Prawo autorskie i prawa pokrewne w praktyce uczelni wyższej

Zapytaj o termin

Udział w szkoleniu „Prawo autorskie i prawa pokrewne w praktyce uczelni wyższych”, podobnie jak w przypadku innych szkoleń otwartych organizowanych przez Fundację Edukacji Prawnej, to również:
 • certyfikat ukończenia szkolenia,
 • ciekawe materiały szkoleniowe przygotowane przez praktyków,
 • możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji z radcą prawnym,
 • możliwość spotkania i wymiany doświadczeń z przedstawicielami różnorodnych firm i instytucji realizujących projekty w bliskim dla uczestników środowisku,
 • dostęp do materiałów szkoleniowych za pośrednictwem platformy e-learningowej.
 • praca w niewielkich grupach warsztatowych – do 20 osób.

1. Zakres regulacji ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

2. Przedmiot ochrony prawa autorskiego:

 • pojęcie i rodzaje utworów w rozumieniu prawa autorskiego w ujęciu praktycznym,
 • szczególne rodzaje utworów (publikacje naukowe, wystąpienia konferencyjne, wykłady akademickie, skrypty, podręczniki, bazy danych, programy komputerowe, utwory audiowizualne i inne);
 • wydania naukowe i krytyczne niebędące utworami.

3. Podmioty korzystające z ochrony prawa autorskiego:

 • twórca (współtwórca);
 • pracodawca twórcy (twórczość pracownicza);
 • licencjobiorcy i inne podmioty praw autorskich;
 • prawa uczelni do prac dyplomowych studentów i naukowych pracowników.

4. Treść prawa autorskiego:

 • prawa autorskie osobiste (prawo do integralności utworu, prawo do rzetelnego wykorzystania utworu, prawo do autorstwa i inne);
 • autorskie prawa majątkowe (treść prawa, pola eksploatacji, prawo do rozporządzania utworem i pobierania wynagrodzenia z tytułu jego udostępniania i inne).

Sesja warsztatowa

5. Ograniczenie treści autorskich praw majątkowych

 • dozwolony użytek chronionych utworów;
  – korzystanie z utworów w celach dydaktycznych lub naukowych
  – zamieszczanie utworów w podręcznikach, wypisach i antologiach
  – dozwolony użytek przysługujący bibliotekom, archiwom i szkołom
 • prawo cytatu;
 • czas trwania autorskich praw majątkowych;
 • licencje edukacyjne;
 • inne ograniczenia.

6. Tworzenie umów, których przedmiotem są autorskie prawa majątkowe lub upoważnienie do korzystania z utworu – ujęcie praktyczne.

Sesja warsztatowa

7. E-learing z perspektywy praw autorskich

 • utwór audiowizualny
 • jak nie naruszyć cudzych praw autorskich przy tworzeniu platformy e-learningowej – ujęcie praktyczne.

8. Prawo do wizerunku i innych dóbr osobistych

 • ochrona wizerunku na gruncie prawa cywilnego
 • ustawowe wyłączenia obowiązku uzyskania zgody osoby przedstawionej na fotografii.

9. Ochrona prawa autorskiego, ochrona wizerunku i baz danych:

 • instrumenty ochrony autorskich praw osobistych;
 • instrumenty ochrony autorskich praw majątkowych;
 • ochrona wizerunku i innych dóbr osobistych;
 • ochrona baz danych.

10. Odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich na gruncie prawa cywilnego i karnego.

11. Podsumowanie warsztatów.

Grzegorz Dudczak

Grzegorz Dudczak Radca prawny, partner Philips Garnuszewski Spółka Partnerska Adwokata i Radców Prawnych z siedzibą w Poznaniu, z zamiłowania trener i wykładowca, a także fundator i członek zarządu Fundacji Edukacji Prawnej. 
Czytaj więcej…

Czas: szkolenie jednodniowe – 8 godzin warsztatowych

Termin: Zapytaj o termin

Miejsce szkolenia: Poznań / Wrocław

Koszt uczestnictwa: 590 zł netto za os.

 • cena zawiera przerwy kawowe i lunch,
 • materiały szkoleniowe,
 • certyfikat
 • cena nie zawiera noclegu – zapytaj o koszt noclegu
Zapraszamy do kontaktu!
 • +48 532 608 522
 • biuro@edukacjaprawna.pl