Ewaluacja czterech poziomów Kirkpatricka

The new world Kirkpatrick model

Zapytaj o termin

Poznań

Kirkpatrick Four Levels® to jeden z najbardziej znanych modeli oceny efektywności szkoleń na świecie. W Polsce znany jest powszechnie model stworzony w latach 50-tych XX wieku przez Dona Kirkpatricka. Został on obecnie unowocześniony i wzbogacony przez jego syna – Jima i znany jest pod nazwą The New World Kirkpatrick Model.

Program certyfikacyjny Bronze Level jest praktycznym wprowadzeniem do rozumienia i stosowania uwspółcześnionego The New World Kirkpatrick Model.

Nowy model poza mierzeniem efektywności koncentruje się na projektowaniu szkoleń, które prowadzą do wdrożenia zmian w organizacjach. 

W branży HR cztery poziomy Kirkpatricka są szeroko znane, to abecadło. Ale nawet doświadczeni profesjonaliści, którzy brali udział w programie certyfikacyjnym przyznają, że poznali nowe, praktyczne narzędzia i skorygowali błędne założenia na temat modelu.

Program skierowany jest do menedżerów szkoleń i HR, trenerów chcących wspierać biznes swoich klientów, specjalistów ds. szkoleń z ambicjami.

Odbiorcą kursu są osoby, które obiektywnie decydują o tym jak wykorzystać budżet na szkolenia, aby osiągnąć najlepsze rezultaty, zajmują się wdrażaniem szkoleń i ich efektów w przedsiębiorstwach, tworzą plany oceny projektu, wybierają metody i narzędzia odpowiednie dla każdego projektu.

Udział w szkoleniu wpłynie na:

 • zdobycie praktycznej wiedzy o tym co i w jaki sposób jest mierzone na każdym z poziomów;
 • stworzenie autorskiego planu ewaluacji wybranego przez siebie projektu szkoleniowego;

 

Uczestnicy nabędą również umiejętności:

 • obiektywnego decydowania jak wykorzystać budżet na szkolenia, aby osiągnąć najlepsze rezultaty;
 • alokowania zasobów z koncentracją na wdrożeniu i efektach biznesowych;
 • stworzenia efektywnego planu oceny projektu, który będzie maksymalizował efekty przy jednoczesnej minimalizacji zaangażowanych środków;
 • wybrania właściwych metod i narzędzi ewaluacji do każdego projektu

 

 

 

Ponadto Uczestnicy:

 • otrzymają podręcznik, który zawiera mnóstwo przykładów oraz gotowe narzędzia i szablony, z których mogą korzystać;
 • otrzymają indywidualną informację zwrotną do stworzonego planu (część pracy odbywa się po kursie);
 • przez rok mogą skorzystać z konsultacji indywidualnych przez e-mail lub telefon;
 • poznają model decyzyjny Kirkpatricka, który pomoże im efektywnie wykorzystywać budżet szkoleniowy;
 • po zakończeniu kursu będą zachęcani do wdrożenia wiedzy ze szkolenia do swojej praktyki zawodowej w ramach działań follow up.

Dzień Pierwszy

10.00 – 11.30 Moduł 1 Wprowadzenie do Modelu Kirkpatricka

11.30 – 15.00 Moduł 2 Poziom 4 – Rezultaty

 1. Zasady pomiaru efektywności na Poziomie 4
 2. Wprowadzenie studium przypadku – Justin Financial
 3. Wiodące wskaźniki – definicja i przykłady
 4. Czas pomiaru na Poziomie 4
 5. Narzędzia, techniki i metody pomiaru na Poziomie 4 (dopasowanie, zalety i ograniczenia, nakłady środków i czasu, możliwości techniczne)
 6. Definiowanie Poziomu 4 dla Twojego projektu – praca w podgrupach

15.00 – 17.00 Moduł 3 Poziom 3 – Zachowania

 1. Zasady pomiaru efektywności na Poziomie 3
 2. Zachowania kluczowe – definicja i przykłady dobre i złe
 3. Stymulatory zmian – definicja i przykłady
 4. Zachowania kluczowe – Studium przypadku Justin Financial
 5. Prezentacja wyników badań R. Brinkerhoffa – alokacja budżetu a efektywność wdrożenia zmiany
 6. Narzędzia, techniki i metody pomiaru na Poziomie 3 (dopasowanie, zalety i ograniczenia, nakłady środków i czasu, możliwości techniczne)
 7. Czas pomiaru na Poziomie 3
 8. Ćwiczenie grupowe – stymulatory zmian na przykładzie Justin Financial

17.00 – 18.00 Moduł 4 Poziom 2 – Uczenie

 1. Pięć komponentów uczenia się
 2. Zasady pomiaru efektywności na Poziomie 2
 3. Narzędzia, techniki i metody pomiaru na Poziomie 2 (dopasowanie, zalety i ograniczenia, nakłady środków i czasu, możliwości techniczne)
 4. Czas pomiaru na Poziomie 2
 5. Przykładowe narzędzie: samoocena retrospektywna

Dzień Drugi

9.00 – 10.00  Moduł 5 Poziom 1 – Reakcja

 1. Trzy komponenty reakcji
 2. Zasady pomiaru efektywności na Poziomie 1
 3. Narzędzia, techniki i metody pomiaru na Poziomie 1 (dopasowanie, zalety i ograniczenia, nakłady środków i czasu, możliwości techniczne)
 4. Czas pomiaru na Poziomie 1
 5. Przykładowe narzędzie: ankieta po pierwszym dniu szkolenia

10.00 – 12.00 Moduł 6 Rezultatowe podejście do szkoleń i ich ewaluacji

 1. Kiedy szkolenie jest wskazane?
 2. Warunki sukcesu projektu rozwojowego
 3. Priorytetyzacja projektów i ocena zasobów
 4. Zasady tworzenia ankiety poszkoleniowej
 5. Narzędzia ewaluacji hybrydowej
 6. Narzędzia i metody oceny efektywności szkoleń na każdym z poziomów
 7. Krótka prezentacja przykładów dostępnych w zasobach wiedzy

12.00 – 14.00 Moduł 7 Studia przypadków

 1. Prezentacja i wskazówki wdrożeniowe

14.00 – 16.00 Moduł 8 Zastosowanie wiedzy w praktyce

 1. Stworzenie i prezentacja grupowych planów oceny efektywności i informacja zwrotna
 2. Wskazówki jak doskonalić grupowe plany oceny efektywności

16.00 – 17.00 Moduł 9 Planowanie wdrożenia wiedzy i umiejętności w praktyce

 1. Dyskusja nt. wdrożenia
 2. Kontynuacja procesu zdobywania wiedzy
 3. Stworzenie planu działania
 4. Podsumowanie szkolenia

Katarzyna Gorhover – ekonomistka, executive MBA, konsultant w FOR. Posiada certyfikat uprawniający do prowadzenia szkoleń z metodologii Czterech Poziomów Ewaluacji Kirkpatricka®. Wprowadzała na rynek i zarządzała spółkami z branż: deweloperskiej, handlowej, eventowej, medialnej. W branży szkoleniowej była długoletnim dyrektorem sprzedaży i trenerem. W każdej odsłonie maksymalnie skoncentrowana na wynikach.

Ewa Żukrowska – psycholog z tytułem MBA, konsultant w FOR. Łączy osiemnastoletnie doświadczenie menedżerskie i trenerskie, zdobyte zarówno w korporacji, jak i w branży szkoleniowej. Posiada certyfikaty: coacha oraz uprawniający do prowadzenia szkoleń z zastosowania metodologii Czterech Poziomów Ewaluacji Kirkpatricka®. Jej drogę zawodową wyznacza motto: „Bądź zmianą, którą pragniesz widzieć w świecie”.

Czas: szkolenie dwudniowe – 16 godzin warsztatowych

Termin: Zapytaj o termin

Miejsce szkolenia: Poznań, siedziba Fundacji Edukacji Prawnej

Koszt uczestnictwa: 3990 zł netto za os.

Cena zawiera:

 • przerwy kawowe i lunch,
 • materiały szkoleniowe,
 • certyfikat
 • cena nie zawiera noclegu – zapytaj o koszt noclegu.
Zapraszamy do kontaktu!