obejmuje:

 • Prowadzenie szkolenia przez 1 trenera
 • Materiały szkoleniowe – ok. 200 stron
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • Przerwy kawowe i lunchowe
 • cena nie zawiera noclegu – zapytaj o koszt noclegu
Zapraszamy do kontaktu!
 • +48 532 608 522
 • biuro@edukacjaprawna.pl