Neuro-przywództwo, czyli być liderem dla siebie i innych

29.03.2021

Online

„Lider to ktoś kto zna drogę, idzie drogą i pokazuje drogę” John Maxwell

Bycie liderem to sztuka i wyzwanie. Lider ponosi odpowiedzialność, kreuje wizję, łączy, towarzyszy i wspiera. By lider mógł rozwinąć potencjał swoich pracowników powinien zacząć od siebie. Od poznania własnego modelu przywództwa oraz swoich preferencji w doborze osób, z którymi pracuje. Lider przewodzi najlepiej, kiedy sam jest przykładem. Kiedy umie zadbać o swoje potrzeby dotyczące nauki, rozwoju, regeneracji i tworzenia. Ten, kto jest liderem dla siebie będzie znakomitym liderem dla innych. Merytoryczna podbudowa szkolenia opiera się na neuronauce, czyli nauce o mózgu w kontekście biologicznym i społecznym. Specjalna gałąź neuronauki – Neuro-Leardership – to aplikacja wiedzy o mózgu do przywództwa.

Warstwa warsztatowa szkolenia będzie opierała się na metodzie Points of You™ oraz metodzie HeartMath™. Metoda Points of You™ to praca z obrazem, słowem, pytaniami otwartymi i metaforą. Pozwala wyjść poza dotychczasowy, utarty sposób myślenia i dostrzec nowe rozwiązania i perspektywy. HeartMath™ to stosowana m. innymi przez armię amerykańską, oparta na latach badań z zakresu neuro-kardiologii, metoda budowania siły psychicznej i stabilności emocjonalnej (resileince), która pozwala na zachowanie klarowności myślenia i działania pomimo presji i stresu.

Warsztat jest przeznaczony przede wszystkim dla osób, które zarządzają zespołami oraz dla członków zespołów zarządzających.

Z warsztatu skorzystają też osoby, których zadaniem jest rozwijanie innych, wspieranie na ścieżce kariery.

Warsztat wniesie wiele korzyści w działania przedsiębiorców, dla których istotne są relacje z kontrahentami oraz otwarta komunikacja.

Udział w szkoleniu wpłynie na:

 • Zwiększenie oddziaływania siły autorytetu
 • Skuteczności w osiąganiu celów w tym motywowania i budowania zespołów
 • zwiększenie odporności na stres i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu
 • zwiększenie skuteczności w wywieraniu wpływu

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy nabędą wiedzę o:

 • Najnowszych odkryciach naukowych związanych z przywództwem
 • Typach przywódców i przywództwie sytuacyjnym
 • Zachowaniach, które wzmacniają bądź osłabiają pozycję lidera
 • Neuro-komunikacji, czyli biologii związanej z rozumieniem i przyswajaniem informacji.

Uczestnicy nabędą również umiejętności:

 • Wychodzenia poza tryb nawykowy, by poszukiwać kreatywnych rozwiązań
 • Zadawania pytań poszerzających perspektywę i angażujących do działania
 • Redukowania niszczącego wpływu stresu na komunikację i zaangażowanie w zespole
 • Inicjowania zmian tak, by pozyskiwały zwolenników, a nie tylko opór
 • Dostosowywania sposobu przywództwa do poziomu gotowości pracownika

Uczestnicy pogłębią również kompetencje związane z komunikowaniem siebie jako lidera, eksperta i profesjonalisty.

1. Przywitanie uczestników, wprowadzenie do warsztatu. Czyli o czym, jak i z jakiego powodu.
2. Lider,czylikto?Oczekiwania,wyzwaniairzeczywistość.–dyskusja otwie-rająca.
3. Mozglidera.Takisamczyinny?–neuro-naukawsłużbieprzywództwa.
4. Fundamentyneuro-przywództwa:
• Pień mózgu – czyli jak obłaskawić gada, by nie zamykać się w relacjach opartych na sile i walce
• Układ limbiczny – zrozumienie ssaka, czyli jak zacząć słyszeć, wzmacniać bądź zmieniać przekonania własne i przekonania w zespole, oraz jak skutecznie pracować nad nawykami, które wspierają rozwój firmy
• Kora przedczołowa – czyli jak sięgać do pełnego potencjału tkwiącego tak w jednostkach jak i w zespole.
a) Model SCARF – jak budować zaufanie w zespole dzięki rea-lizacji potrzeb społecznych mózgu.
b) Conversational IntelligenceTM – jak budzić zaufanie w ze-spole dzięki inteligentnej komunikacji
5. Dyskusja,podsumowania,wnioski.

Ewa Hartman – certyfikowana trenerka metody Points of You™ oraz metody HeartMath™, wykładowca. Doktor Szkoły Biznesu Bournemouth University (Wielka Brytania). Prowadzi liczne wykłady, wystąpienia i prezentacje, zarówno w języku polskim i angielskim, w kraju jak i za granicą (między innymi w Wielkiej Brytanii, Belgii, Finlandii). Jest kierownikiem nagradzanych studiów podyplomowych ‘Neuro-Przywództwo’ w Warszawie, oraz członkiem Stowarzyszenia Network PL zrzeszającego pracowników organizacji międzynarodowych (Bruksela).

Ponadto pisze do portalu InnPoland, oraz do magazynu Law Business Quality i magazynu Les Nouvelles Esthetiques, gdzie porusza tematy oscylujące wokół roli mózgu w biznesie, emocji czy zarządzania osobistą energią.

Laureatka Plebiscytu Diamenty Kobiecego Biznesu w kategorii Firma Godna Zaufania

Czas: szkolenie jednodniowe online – 5 godzin warsztatowych

Termin: 29.03.2021

Miejsce szkolenia: Online

Koszt uczestnictwa: 590 zł netto za os.

UWAGA! Koszt udziału w szkoleniu może podlegać refundacji ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
lub Funduszu Pracy. Zapytaj o dostępność miejsc i refundacji.

Zapraszamy do kontaktu!

Opinie uczestników

Serdecznie dziękujemy za możliwość wzięcia udziału w szkoleniu pt. "Neuro-przywództwo czyli jak być liderem dla siebie i innych." Formuła szkolenia - mało teorii dużo zajęć praktycznych, okazała się strzałem w dziesiątkę. Podziękowania dla uczestników szkolenia !!! byliście niesamowici oraz EWY przeprowadzającej nas po tajnikach duszy i umysłu. Może jeszcze kiedyś się spotkamy !