Prawne aspekty marketingu

14-15.10 + 28-29.10.2019

Poznań

Szkolenie poświęcone jest zagadnieniom związanym z prawem w marketingu. Wiedza i praktyczne przykłady przedstawione podczas warsztatów zapewnią prawidłową organizację akcji promocyjnych, z zachowaniem ochrony danych osobowych, a także w zgodzie z prawem podatkowym. Warsztaty odkryją przed Państwem szereg często wątpliwych zagadnień dotyczących loterii, konkursów, treści reklamowych czy innych akcji promocyjnych, w których przekazywane są nagrody lub uzyskiwane są korzyści przez organizatora. Jak temu sprostać, by w pełni skorzystać z dostępnych kanałów i narzędzi marketingowych nie narażając się na konsekwencje prawne? Tego dowiecie się Państwo podczas warsztatów z cyklu „Prawne aspekty marketingu”.

Szkolenie skierowane jest do osób odpowiedzialnych za działania marketingowe w firmie, przedsiębiorców oraz pracowników i przedstawicieli agencji marketingowych.

Dzięki udziałowi w szkoleniu uczestnicy pozyskają:

wiedzę w zakresie:
• obowiązków prawnych związanych z organizowaniem akcji promocyjnych (w tym m.in. loterii, konkursów, sprzedaży premiowej);
• ochrony danych osobowych;
• ochrony praw autorskich i znaku towarowego;
• tworzenia regulaminów, zgód i treści materiałów dotyczących prowadzonych działań w różnych kanałach marketingowych
• umów zawieranych z interesariuszami;

umiejętności w zakresie:
• organizacji akcji marketingowych;
• rozróżniania działań promocyjnych;
• wdrażania pozyskanej wiedzy i dopasowania właściwych przepisów do danych akcji;
• znajomości podstawy prawnej;
• umiejętności weryfikowania aktualnych przepisów prawnych dotyczących wybranej akcji;
• pewności siebie w obszarze zawodowym, w którym pracują.

Udział w szkoleniu „Prawne aspekty marketingu” podobnie jak w przypadku innych szkoleń otwartych organizowanych przez Fundację Edukacji Prawnej, to również:
• certyfikat ukończenia szkolenia,
• ciekawe materiały szkoleniowe przygotowane przez praktyków,
• możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji z radcą prawnym,
• możliwość spotkania i wymiany doświadczeń z przedstawicielami różnorodnych firm i instytucji realizujących projekty w bliskim dla uczestników środowisku,
• dostęp do materiałów szkoleniowych za pośrednictwem platformy e-learningowej.
• praca w niewielkich grupach warsztatowych – do 20 osób.

MODUŁ I
04.07.2019 (6 godz.)
Tworzenie i prowadzenie komunikacji marketingowej
1. Jakie są prawne wymagania dla reklamy i co oznacza nieuczciwa reklama.
2. Reklama porównawcza – co wolno, a czego nie można.
3. Marketing produktów sensytywnych (m.in. alkohol, wyroby tytoniowe, produkty farmaceutyczne).
4. Co oznacza zakaz wprowadzania konsumentów w błąd.
5. Jakie informacje muszą znaleźć się na materiałach promocyjnych i w jaki sposób powinny
być prezentowane.
6. Prawa autorskie i znaki towarowe przy tworzeniu materiałów promocyjnych – co wolno, a czego nie można.
7. Case study i podsumowanie głównych elementów, które należy zabezpieczyć przy tworzeniu
komunikacji marketingowej.
8. Q&A.

Akcje marketingowe (w tym social media)
1. Czym jest akcja marketingowa w sensie prawnym?
2. Kategorie akcji marketingowych z prawnego punktu widzenia.
3. Podobieństwa i różnice występujące pomiędzy kategoriami akcji.
4. Dlaczego akcja powinna mieć swój regulamin oraz co w nim ująć.
5. Dodatkowe wyzwania prawne przy organizowaniu akcji w social mediach.
6. Case study i podsumowanie głównych elementów, które należy zabezpieczyć
przy akcjach marketingowych.
7. Q&A.

05.07.2019 (6 godz.)
Umowy – z klientami, dostawcami, z podwykonawcami, planowany czas trwania 3 godziny,
1. Jakie umowy najczęściej mogą pojawiać się przy projektach marketingowych, w jakiej formie można
je zawierać i jakie treści mogą się znaleźć w takich umowach.
2. O czym pamiętać w obszarze przenoszenia praw autorskich, udzielania licencji i wykorzystywania wizerunku.
3. NDA (klauzula poufności) – czemu służy i co powinna zabezpieczać.
4. Współpraca z influencerami – jakie umowy warto podpisać i jak się rozliczać.
5. Case study i podsumowanie głównych elementów, które należy zabezpieczyć przy tworzeniu
komunikacji marketingowej.
6. Q&A.

Dane osobowe
1. Kto odpowiada za zgodność marketingu z RODO – agencja czy klient?
2. Czy zawsze trzeba mieć zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
3. Jak prawidłowo informować o zasadach przetwarzania danych osobowych.
4. Kluczowe wymogi RODO dla branży marketingowej:
• • jakimi zasadami trzeba kierować się przy przetwarzaniu danych osobowych?
• • na czym polega to, że firmy muszą być „rozliczalne”?
5. E-mail marketing i telemarketing.
6. Marketing behawioralny i wykorzystanie cookies.
7. Case study i podsumowanie głównych elementów, które należy zabezpieczyć
w związku z przetwarzaniem danych w akcjach marketingowych.
8. Q&A.

MODUŁ II
18.07.2019 (6 godz.)
Podatki od nagród w akcjach marketingowych
1. Kategorie akcji marketingowych pod kątem podatkowym
(sprzedaże premiowe, konkursy, loterie, programy lojalnościowe, akcje samplingowe).
2. Podatki od nagród w akcjach B2C:
• sprzedaże premiowe,
• konkursy,
• loterie,
• programy lojalnościowe,
• akcje samplingowe,
• akcje hybrydowe i nietypowe (łączące różne elementy albo łamiące schematy),
• gdzie można zastosować zwolnienia z podatków.
3. Podatki od nagród w akcjach B2B:
• rabaty transakcyjne i sprzedaże premiowe,
• konkursy i programy motywacyjne dla zespołów sprzedażowych,
• loterie,
• programy lojalnościowe,
• akcje hybrydowe i nietypowe (łączące różne elementy albo łamiące schematy),
• gdzie można zastosować zwolnienia z podatków?
4. Promocje z nagrodą za złotówkę.
5. Kto płaci podatek – klient czy agencja?
6. Rozliczenia w podatku VAT.
7. Case study i podsumowanie. Jakie kwestie podatkowe mogą pojawić się w rozmowach
z klientem i w jaki sposób można je rozwiązywać?
8. Q&A.

19.07.2019 (3 godz.)
Loterie
1. Czym jest loteria promocyjna oraz audioteksowa.
2. Podstawowe wyzwania biznesowo-prawne przy organizowaniu loterii.
3. Kolejne kroki przeprowadzania loterii z perspektywy prawnej:
• jak wygląda przygotowanie loterii i uzyskanie zezwolenia,
• jak przebiega zbieranie zgłoszeń i wyłonienie zwycięzców,
• o czym pamiętać przy wydawaniu nagród i zamknięciu loterii.
4. Case study i podsumowanie głównych elementów, które należy zabezpieczyć przy loteriach.
5. Q&A.

Bartosz Pilc – Radca prawny, Partner kancelarii Grzybowski & Pilc Radcy Prawni Spółka Partnerska. Specjalista w dziedzinie prawa marketingu: prawa konsumenckiego, gier hazardowych, własności intelektualnej, a także prawa ochrony danych osobowych i podatkowego. Od 8 lat współpracuje z największymi markami branży e-commerce, FMCG, retail oraz usług finansowych. Tworzy rozwiązania zabezpieczające działania marketingowe: akcje promocyjne, loterie, konkursy i programy lojalnościowe, gdzie spotykają się interesy wielu uczestników rynku (organizatorów i uczestników akcji, producentów, sprzedawców, podwykonawców, administracji skarbowej i UOKiK). Wspiera i nadzoruje procesy zarządzania ryzykiem prawnym i podatkowym. Posiada świadectwo zawodowe Ministra Finansów do nadzorowania loterii promocyjnych.

Czas: szkolenie czterodniowe – 21 godzin warsztatowych

Termin: 14-15.10 (moduł I) + 28-29.10.2019 (moduł II)

Miejsce szkolenia: Poznań, siedziba Fundacji Edukacji Prawnej

Koszt uczestnictwa: 1790 zł netto za os. (4 dni / 21 godz.)

Cena zawiera:

  • przerwy kawowe i lunch,
  • materiały szkoleniowe,
  • certyfikat
  • cena nie zawiera noclegu – zapytaj o koszt noclegu.

UWAGA! Istnieje możliwość wykupienia udziału w pojedynczych warsztatach (koszt: 590 zł netto / os. za pojedynczy dzień lub 990 zł netto / os. za moduł). Zainteresowanych prosimy o skontaktowanie się z Biurem FEP: biuro@edukacjaprawna.pl.

Zapraszamy do kontaktu!