Logotyp Fundacji Edukacji Prawnej

Prawo autorskie w pracy trenera, coacha i wykładowcy

Zdobądź kompleksową wiedzę z zakresu prawa autorskiego
Weź udział w szkoleniu i pod okiem radcy prawnego zdobądź praktyczne umiejętności w zakresie posługiwania się instytucjami prawa autorskiego.
Dlaczego właśnie to szkolenie?

Atutem szkolenia jest praktyczne ujęcie omawianych zagadnień. Prezentowane w trakcie warsztatu treści wzbogacane są licznymi przykładami, zadaniami oraz ciekawostkami – case study.

Warsztat zapewnia solidną porcję wiedzy praktycznej i możliwość czerpania z lat doświadczeń prowadzących, którzy zajmują się prawami autorskimi i działalnością szkoleniową od lat w swojej codziennej pracy.

Czego dowiesz się na szkoleniu?

#1

Jak świadomie poruszać się w świecie praw autorskich.

#2

Jak legalnie korzystać z pracy twórczej innych osób.

#3

Jak chronić swoją własność intelektualną.

#4

Jak podpisać dobrą umowę prawnoautorską.

Będzie praktycznie! Prezentowane w trakcie warsztatu treści wzbogacone są licznymi przykładami, zadaniami, kazusami i case study, zgromadzonymi przez prowadzącego przez wiele lat pracy z prawami autorskimi. Będziemy analizować rzeczywiste przypadki i prawdziwe umowy, funkcjonujące w obrocie, wprowadzać do nich zmiany i udoskonalenia, pod czujnym okiem prowadzącego.

Korzyści dla użytkowników:
• ciekawe materiały szkoleniowe przygotowane przez praktyków;
• możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji z radcą prawnym.
• uzyskanie kompleksowej wiedzy w zakresie istniejących, w polskim prawie regulacji dotyczących prawa autorskiego i praw pokrewnych
• nauka praktycznych umiejętności w zakresie tworzenia i weryfikacji umów, których przedmiotem są autorskie prawa majątkowe lub upoważnienie do korzystania z utworu w rozumieniu prawa autorskiego.

Jak wygląda program szkolenia?

1. Na początek rozwiązujemy pojęciowy galimatias, czyli definiujemy, rozwiewamy wątpliwości i obalamy mity dotyczące prawa autorskiego.

W tej części dowiesz się m.in. czym się różni prawo własności intelektualnej od prawa autorskiego, a także tego co to są prawa autorskie osobiste i majątkowe, o co chodzi z prawami pokrewnymi do praw autorskich, polami eksploatacji, domeną publiczną, organizacjami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi (OZZ), utworami zależnymi i dozwolonym użytkiem osobistym.

2. Przedmiot ochrony prawa autorskiego, czyli nie lada problem. Czym jest utwór w rozumieniu prawa autorskiego?

W tej części poznasz pojęcie i rodzaje utworów w rozumieniu prawa autorskiego w ujęciu praktycznym, dowiesz się m.in. jakie są szczególne rodzaje utworów (bazy danych, programy komputerowe, utwory audiowizualne i inne) i jakie są relacje między nimi. Przyjrzymy się wspólnie cienkiej granicy pomiędzy inspiracją, a plagiatem w utworach fotograficznych, muzycznych i audiowizualnych. Omówimy najczęściej spotykane problemy i trudności związane z wykorzystywaniem materiałów objętych prawem autorskim.

3. Treść prawa autorskiego i czas ich trwania – co może autor, czego nie mogą inni i czy prawa autorskie trwają wiecznie.

W ramach tej części dowiesz się jakie uprawnienia składają się na prawa autorskie osobiste, w tym m.in. tego, czym jest prawo do integralności utworu i prawo do rzetelnego wykorzystania utworu. Poznasz również zakres praw autorskich majątkowych, sposoby ich komercjalizacji.

4. Komu przysługują prawa autorskie do utworu, na jakich zasadach i co z tego wynika.

W tej części dowiesz się komu mogą przysługiwać prawa autorskie, w jaki sposób można je przenieść lub uzyskać prawo do korzystania z tych praw. Kto i kiedy nabywa prawa autorskie automatycznie, a kiedy potrzebna jest odpowiednia umowa? Czym są utwory pracownicze? W jakim zakresie prawo autorskie twórca może przenieść na inną osobę i jak to wygląda w innych państwach.

5. Ograniczenie treści autorskich praw majątkowych i sposoby legalnego pozyskiwania i wykorzystania cudzych utworów we własnych materiałach szkoleniowych – w jaki sposób możesz korzystać z utworów chronionych prawem autorskim nie będąc ich twórcą i w jakiej części inni mogą korzystać z twojej twórczości.

W tej części dowiesz się czym jest dozwolony użytek chronionych utworów, jak wykorzystywać prawo cytatu, czym są licencje edukacyjne i jakie jeszcze inne ograniczenia praw autorskich obowiązują w polskim prawie. Poznasz sposoby legalnego pozyskiwania i wykorzystania cudzych utworów we własnych materiałach szkoleniowych, dowiesz się jak legalnie pozyskiwać zdjęcia, grafiki i ilustrację, a także muzykę, nagrania dźwiękowe i materiały wideo do swojej pracy. Poznasz również praktyczne sposoby na poszukiwanie podmiotu uprawnionego do danego utworu.

6. Tworzenie umów, których przedmiotem są autorskie prawa majątkowe lub upoważnienie do korzystania z utworu – czyli jak uzyskać prawo legalnego korzystania z chronionych utworów bez zbędnych kosztów i jak rozsądnie gospodarować przysługującymi nam prawami.

W tej części dowiesz się kiedy do legalnego korzystania z chronionych utworów potrzebujesz umowy na piśmie, jak określić w umowie pola eksploatacji utworów objętych prawem autorskim, jakie postanowienia powinny znaleźć się w umowie, a jakich należy uniknąć. Poznasz najczęściej popełniane błędy w umowach prawnoautorskich i sposoby jak ich uniknąć. Nauczysz się samodzielnie weryfikować postanowienia umowne dotyczące praw autorskich i otrzymasz pakiet wzorów umów do samodzielnego stosowania w swojej pracy.

7. Odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich na gruncie prawa cywilnego i karnego.

W tej części dowiesz się jaki sposób można naruszyć prawo autorskie i co za to grozi. Jakie roszczenia cywilnoprawne twórca może kierować do naruszyciela, a kiedy do akcji mogą wkroczyć prokuratura i sądy. Dowiesz się również jak skutecznie udokumentować i egzekwować przysługujące Tobie prawa.

8. Prawo do wizerunku i innych dóbr osobistych osób trzecich, a prawo autorskie.

W tej części dowiesz się m.in. jak zgodnie z prawem wykorzystywać wizerunek innych osób i jak dbać o swój własny wizerunek, a także czym są dobra osobiste i w jaki sposób mają one wpływ na pracę trenera i wykładowcy.

9. Niedozwolone naśladownictwo, tajemnica przedsiębiorstwa, know-how i czyny nieuczciwej konkurencji w działalności trenerskiej i szkoleniowej.

W tej części poznasz narzędzia i mechanizmy ochrony informacji, materiałów, metod i modeli działania oraz innego rodzaju wytworów pracy intelektualnej, które nie są objęte ochroną na gruncie prawa autorskie.

10. Podsumowanie warsztatów.

Najistotniejsze części szkolenia kończą się sesją warsztatową, która pozwala z jednej strony utrwalić zaprezentowany w ramach danej części materiał, z drugiej strony umożliwia ona nabycie przez uczestników umiejętności praktycznego wykorzystywania zdobytej wiedzy.

Poza programem:

Prawa autorskie i dochody z praw autorskich – problemy podatkowe.

W tej części zajmiemy się najczęściej spotykanymi problemami podatkowymi związanymi z komercyjnym wykorzystywaniem praw autorskich, porozmawiamy o tym kiedy możliwe jest zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodu, co daje IP BOX

Kto poprowadzi dla Ciebie szkolenie?
Grzegorz Dudczak trener

Grzegorz Dudczak

Jako prawnik, negocjator, wykładowca i przedsiębiorca potrafi patrzeć na świat klientów z bardzo wielu różnych perspektyw. Doskonały obserwator, zadający trafne pytania i wyciągający zaskakujące wnioski. Setki umów, którymi zajmował się w imieniu klientów, dziesiątki godzin negocjacji, które w ich imieniu prowadził, sprawiają, że dostrzega to, co przeoczyli inni. Jest jak dr House wśród prawników – szybciej łączy kropki, stawia celne diagnozy i zapobiega katastrofom. Pomaga klientom poruszać się w świecie zawiłych przepisów, znajduje rozwiązania skomplikowanych problemów, pokazuje najlepsze dla klienta wyjścia z trudnych sytuacji. Kiedy uczy innych, jest jak świetny trener: wie, jak zoptymalizować plan treningowy, kiedy zwiększyć a kiedy zmniejszyć obciążenie, kiedy zarządzić przerwę a kiedy zdopingować do większego wysiłku. A poza tym… Radca prawny, partner Philips & Garnuszewski Spółka Partnerska Radców Prawnych z siedzibą w Poznaniu. Fundator i członek zarządu Fundacji Edukacji Prawnej. Autor szkoleń z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, handlowego oraz prawa własności intelektualnej. Trener – w teorii i praktyce. Swoim doświadczeniem dzieli się z innymi, skupiając się na natychmiastowych, praktycznych zastosowaniach przekazywanej wiedzy. Absolwent Kirkpatrick Four Levels® Evaluation Certification Program.
Pytania? Znajdź odpowiedź poniżej lub skontaktuj się z nami 🙂

Warsztat przeznaczony jest dla wszystkich osób prowadzących działalność szkoleniową, trenerską i edukacyjną, w tym także nauczycieli i wykładów akademickich, którzy chcą w swojej pracy świadomie i legalnie wykorzystywać twórczość innych, a jednocześnie chcą dowiedzieć się w jaki sposób zabezpieczyć efekty swojej pracy twórczej i jak je umiejętnie komercjalizować.

Online lub offline w Poznaniu – powiadomimy przed szkoleniem 🙂

21.11.2023

Twoja inwestycja wyniesie 590 zł, ale zyskasz zdecydowanie więcej 🙂

Co ważne, koszt udziału w szkoleniu może podlegać refundacji ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego lub Funduszu Pracy. Zapytaj nas o dostępność miejsc i refundacji. Chętnie dla Ciebie sprawdzimy 🙂