Logotyp Fundacji Edukacji Prawnej

Ewaluacja czterech poziomów Kirkpatricka

Weż udział w szkoleniu i stwórz własny plan ewaluacji projektu szkoleniowego!
Poznaj nowy model The New World Kirkpatrick Model, który poza mierzeniem efektywności koncentruje się na projektowaniu szkoleń, które prowadzą do wdrożenia zmian w organizacjach.
Dlaczego właśnie to szkolenie?

Kirkpatrick Four Levels® to jeden z najbardziej znanych modeli oceny efektywności szkoleń na świecie. W Polsce znany jest powszechnie model stworzony w latach 50-tych XX wieku przez Dona Kirkpatricka. Został on obecnie unowocześniony i wzbogacony przez jego syna – Jima i znany jest pod nazwą The New World Kirkpatrick Model.

Program certyfikacyjny Bronze Level jest praktycznym wprowadzeniem do rozumienia i stosowania uwspółcześnionego The New World Kirkpatrick Model.

W branży HR cztery poziomy Kirkpatricka są szeroko znane, to abecadło. Ale nawet doświadczeni profesjonaliści, którzy brali udział w programie certyfikacyjnym przyznają, że poznali nowe, praktyczne narzędzia i skorygowali błędne założenia na temat modelu.

Weź udział w 4 intensywnych sesjach warsztatowych online. Naucz się efektywnie wykorzystywać budżet szkoleniowy i tworzyć wartościowe plany oceny projektów szkoleniowych.

Jak wygląda program szkolenia?

Niezależnie czy dopiero zaczynasz swoją przygodę w branży HR, coachingu, czy też jesteś specjalistą z doświadczeniem, ten warsztat nauczy Cię najnowszych sposobów wdrażania czterech poziomów Kirkpatricka.

 1. Zasady pomiaru efektywności na Poziomie 4
 2. Wprowadzenie studium przypadku – Justin Financial
 3. Wiodące wskaźniki – definicja i przykłady
 4. Czas pomiaru na Poziomie 4
 5. Narzędzia, techniki i metody pomiaru na Poziomie 4 (dopasowanie, zalety i ograniczenia, nakłady środków i czasu, możliwości techniczne)
 6. Definiowanie Poziomu 4 dla Twojego projektu – praca w podgrupach
 1. Zasady pomiaru efektywności na Poziomie 3
 2. Zachowania kluczowe – definicja i przykłady dobre i złe
 3. Stymulatory zmian – definicja i przykłady
 4. Zachowania kluczowe – Studium przypadku Justin Financial
 5. Prezentacja wyników badań R. Brinkerhoffa – alokacja budżetu a efektywność wdrożenia zmiany
 6. Narzędzia, techniki i metody pomiaru na Poziomie 3 (dopasowanie, zalety i ograniczenia, nakłady środków i czasu, możliwości techniczne)
 7. Czas pomiaru na Poziomie 3
 8. Ćwiczenie grupowe – stymulatory zmian na przykładzie Justin Financial
 1. Pięć komponentów uczenia się
 2. Zasady pomiaru efektywności na Poziomie 2
 3. Narzędzia, techniki i metody pomiaru na Poziomie 2 (dopasowanie, zalety i ograniczenia, nakłady środków i czasu, możliwości techniczne)
 4. Czas pomiaru na Poziomie 2
 5. Przykładowe narzędzie: samoocena retrospektywna
 1. Trzy komponenty reakcji
 2. Zasady pomiaru efektywności na Poziomie 1
 3. Narzędzia, techniki i metody pomiaru na Poziomie 1 (dopasowanie, zalety i ograniczenia, nakłady środków i czasu, możliwości techniczne)
 4. Czas pomiaru na Poziomie 1
 5. Przykładowe narzędzie: ankieta po pierwszym dniu szkolenia
 1. Kiedy szkolenie jest wskazane?
 2. Warunki sukcesu projektu rozwojowego
 3. Priorytetyzacja projektów i ocena zasobów
 4. Zasady tworzenia ankiety poszkoleniowej
 5. Narzędzia ewaluacji hybrydowej
 6. Narzędzia i metody oceny efektywności szkoleń na każdym z poziomów
 7. Krótka prezentacja przykładów dostępnych w zasobach wiedzy
 1. Prezentacja i wskazówki wdrożeniowe
 1. Stworzenie i prezentacja grupowych planów oceny efektywności i informacja zwrotna
 2. Wskazówki jak doskonalić grupowe plany oceny efektywności
 1. Dyskusja nt. wdrożenia
 2. Kontynuacja procesu zdobywania wiedzy
 3. Stworzenie planu działania
 4. Podsumowanie szkolenia
Co otrzymujesz?

Uznawany na świecie profesjonalny certyfikat ukończenia programu na Poziomie Brązowym i oficjalne zaświadczenie

Ciekawe materiały, w tym podręcznik zawierający szablony

Nieformalne konsultacje telefoniczne/mailowe z trenerem przez rok od zakończenia programu

Fachowy, indywidualny follow-up drogą mailową

Kilka słów o trenerkach

Katarzyna Gorhover

Ekonomistka, executive MBA, konsultant w FOR. Posiada certyfikat uprawniający do prowadzenia szkoleń z metodologii Czterech Poziomów Ewaluacji Kirkpatricka®. Wprowadzała na rynek i zarządzała spółkami z branż: deweloperskiej, handlowej, eventowej, medialnej. W branży szkoleniowej była długoletnim dyrektorem sprzedaży i trenerem. W każdej odsłonie maksymalnie skoncentrowana na wynikach.

Ewa Żukrowska

Psycholog z tytułem MBA, konsultant w FOR. Łączy osiemnastoletnie doświadczenie menedżerskie i trenerskie, zdobyte zarówno w korporacji, jak i w branży szkoleniowej. Posiada certyfikaty: coacha oraz uprawniający do prowadzenia szkoleń z zastosowania metodologii Czterech Poziomów Ewaluacji Kirkpatricka®. Jej drogę zawodową wyznacza motto: „Bądź zmianą, którą pragniesz widzieć w świecie”.

Kiedy się widzimy online?
CZĘŚĆ I
07.12.2021

3,5 godz. dziennie

CZĘŚĆ II
08.12.2021

3,5 godz. dziennie

CZĘŚĆ III
14.12.2021

3,5 godz. dziennie

CZĘŚĆ IV
15.12.2021

3,5 godz. dziennie

Odkryj drogę do efektywnego planowania szkoleń.

Pytania? Znajdź odpowiedź poniżej 🙂

Program skierowany jest do menedżerów szkoleń i HR, trenerów chcących wspierać biznes swoich klientów, specjalistów ds. szkoleń z ambicjami.

Odbiorcą warsztatów są osoby, które obiektywnie decydują o tym jak wykorzystać budżet na szkolenia, aby osiągnąć najlepsze rezultaty, zajmują się wdrażaniem szkoleń i ich efektów w przedsiębiorstwach, tworzą plany oceny projektu, wybierają metody i narzędzia odpowiednie dla każdego projektu.

Program szkolenia został przygotowany tak, abyś rozwijał(a) umiejętności:

 • obiektywnego decydowania jak wykorzystać budżet na szkolenia, aby osiągnąć najlepsze rezultaty;
 • alokowania zasobów z koncentracją na wdrożeniu i efektach biznesowych;
 • stworzenia efektywnego planu oceny projektu, który będzie maksymalizował efekty przy jednoczesnej minimalizacji zaangażowanych środków;
 • wybrania właściwych metod i narzędzi ewaluacji do każdego projektu

Terminy 4 sesji warsztatowych (3,5 godz. dziennie) online:

7-8.12.2021
14-15.12.2021

Inwestujesz 4200 zł netto za osobę, a w cenie otrzymujesz:

 • materiały: podręcznik zawierający szablony, narzędzia i przykłady, dodatkowy materiał merytoryczny, esej
 • uznawany na świecie profesjonalny certyfikat ukończenia programu na Poziomie Brązowym i oficjalne zaświadczenie
 • follow-up drogą mailową
 • nieformalne konsultacje telefoniczne/mailowe z trenerem przez rok od zakończenia programu