Interpretacje podatkowe bez tajemnic

Zapytaj o termin

Szkolenie ma na celu zaznajomić uczestników z rodzajami interpretacji podatkowych, postępowaniem w sprawie ich wydania, a także uświadomić jaką realną ochronę interpretacje podatkowe dają podatnikom. Uczestnicy dowiedzą się, kto może wystąpić o interpretację, w jakiej sytuacji oraz kiedy organy podatkowe mogą zmienić lub uchylić wydaną interpretację. W ramach sesji warsztatowej uczestnicy zapoznają się z wymogami wniosku o interpretację indywidualną, dowiedzą się jak przygotować wniosek, aby uzyskana interpretacja skutecznie chroniła podatnika. Co więcej, uczestnicy poznają również procedurę prowadzącą do wydania poszczególnych rodzajów interpretacji, a także dowiedzą się jakie kroki może podjąć wnioskodawca niezadowolony z treści uzyskanej interpretacji lub wnioskodawca, któremu odmówiono jej wydania.

Szkolenie kierowane jest do osób prowadzących działalność gospodarczą lub zatrudnionych na stanowiskach związanych z obsługą księgową, podatkową, rachunkową różnego rodzaju firm i instytucji, które w ramach swoich obowiązków są odpowiedzialne za składanie i uzyskiwanie interpretacji przepisów prawa podatkowego.

Dzięki udziałowi w szkoleniu uczestnicy dowiedzą się jak skuteczną ochronę daje podatnikowi interpretacja podatkowa oraz jak przebiega postępowanie w sprawie wydania takiej interpretacji. W części warsztatowej uczestnicy zostaną zapoznani z wymogami wniosku oraz dowiedzą się jak skutecznie przygotować wniosek o wydanie interpretacji podatkowej. Dzięki uczestnictwu w szkoleniu zainteresowani dowiedzą się jak uniknąć błędów, które uniemożliwiają lub opóźniają uzyskania interpretacji, bądź prowadzą do uzyskania interpretacji, która de facto nie chroni podatnika. Tego wszystkiego uczestnicy dowiedzą się do praktyka, doświadczonego radcy prawnego, który przez kilka lat pracował w administracji skarbowej i w ramach swoich obowiązków sporządzał interpretacje indywidualne przepisów prawa podatkowego.

Udział w szkoleniu „Interpretacje podatkowe bez tajemnic”, podobnie jak w przypadku innych szkoleń otwartych organizowanych przez Fundację Edukacji Prawnej, to również:

 • certyfikat ukończenia szkolenia,
 • ciekawe materiały szkoleniowe przygotowane przez praktyków,
 • możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji z radcą prawnym,
 • możliwość spotkania i wymiany doświadczeń z przedstawicielami różnorodnych firm i instytucji realizujących projekty w bliskim dla uczestników środowisku,
 • dostęp do materiałów szkoleniowych za pośrednictwem platformy e-learningowej,
 • praca w niewielkich grupach warsztatowych – do 12 osób.

1. Interpretacje przepisów prawa podatkowego:

 • interpretacje ogólne
 • interpretacje indywidualne wydawane przez Dyrektora KIS
 • interpretacje indywidualne wydawane przez wójtów, burmistrzów, prezydentów miast

2. Ochrona wynikająca z interpretacji ogólnej
3. Ochrona wynikająca z interpretacji indywidualnej
4. Możliwość zmiany interpretacji indywidualnej przez organ podatkowy
5. Postępowanie w sprawie wydania interpretacji ogólnej
6. Postępowanie w sprawie wydania interpretacji indywidualnej
7. Postępowanie w sprawie wydania interpretacji przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta Interpretacja milcząca
8. Podmiot zainteresowany wydaniem interpretacji

Sesja warsztatowa:
9. Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej – wymogi formalne i merytoryczne
10. Przygotowanie wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

 • opis stanu faktycznego we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej
 • opis zdarzenia przyszłego we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej
 • stanowisko własne podatnika

                     

Kamil Dybiec

Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetu w Sztokholmie (prawo europejskie).
Obecnie prowadzi własną kancelarię. Poprzednio pracował w Izbie (Administracji) Skarbowej w Poznaniu oraz Krajowej Informacji Skarbowej. Reprezentował organy skarbowe w ponad dwustu sprawach przed WSA oraz NSA.

 

Dla Fundacji Edukacji Prawnej prowadzi szkolenia z zakresu prawa podatkowego.

Czas: szkolenie jednodniowe – 8 godzin warsztatowych 

Termin: Zapytaj o termin

Miejsce szkolenia: 
Poznań – siedziba Fundacji Edukacji Prawnej al. Niepodległości 51/1, Poznań
Warszawa, Wrocław – lokalizacja zostanie podana na 10 dni przed szkoleniem

Koszt uczestnictwa: 
590 zł netto za os.

Zapraszamy do kontaktu!
 • +48 532 608 522
 • biuro@edukacjaprawna.pl