Skuteczność menadżerska. Radzenie sobie ze stresem.

Zapytaj o termin

Szkolenie online

Stres towarzyszy nam w codziennej pracy niemal na każdym stanowisku. W mniejszym lub większym stopniu paraliżuje nasze działanie lub popycha do nieprzemyślanych decyzji. Często prowadzi też do wypalenia zawodowego lub przepracowania.

W tych niezwykle wymagających czasach dla gospodarki, menadżerowie szczególnie wymagają wsparcia i wiedzy z zakresu radzenia sobie ze stresem. Jest to kompetencja, która umożliwia sprawne funkcjonowanie pracownika i zachowanie dobrostanu pomimo obecności w środowisku pracy czynników stresogennych. Stres jest nieodłącznym elementem pracy menadżera jednak nadmierny i długotrwały prowadzi do negatywnych skutków emocjonalnych i zdrowotnych co dla organizacji wiążę się ze spadkiem efektywności pracy, absencjami i zwiększoną fluktuacją. Wiedza na temat czynników zwiększających ryzyko wystąpienia stresu jak również znajomość metod, które umożliwiają zmniejszenie negatywnych konsekwencji odczuwanego napięcia pozwalają nie tylko zachować lepszą kondycję zdrowotną, ale również zmniejszyć ryzyko wypalenia zawodowego. W przypadku menadżera ważne jest nie tylko radzenie sobie ze stresem wynikającym z obciążenia codziennymi zadaniami, ale również umiejętność radzenia sobie w sytuacji porażki. W tym przypadku ważne będzie zarówno silna wewnętrzna automotywacja jak również otwartość na pomoc ze strony otoczenia.

Szkolenie skierowane jest do:

  • właściciela mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa
  • osoby zajmującej stanowisko kierownicze
  • osoby przewidzianej do objęcia stanowiska kierowniczego
  • osób zainteresowanych podnoszeniem kompetencji menadżerskich
  • osób zainteresowanych psychologią zarządzania

Uczestnik nabędzie w ramach kompetencji Akademia menadżera: Skuteczność menadżerska – radzenie sobie ze stresem osiągnie następujące efekty uczenia się:

WIEDZA:
• Definiuje i opisuje przebieg reakcji na czynnik stresotwórczy
• Identyfikuje czynniki ryzyka związane z treścią oraz z kontekstem pracy
• Wie jakie można zastosować aktywne i pasywne metody radzenia sobie ze stresem w trakcie wykonywania pracy
• Wie jakie można zastosować aktywne i pasywne metody radzenia sobie ze stresem w czasie wolnym
• Wie jakie znaczenie ma zdrowe odżywianie, sen i aktywność fizyczna dla radzenia sobie ze stresem
• Wie gdzie można szukać pomocy w sytuacjach trudnych

UMIEJĘTNOŚCI:
• Potrafi przeprowadzić ocenę zagrożeń związanych ze stresem w swoim miejscu pracy
• Rozpoznaje symptomy odczuwanego stresu
• Ocenia skuteczność aktywnych i pasywnych metod radzenia sobie ze stresem z perspektywy swoich potrzeb Kształtuje miejsce pracy minimalizując ryzyko nadmiernego stresu
• Wykorzystuje techniki relaksacji redukujące nadmierne napięcie nerwowe i fizyczne

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:
• Swoją postawą promuje zdrowy styl życia
• Jest otwarty na zmianę niezdrowych nawyków i przekonań
• Jest otwarty na pomoc ze strony otoczenia
• Ma silną motywację i nie poddaje się w trudnych sytuacjach

1. Wprowadzenie i zapoznanie uczestników z planem szkolenia.
2. Mózg w stresie. Omówienie podstawowych zagadnień związanych z reagowaniem na stres.
3. Rola praktyki uważności w radzeniu sobie ze stresem. Podczas tego modułu uczestnicy zapoznają się zarówno z praktyką mindfulness jak i treningiem autogennym, by uczestnik umiał stosować techniki relaksacji redukujące nadmierne napięcia nerwowe (U) w celu ochrony siebie przed wypaleniem.
4.Energia osobista, zarzadzanie czasem i uwagą – czyli jak mieć siłę na realizowanie zadań dzięki technice ‘Punkty energii’.
5. Fizjologia snu oraz dieta a stan psychofizyczny. Podczas tego modułu zostaną przestawione wskazówki jak zapewnić sobie lepszy sen, który jest fundamentem regeneracji fizycznej i mentalnej.
6.QiGong oraz TRE dla ciała i umysłu.
7. Zmiana perspektywy sposobem na redukcję napięć i stresu.
8. Stres a dysfunkcje pracy zespołowej (Patrick Lencioni) i jak temu przeciwdziałać poprzez dostarczanie informacji, podnoszenie poczucia pewności oraz nabycie umiejętności odzyskiwania kontroli nad tym co dzieje się wokół nas.

Ewa Hartman

Certyfikowana trenerka metody Points of You™ oraz metody HeartMath™, wykładowca. Doktor Szkoły Biznesu Bournemouth University (Wielka Brytania). Prowadzi liczne wykłady, wystąpienia i prezentacje, zarówno w języku polskim i angielskim, w kraju jak i za granicą (między innymi w Wielkiej Brytanii, Belgii, Finlandii). Jest kierownikiem nagradzanych studiów podyplomowych ‘Neuro-Przywództwo’ w Warszawie, oraz członkiem Stowarzyszenia Network PL zrzeszającego pracowników organizacji międzynarodowych (Bruksela). 
Czytaj więcej…

Czas: 1-dniowe warsztaty online w łącznej liczbie 5 godzin

Termin: Zapytaj o termin

Miejsce szkolenia: szkolenie online w formie zdalnej, w czasie rzeczywistym. Szczegóły dotyczące logowania zostaną przesłane po akceptacji zgłoszenia uczestnictwa

Koszt uczestnictwa: 590 zł netto za os.

Zapraszamy do kontaktu!