Neuro-przywództwo, czyli być liderem dla siebie i innych

Zapytaj o termin

Poznań

„Lider to ktoś kto zna drogę, idzie drogą i pokazuje drogę” John Maxwell

Bycie liderem to sztuka i wyzwanie. Lider ponosi odpowiedzialność, kreuje wizję, łączy, towarzyszy i wspiera. By lider mógł rozwinąć potencjał swoich pracowników powinien zacząć od siebie. Od poznania własnego modelu przywództwa oraz swoich preferencji w doborze osób, z którymi pracuje. Lider przewodzi najlepiej, kiedy sam jest przykładem. Kiedy umie zadbać o swoje potrzeby dotyczące nauki, rozwoju, regeneracji i tworzenia. Ten, kto jest liderem dla siebie będzie znakomitym liderem dla innych. Merytoryczna podbudowa szkolenia opiera się na neuronauce, czyli nauce o mózgu w kontekście biologicznym i społecznym. Specjalna gałąź neuronauki – Neuro-Leardership – to aplikacja wiedzy o mózgu do przywództwa.

Warstwa warsztatowa szkolenia będzie opierała się na metodzie Points of You™ oraz metodzie HeartMath™. Metoda Points of You™ to praca z obrazem, słowem, pytaniami otwartymi i metaforą. Pozwala wyjść poza dotychczasowy, utarty sposób myślenia i dostrzec nowe rozwiązania i perspektywy. HeartMath™ to stosowana m. innymi przez armię amerykańską, oparta na latach badań z zakresu neuro-kardiologii, metoda budowania siły psychicznej i stabilności emocjonalnej (resileince), która pozwala na zachowanie klarowności myślenia i działania pomimo presji i stresu.

Warsztat jest przeznaczony przede wszystkim dla osób, które zarządzają zespołami oraz dla członków zespołów zarządzających.

Z warsztatu skorzystają też osoby, których zadaniem jest rozwijanie innych, wspieranie na ścieżce kariery.

Warsztat wniesie wiele korzyści w działania przedsiębiorców, dla których istotne są relacje z kontrahentami oraz otwarta komunikacja.

Udział w szkoleniu wpłynie na:

 • Zwiększenie oddziaływania siły autorytetu
 • Skuteczności w osiąganiu celów w tym motywowania i budowania zespołów
 • zwiększenie odporności na stres i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu
 • zwiększenie skuteczności w wywieraniu wpływu

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy nabędą wiedzę o:

 • Najnowszych odkryciach naukowych związanych z przywództwem
 • Typach przywódców i przywództwie sytuacyjnym
 • Zachowaniach, które wzmacniają bądź osłabiają pozycję lidera
 • Neuro-komunikacji, czyli biologii związanej z rozumieniem i przyswajaniem informacji.

Uczestnicy nabędą również umiejętności:

 • Wychodzenia poza tryb nawykowy, by poszukiwać kreatywnych rozwiązań
 • Zadawania pytań poszerzających perspektywę i angażujących do działania
 • Redukowania niszczącego wpływu stresu na komunikację i zaangażowanie w zespole
 • Inicjowania zmian tak, by pozyskiwały zwolenników, a nie tylko opór
 • Dostosowywania sposobu przywództwa do poziomu gotowości pracownika

Uczestnicy pogłębią również kompetencje związane z komunikowaniem siebie jako lidera, eksperta i profesjonalisty.

DZIEŃ PIERWSZY

1. Przywitanie uczestników, wprowadzenie do warsztatu. Czyli o czym, jak i z jakiego powodu.

2. Lider, czyli kto? Oczekiwania, wyzwania i rzeczywistość. – dyskusja otwierająca.

3. Mózg lidera. Taki sam czy inny? – neuronauka w służbie przywództwa.

4. Lider gadzi, lider ssaczy, lider ludzki – ćwiczenie indywidualne.

5. Nikt nie jest idealny – ćwiczenie w parach oparte o narzędzie The Coaching Game (metoda Points of You™).

6. Jak widzę swoje przywództwo – ćwiczenie w grupie oparte o narzędzie PUNCTUM (metoda Points of You™).

7. Cicho czy spokojnie – emocje lidera i ich wpływ na postawy podwładnego. Ćwiczenia oparte o metodę HeartMath™.

8. Dyskusje, podsumowania, wnioski.

 

DZIEŃ DRUGI

1. Echo dnia poprzedniego – dyskusja, obserwacje, refleksje.

2. Co wnoszę, a co dostaję – wartości leżące u podstaw przywództwa, ich wpływ na motywowanie i rozwijanie innych.

3. Mózg w trybie nauki, mózg w trybie obrony – zachowania wspierające rozwój pracowników vs działania powodujące wycofanie i unikanie odpowiedzialności.

 • dyskusja
 • ćwiczenie Drzewo Wpływu – praca indywidualna
 • Pokaż mi swą twarz a powiem Ci kim jesteś – ćwiczenie oparte o narzędzie FACES, metoda Points of You

4. Zespół Marzeń – ćwiczenie oparte o metodę Backward Mapping – praca w parach, praca w grupach.

5. Conversational Intelligence™ – jak mówić, by nas słuchano i rozumiano. Praca w trójkach.

6. Komunikat werbalny vs niewerbalny, czyli budowanie autorytetu – emanacja postawy przywódcy na podwładnego.

7. Dyskusja, podsumowania, wnioski.

Ewa Hartman

Certyfikowana trenerka metody Points of You™ oraz metody HeartMath™, wykładowca. Doktor Szkoły Biznesu Bournemouth University (Wielka Brytania). Prowadzi liczne wykłady, wystąpienia i prezentacje, zarówno w języku polskim i angielskim, w kraju jak i za granicą (między innymi w Wielkiej Brytanii, Belgii, Finlandii). Jest kierownikiem nagradzanych studiów podyplomowych ‘Neuro-Przywództwo’ w Warszawie, oraz członkiem Stowarzyszenia Network PL zrzeszającego pracowników organizacji międzynarodowych (Bruksela). 
Czytaj więcej…

Czas: szkolenie dwudniowe – 16 godzin warsztatowych

Termin: Zapytaj o termin

Miejsce szkolenia: siedziba Fundacji Edukacji Prawnej al. Niepodległości 51/1, Poznań

Koszt uczestnictwa: 1090 zł netto za os.

 • cena zawiera przerwy kawowe,
 • materiały szkoleniowe,
 • certyfikaty
 • cena nie zawiera noclegu – zapytaj o koszt noclegu
Zapraszamy do kontaktu!

Opinie uczestników

Serdecznie dziękujemy za możliwość wzięcia udziału w szkoleniu pt. "Neuro-przywództwo czyli jak być liderem dla siebie i innych." Formuła szkolenia - mało teorii dużo zajęć praktycznych, okazała się strzałem w dziesiątkę. Podziękowania dla uczestników szkolenia !!! byliście niesamowici oraz EWY przeprowadzającej nas po tajnikach duszy i umysłu. Może jeszcze kiedyś się spotkamy !