Nowe spojrzenie na efektywność sprzedaży

Zapytaj o termin

Poznań

Carl Gustav Jung powiedział „Spot­ka­nie dwóch oso­bowości przy­pomi­na kon­takt dwóch sub­stan­cji che­micznych: jeżeli nastąpi ja­kakol­wiek reak­cja, obie ule­gają zmianie.”

Celem szkolenia „Nowe spojrzenie na efektywność sprzedaży” jest rozwijanie świadomości swoich preferencji osobowościowych, które bezpośrednio przekładają się na styl sprzedaży. Nasz naturalny potencjał wraz z kluczowymi kompetencjami stanowi o naszym talencie sprzedażowym. Im więcej o nim wiemy, tym lepiej nim zarządzamy.

Integralną częścią warsztatu jest praca na profilach indywidualnych Insights Discovery.

 

Czym jest profil Insights Discovery?

Profil Indywidualny Insights Discovery® jest licencjonowanym narzędziem wspomagającym rozwój indywidualny. Dokument ten jest doskonałym wsparciem dla ludzi w pogłębianiu wiedzy na temat samych siebie, swojego stylu działania i jego wpływu na relacje z innymi osobami w środowisku pracy. By otrzymać profil, respondent wypełnia kwestionariusz składający się z 25 zestawów określeń. Wynikiem jest wielostronicowy raport, który daje możliwość dokładnego zrozumienia stylu funkcjonowania respondenta, oraz jego wpływu na relacje interpersonalne zarówno w życiu zawodowym jak i osobistym. Model Insights Discovery zakłada, że każdy człowiek jest niepowtarzalny, ma własny styl działania, indywidualne potrzeby i oczekiwania. Profil uczy rozpoznawać i doceniać różnice w tym zakresie. Każdy Profil zawiera rozdział Podstawowy, który opisuje respondenta w kategoriach stylu funkcjonowania, mocnych i potencjalnych słabych stron, wartości wnoszonych do zespołu, stylu komunikowania się, nieuświadomionych aspektów wizerunku, typu antagonistycznego i wskazówek dotyczących dalszego rozwoju. Wiedza zawarta w Rozdziale Podstawowym może być poszerzona o treści dodatkowych rozdziałów Profilu, które doskonale wspierają rozwój indywidualny pracownika w konkretnych, specyficznych obszarach.

Rozdział Skuteczna Sprzedaż ukazuje indywidualne predyspozycje do sprzedaży i wywierania wpływu na każdym etapie, od przygotowania i nawiązania kontaktu aż po rozwijanie współpracy. Moduł może być dostosowany do wewnętrznego modelu sprzedaży organizacji.

Warsztat kierowany jest do:

 • osób pracujących w handlu, które mają podstawowe kompetencje sprzedażowe;
 • osób pracujących w dziale obsługi klienta, szukających rozwoju osobistego na bardziej zaawansowanym poziomie;
 • osób posiadających podstawową znajomość etapów rozmowy handlowej.

Uczestnicy przed szkoleniem wypełniają online kwestionariusz składający się z 25 zestawów określeń, na podstawie których generowany jest indywidualny profil

Po warsztatach uczestnik:

 • dowie się, jakie postawy i funkcje poznawcze leżą u podstaw czterech stylów poznawczych,
 • nauczy się rozpoznawać dominującą energię u współpracowników i klientów, a co za tym idzie oczekiwania w procesie komunikacji,
 • rozwinie umiejętność dopasowania swojej komunikacji do preferencji poznawczych współpracowników i klientów,
 • będzie potrafił budować efektywne relacje ze współpracownikami i klientami z uwzględnieniem ich preferencji poznawczych ,
 • wzmocni świadomość swoich mocnych stron oraz ewentualnych obszarów rozwojowych wpływających na efektywność sprzedażową,
 • uzyska przekonanie o skuteczności strategii komunikacyjnych opartych na preferencjach poznawczych.

1. Zrozumienie siebie i innych – kluczem do budowania efektywnych relacji ze współpracownikami i klientami.

2. Siła percepcji, czyli dlaczego mamy problemy w komunikacji ze współpracownikami i klientami.

3. Postawy i preferencje poznawcze – źródło naszego profilu poznawczego

 • introwersja i ekstrawersja – ekstrawersja – sposób w jaki przeżywamy bodźce wewnętrzne i zewnętrzne
 • myślenie i uczucia – sposób w jaki oceniamy i podejmujemy decyzje
 • doznania i intuicja – sposób w jakim przyjmujemy i przetwarzamy informacje

4. Style poznawcze w jakich funkcjonujemy w środowisku pracy – charakterystyka

 • ognisty czerwony
 • słoneczny żółty
 • kojący zielony
 • chłodny niebieski

5. Profil indywidualny Insights Discovery

 • moja preferowana energia – powiązania między mocnymi i ewentualnymi słabymi stronami

6. 4 typy klienta w oparciu o energie kolorystyczne i rozpoznawanie energii kolorystycznych w działaniu.

7. Kolorowe strategie na każdy etap procesu sprzedaży.

8. Budowanie porozumienia w relacji z klientami – moja energia vs. energia klienta.

Małgorzata Mrug

Od 10 lat trener biznesu. Specjalizuje się w zagadnieniach praktyki menedżerskiej, zarządzania ludźmi, psychologicznych aspektów relacji interpersonalnych, wspierania procesu obsługi klienta i negocjacji. Członek Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu. Przeprowadziła ponad 6300 godzin warsztatów. W Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu jest Konsultantem Programowym, wykładowcą oraz promotorem na kierunku studiów podyplomowych „Negocjacje i mediacje” oraz realizuje zajęcia m.in. w oparciu o program „Kluczowe umiejętności negocjacyjne” Franklin University. 

Czas: szkolenie dwudniowe – 16 godzin warsztatowych 

Termin: Zapytaj o termin

Miejsce szkolenia: siedziba Fundacji Edukacji Prawnej al. Niepodległości 51/1, Poznań

Koszt uczestnictwa: 1790 zł netto za os. Cena zawiera:

 • indywidualny profil Insights Discovery
 • przerwy kawowe, lunch
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikaty
 • cena nie zawiera noclegu – zapytaj o koszt noclegu

UWAGA! Koszt udziału w szkoleniu podlega refundacji ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytaj o dostępność miejsc.

Zapraszamy do kontaktu!