Krytyczne myślenie w negocjacjach

29.30.03.2021

Poznań

Chester Karass powiedział „W biznesie nie dostajesz tego, na co zasługujesz, dostajesz to, co wynegocjujesz.”. Negocjacje powszechnie kojarzone z kompetencją handlową, dzisiaj coraz częściej postrzegane są jako kompetencja społeczna, czyli taka, która przydaje się bez względu na obszar działania i miejsce w strukturze. Negocjujemy z klientem wewnętrznym i zewnętrznym, negocjujemy z przełożonym i podwładnym, negocjujemy, gdy kupujemy i sprzedajemy – to wszystko sprawia, że negocjacje są dzisiaj jedną z kluczowych kompetencji wzmacniających naszą efektywność osobistą. Często intuicyjnie czując reguły postępowania, możemy wzmocnić naszą skuteczność poznając metodyczne zasady prowadzenie negocjacji.

Szkolenie prowadzi do nabycia kompetencji z zakresu negocjacji. Zaspokajanie interesów stron przez wypracowywanie rozwiązań korzystnych dla stron negocjacji i utrzymanie pozytywnych kontaktów, osiąganie celów negocjacyjnych.

Podczas szkolenia, uczestnik nabędzie wiedzę i umiejętności z zakresu zasad przygotowania i prowadzenia negocjacji, o sposobach przygotowania się do negocjacji oraz kompetencje społeczne takie jak odpowiedzialność i rzetelność w wykonywanej pracy.

Warsztat dedykowany jest dla osób, które znają podstawy negocjacji. Warsztat jest kontynuacją kultowego szkolenia Filary skutecznej negocjacji.

Po ukończeniu szkolenia, uczestnik posiada:

Wiedzę:
• Zna techniki negocjacyjne.
• Zna podstawowe style negocjowania.
• Ma wiedzę o sposobach przygotowania się do negocjacji oraz o procesie argumentowania.
• Ma podstawową wiedzę z zakresu psychologii pozwalającą na zarządzanie emocjami.

Umiejętności:
• Umie zgromadzić kompletne informacje na temat drugiej strony.
• Potrafi podczas negocjacji kontrolować emocje. Działa z najwyższym rozmysłem i roztropnością. Umie w sposób aktywny słuchać argumentów partnera negocjacji.
• Zadaje pytania szczegółowe starając się zrozumieć interesy drugiej strony.
• Potrafi zastosować szeroki wachlarz argumentacji.
• Potrafi nazwać i ocenić stanowisko rozmówcy przyjęte w negocjacjach i przygotować strategię działania.
• Umie identyfikować interesy i potrzeby partnera negocjacyjnego. Jest wnikliwy w analizie stanowiska, interesów i potrzeb rozmówcy.

Kompetencje społeczne:
• Profesjonalizm w kontaktach interpersonalnych.
• Odpowiedzialność i rzetelność w wykonywanej pracy.
• Etyczne postępowanie, w tym uczciwość w stosunku do partnerów negocjacji.

TRENING NEGOCJACYJN – dzień pierwszy
1. Podstawowe pojęcia z zakresu negocjacji.
2. Negocjacje sekwencyjne vs. negocjacje pakietowe.
3. Kluczowe kompetencje negocjatora.
4. Radzenia sobie z impasem i trudnymi sytuacjami podczas prowadzenia negocjacji.
5. Pułapki negocjacyjne.
6. Trening prowadzenia negocjacji w oparciu o złożone symulacje.

KRYTYCZNE MYŚLENIE W NEGOCJACJACH – dzień drugi
1. Przypomnienie i utrwalenie pojęć z pierwszego dnia szkolenia.
2. Socjotechniki, perswazja, wywierania wpływu – analiza pojęć
3. Reguły wpływu społecznego
4. Taktyki negocjacyjne
5. Obrona przed manipulacją
6. Manipulacje cyframi.
7. Perswazja – wywieranie wpływu słowem.
8. Psychologiczne pułapki oceniania i podejmowania decyzji.
9. Case study – weryfikacja osiągniętych efektów kształcenia

Małgorzata Mrug – od 10 lat trener biznesu. Specjalizuje się w zagadnieniach praktyki menedżerskiej, zarządzania ludźmi, psychologicznych aspektów relacji interpersonalnych, wspierania procesu obsługi klienta i negocjacji. Członek Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu. Przeprowadziła ponad 6300 godzin warsztatów. W Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu jest Konsultantem Programowym, wykładowcą oraz promotorem na kierunku studiów podyplomowych „Negocjacje i mediacje” oraz realizuje zajęcia m.in. w oparciu o program „Kluczowe umiejętności negocjacyjne” Franklin University.

Czas: szkolenie dwudniowe – 16 godzin warsztatowych Termin: 29.30.03.2021 Miejsce szkolenia: Poznań / online w zależności od preferencji uczestników, aktualnej sytuacji epidemiologicznej i obowiązujących ograniczeń Koszt uczestnictwa: 1490 zł netto za os. UWAGA! Koszt udziału w szkoleniu może podlegać refundacji ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego lub Funduszu Pracy. Zapytaj o dostępność miejsc i refundacji.
Zapraszamy do kontaktu!