Management 3.0 – zarządzanie w świecie VUCA

W świecie VUCA (Volatility-Szybkozmienność, Uncertainty-Płynność, Complexity-Arcyzłożoność i Ambiguity-Mętność) zarządzanie zespołami przynosi nowe wyzwania przed menadżerami. To co do tej pory się sprawdzało, czyli klasyczne metody obecnie nie spełniają swoich zadań i są mało efektywne. Konieczne jest sięgnięcie po nowe, które sprawdzają się. Tak jak w branży IT. Chodzi o agile, czyli zwinność. Polega ona na dopasowaniu się do warunków otoczenia, zwracania uwagę na kulturę organizacyjną i odpowiednim sposobie zarządzana ludźmi w organizacji. Ostatnie badania potwierdzają jak ważna jest motywacja wewnętrzna, środowisko pracy, współpraca z innymi. To bardzo ważne czynniki, które angażują pracowników i których nie można lekceważyć. Osiągnięcia Agile możliwe są do zastosowania w wielu branżach, nie tylko IT.

Autorem koncepcji Management 3.0 jest Jurgen Appelo. Jest przede wszystkim praktykiem oraz szkoleniowcem, blogerem i marzycielem.

Warsztat przeznaczony jest dla:
• menadżerów
• liderów
• osób rozpoczynających pracę jako menadżerowie
• agentów zmiany

Uczestnicy nabędą wiedzę o:
• Cechach modelu zarządzania 3.0
• Wpływie złożonych systemów na organizację
• Jak zarządzać zespołami w świecie VUCA
• Idei przywództwa ukierunkowanego na cel

Uczestnicy nabędą umiejętności:
• Jak motywować pracowników wykorzystując motywację wewnętrzną
• Jak delegować zadania, nadawać władzę pracownikom i uznawać ją
• Jak działać w sytuacji określonych ograniczeń
• Jak planowo rozwijać kompetencje pracowników
• Jak budować zespoły i struktury
• Jak ulepszać pracę i współpracę

Uczestnicy pogłębią kompetencje związane z:
• Zarządzanie zespołami i pracownikami
• Motywowaniem
• Delegowaniem zadań i odpowiedzialności
• Stawianiu celów
• Rozwijaniu kompetencji zawodowych pracowników
• Komunikacją

1. Wprowadzenie do warsztatów.
• Program
• Cel warsztatów
• Logistyka
• Kontrakt
• Runda wstępna

2. Management 3.0
• Zarządzanie 1.0, 2.0, 3.0
• Systemy złożone
• Czy i dlaczego potrzebujemy wersji 3.0?

3. Jaka jest rola menadżera? Sześć perspektyw
• Motywowanie ludzi
• Empowerment zespołów
• Definiowanie ograniczeń
• Rozwijanie kompetencji
• Tworzenie struktury
• Ulepszanie wszystkiego

4. Motywowanie ludzi
• Co motywuje ludzi najbardziej?
• Karty „Moving motivators”
• Pytanie Scotta Berkuna
• Jak samodzielnie wyznaczyć wartość zespołu?
• KUDO box

5. Empowerment zespołów
• Czy dług motywacyjny się opłaca?
• Empowerment kontra delegacja
• Jak wybrać poziom dojrzałości?
• Jak wybrać poziom władzy?
• Delegation poker

6. Definiowanie ograniczeń
• Wspólny cel
• Komunikacja celów własnych i zespołu
• Lista ograniczeń władzy

7. Rozwijanie kompetencji
• Siedem elementów rozwijania kompetencji

8. Tworzenie struktury
• Komunikacja w strukturze
• Personal maps
• Informacja zwrotna
• Jak wybrać własny styl organizacyjny

9. Ulepszanie wszystkiego
• Zwinnie czy po staremu?
• Model zwinnego zarządzania zmianą

10. Podsumowanie warsztatów

Marek Naumiuk – praktyk biznesu. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe w pracy w działach komercyjnych, z czego 15 lat w jednej z największych korporacji FMCG na świecie. Ostatnie 6 lat jako szef dystryktu zarządzał ponad pięćdziesięcioosobowym zespołem sprzedażowym oraz był członkiem TOP 30 managerów oddziału w Polsce.

Zdobył praktyczne doświadczenie w zarządzaniu działem sprzedaży, budowaniu i realizowaniu strategii krótko- i długoterminowej, budowaniem zespołów handlowców, tworzeniem oraz wprowadzaniem i negocjowaniem warunków handlowych, implementacją standardów ekspozycyjnych. Współtworzył jeden z pierwszych systemów elektronicznego wsparcia sprzedaży (Sales Force Automation) oraz nadzorował wdrożenie od strony użytkownika.
Absolwent Akademii Trenerów Biznesu w Katowicach (studia podyplomowe).
Uzyskał tytuł Mistrz Praktyk NLP. Uczył się m.in. u Roberta Diltsa, Stephena Gilligana i Richarda Bolstada a także Hermanna Müller-Walbrodt.

Posiada certyfikacje trenerską Dale Carnegie Training oraz Learn Coaching i LENA (WiFi Austria).

Ukończył 100-godzinne szkolenie: „Zawód trenera – kształcenie kadry kierowniczej powyżej 45 roku życia.

Posiada certyfikaty:
• menadżera DiSC Everything (0348);
• Menadżer Zarządzania Zmianą (TUV NORD) – MZZ – 20130915 – C – 2401
• Certified Project Management Associate IPMA Level D® – 308/2013
• Prince2® Foundation – 02846316-01-KG4G
• ITIL® Foundation – 02832735-01-LET1
• MSP® Foundation – 02841175-01-64K6
• MoR® Foundation – 02892459-01-LN9D
• Prince2® Pracitioner – 029000738-02-T4XR

Jest mediatorem sądowym (numer kwalifikacji 263502).

Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu:
• umiejętności menadżerskich (budowanie zespołów, rekrutacje, zarządzanie i motywowanie podwładnych, wsparcie rozwoju pracowników, coaching, oceny okresowe);
• windykacje handlowe (odzyskiwanie trudnych należności);
• umiejętności handlowych (standardy wizyty handlowej, etapy i techniki sprzedaży, obsługa klienta, merchandising, negocjacje handlowe).

Czas: szkolenie dwudniowe – 16 godzin warsztatowych

Termin: Zapytaj o termin

Miejsce szkolenia: Poznań, siedziba Fundacji Edukacji Prawnej

Koszt uczestnictwa: 1180 zł netto za os.

Cena zawiera:

  • przerwy kawowe i lunch,
  • materiały szkoleniowe,
  • certyfikat
  • cena nie zawiera noclegu – zapytaj o koszt noclegu.