Moc Marki Osobistej

Zapytaj o termin

Jedynym z bardzo skutecznych i trwałych sposobów budowania relacji z klientem czy kontrahentem jest zdobycie zaufania opartego na profesjonalizmie. Drogą do wypracowania sobie pozycji godnego zaufania profesjonalisty jest silna marka osobista. A budowanie marki osobistej, z kolei to: samoświadomość, dbałość o rozwój, najwyższą jakość usług oraz doskonalenie komunikacji werbalnej i niewerbalnej.

Celem warsztatu jest pokazanie czym jest marka osobista, jak się ją buduje i o nią dba, po to by realizowała ona swoje założenie – dostarczała poczucie wyjątkowości temu kto ją prezentuje i temu kto z niej korzysta.

Uczestnikami szkolenia są osoby, które zamierzają stworzyć markę osobistą, profesjonaliści, eksperci, przedsiębiorcy. Warsztat jest szczególnie dedykowany tym, którzy pracują nad wypromowaniem swoich usług na rynku (także poprzez media społecznościowe) i profesjonalnym kreowaniem swojego wizerunku.

I. Nabędziesz wiedzę o:

 • koncepcji marki w odniesieniu do profesjonalisty
 • wpływie specyfiki współczesnego rynku pracy na powstanie koncepcji marki osobistej
 • wartościach i dążeniach leżących u podstaw koncepcji budowania marki osobistej
 • mechanizmach psychologicznych związanych z pierwszym wrażeniem

 
II. Nabędziesz umiejętności

 • aktywnego słuchania
 • tworzenia raportu z klientem
 • rozpoznawania korzyści i zagrożeń wynikających z obecności w sieci
 • przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu

 
III. Pogłębisz kompetencje związane z:

 • troską o wizerunek własny i wizerunek firmy
 • komunikowaniem siebie jako profesjonalisty oraz aktywnym dążeniem do podnoszenia jakości swojej pracy i podnoszenia kwalifikacji
 • pogłębianiem integracji ze ścieżką kariery i wartościami w nią wpisanymi takimi jak poszanowanie dobra pracodawcy, kontrahentów i współpracowników


Udział w szkoleniu „Moc marki osobistej” podobnie jak w przypadku innych szkoleń otwartych organizowanych przez Fundację Edukacji Prawnej, to również:

 • certyfikat ukończenia szkolenia,
 • ciekawe materiały szkoleniowe przygotowane przez praktyków,
 • możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji z prowadzącym,
 • możliwość spotkania i wymiany doświadczeń z przedstawicielami różnorodnych firm i instytucji realizujących projekty w bliskim dla uczestników środowisku,
 • praca w niewielkich grupach warsztatowych – do 20 osób.
Dzień pierwszy:
I. Wprowadzenie.
 • Czym jest marka osobista i dlaczego jej budowanie jest ważne
 • Wartości, mocne strony, pasje
 • Autentyczność, spójność, stałość
II. Zaplanuj siebie.
 • Dokąd zmierzasz, co chcesz osiągnąć na swoim stanowisku, w swojej strukturze, na swojej ścieżce kariery
 • Misja, wizja, cele
 • Twoja droga do mistrzostwa, czyli budowanie pozycji eksperta
III. Profesjonalista a wykonawca.
 • Oblicza profesjonalizmu
 • Marka osobista bez profesjonalizmu czy to możliwe?
Dzień drugi:
I. Kształtowanie marki osobistej – czyli operacjonalizacja.
 • Komunikowanie pozycji eksperta w mediach i mediach społecznościowych – Facebook, LinkedIn, media tradycyjne.
 • Dbanie o relacje i ich profesjonalizacja
 • Czym jest raport z klientem i dlaczego jest ważny
 • Wizerunek jako kategoria poznawcza
 • Sztuka słuchania
 • Zbiór dobrych praktyk
 • Dyskusja, wnioski, pytania, podsumowanie.

Ewa Hartman – certyfikowana trenerka metody Points of You™ oraz metody HeartMath™, wykładowca. Doktor Szkoły Biznesu Bournemouth University (Wielka Brytania). Prowadzi liczne wykłady, wystąpienia i prezentacje, zarówno w języku polskim i angielskim, w kraju jak i za granicą (między innymi w Wielkiej Brytanii, Belgii, Finlandii). Jest kierownikiem nagradzanych studiów podyplomowych ‘Neuro-Przywództwo’ w Warszawie, oraz członkiem Stowarzyszenia Network PL zrzeszającego pracowników organizacji międzynarodowych (Bruksela).

Laureatka Plebiscytu Diamenty Kobiecego Biznesu w kategorii Firma Godna Zaufania

Czas: szkolenie jednodniowe online – 5 godzin warsztatowych

Termin: Zapytaj o termin

Miejsce szkolenia: Online

Koszt uczestnictwa: 590 zł netto za os.

Zapraszamy do kontaktu!