Prawne aspekty marketingu – akcje marketingowe w social media oraz dane osobowe w marketingu

Zapytaj o termin

Poznań / Online

Szkolenie poświęcone jest zagadnieniom związanym z prawem w marketingu. Wiedza i praktyczne przykłady przedstawione podczas warsztatów zapewnią prawidłową organizację akcji promocyjnych, z zachowaniem ochrony danych osobowych, a także w zgodzie z prawem podatkowym. Warsztaty odkryją przed Państwem szereg często wątpliwych zagadnień dotyczących loterii, konkursów, treści reklamowych czy innych akcji promocyjnych, w których przekazywane są nagrody lub uzyskiwane są korzyści przez organizatora. Jak temu sprostać, by w pełni skorzystać z dostępnych kanałów i narzędzi marketingowych nie narażając się na konsekwencje prawne? Tego dowiecie się Państwo podczas warsztatów z cyklu „Prawne aspekty marketingu”.
Szkolenie skierowane jest do osób odpowiedzialnych za działania marketingowe w firmie, przedsiębiorców oraz pracowników i przedstawicieli agencji marketingowych.

Dzięki udziałowi w szkoleniu uczestnicy pozyskają:

Wiedzę w zakresie:
• obowiązków prawnych związanych z organizowaniem akcji promocyjnych (w tym m.in. loterii, konkursów, sprzedaży premiowej);
• ochrony danych osobowych;

Umiejętności w zakresie:
• organizacji akcji marketingowych;
• rozróżniania działań promocyjnych;
• wdrażania pozyskanej wiedzy i dopasowania właściwych przepisów do danych akcji;
• pewności siebie w obszarze zawodowym, w którym pracują.

Udział w szkoleniu „Prawne aspekty marketingu” podobnie jak w przypadku innych szkoleń otwartych organizowanych przez Fundację Edukacji Prawnej, to również:
• certyfikat ukończenia szkolenia,
• ciekawe materiały szkoleniowe przygotowane przez praktyków,
• możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji z radcą prawnym,
• możliwość spotkania i wymiany doświadczeń z przedstawicielami różnorodnych firm i instytucji realizujących projekty w bliskim dla uczestników środowisku,
• dostęp do materiałów szkoleniowych za pośrednictwem platformy e-learningowej.
• praca w niewielkich grupach warsztatowych – do 20 osób.

Akcje marketingowe (w tym social media) : 2,5 h
1. Czym jest akcja marketingowa w sensie prawnym?
2. Kategorie akcji marketingowych z prawnego punktu widzenia.
3. Podobieństwa i różnice występujące pomiędzy kategoriami akcji.
4. Dlaczego akcja powinna mieć regulamin oraz co w nim ująć?
5. Dodatkowe wyzwania prawne przy organizowaniu akcji w social mediach.
6. Case study i podsumowanie głównych elementów, które należy zabezpieczyć
przy akcjach marketingowych.
7. Q&A.

Dane osobowe: 4 h
1. Kto odpowiada za zgodność marketingu z RODO – agencja czy klient?
2. Czy zawsze trzeba mieć zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
3. Jak prawidłowo informować o zasadach przetwarzania danych osobowych.
4. Kluczowe wymogi RODO dla branży marketingowej:
* jakimi zasadami trzeba kierować się przy przetwarzaniu danych osobowych?
* na czym polega to, że firmy muszą być „rozliczalne”?
5. E-mail marketing i telemarketing.
6. Marketing behawioralny i wykorzystanie cookies.
7. Case study i podsumowanie głównych elementów, które należy zabezpieczyć w związku z przetwarzaniem danych w akcjach marketingowych.
8. Q&A.

Bartosz Pilc – Radca prawny, Partner kancelarii Grzybowski & Pilc Radcy Prawni Spółka Partnerska. Specjalista w dziedzinie prawa marketingu: prawa konsumenckiego, gier hazardowych, własności intelektualnej, a także prawa ochrony danych osobowych i podatkowego. Od 8 lat współpracuje z największymi markami branży e-commerce, FMCG, retail oraz usług finansowych. Tworzy rozwiązania zabezpieczające działania marketingowe: akcje promocyjne, loterie, konkursy i programy lojalnościowe, gdzie spotykają się interesy wielu uczestników rynku (organizatorów i uczestników akcji, producentów, sprzedawców, podwykonawców, administracji skarbowej i UOKiK). Wspiera i nadzoruje procesy zarządzania ryzykiem prawnym i podatkowym. Posiada świadectwo zawodowe Ministra Finansów do nadzorowania loterii promocyjnych.

Czas: szkolenie jednoodniowe – 6,5 godzin warsztatowych

Termin: Zapytaj o termin

Miejsce szkolenia: Poznań / online w zależności od preferencji uczestników, aktualnej sytuacji epidemiologicznej i obowiązujących ograniczeń

Koszt uczestnictwa: 590 zł netto za os.

UWAGA! Koszt udziału w szkoleniu może podlegać refundacji ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego lub Funduszu Pracy. Zapytaj o dostępność miejsc i refundacji.

Zapraszamy do kontaktu!