Filary skutecznej negocjacji

02-03.02.2021

Poznań

Chester Karass powiedział „W biznesie nie dostajesz tego, na co zasługujesz, dostajesz to, co wynegocjujesz.”. Negocjacje powszechnie kojarzone z kompetencją handlową, dzisiaj coraz częściej postrzegane są jako kompetencja społeczna, czyli taka, która przydaje się bez względu na obszar działania i miejsce w strukturze. Negocjujemy z klientem wewnętrznym i zewnętrznym, negocjujemy z przełożonym i podwładnym, negocjujemy, gdy kupujemy i sprzedajemy – to wszystko sprawia, że negocjacje są dzisiaj jedną z kluczowych kompetencji wzmacniających naszą efektywność osobistą. Często intuicyjnie czując reguły postępowania, możemy wzmocnić naszą skuteczność poznając metodyczne zasady prowadzenie negocjacji.

Warsztat dedykowany jest dla każdej osoby, która chce doskonalić swoje umiejętności negocjacyjne przydatne zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym.

Po warsztatach uczestnik:

 • zdobywa i utrwala wiedzę na temat zasad przygotowania i prowadzenia negocjacji,
 • wykorzystuje różne techniki i narzędzia do osiągnięcia celów negocjacyjnych,
 • zna zasady tworzenia alternatyw negocjacyjnych (BATNA),
 • wie jak szukać rozwiązań negocjacyjnych na poziomie interesów,
 • rozpoznaje różne style prowadzenia negocjacji,
 • planuje strategie ustępstw podczas negocjacji cenowych,
 • ma świadomość tego co wpływa na efektywność procesu negocjacyjnego.

1. Wprowadzenie – na czym polega sztuka negocjacji.

2. Przygotowanie do negocjacji:

 • analiza celów negocjacji – negocjacje sekwencyjne,
 • przygotowanie i rola zespołu negocjacyjnego,
 • lista pytań pomocniczych dla negocjatora – listy uniwersalne i dedykowane,
 • konstruowanie alternatyw – BATNA,
 • strategie doboru argumentacji,
 • zwiększanie siły argumentów negocjacyjnych.

3. Strategie i style prowadzenia negocjacji.

4. Stanowisko a interes w negocjacjach.

5. Zasady prowadzenia negocjacji cenowych.

 • manipulacje w obronie ceny,
 • zasady prezentowania ceny w ujęciu teorii perspektywy,
 • mentalne blokady cenowe i sposoby ich uniknięcia.

6. 3 filary skutecznych negocjacji.

Małgorzata Mrug

Od 10 lat trener biznesu. Specjalizuje się w zagadnieniach praktyki menedżerskiej, zarządzania ludźmi, psychologicznych aspektów relacji interpersonalnych, wspierania procesu obsługi klienta i negocjacji. Członek Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu. Przeprowadziła ponad 6300 godzin warsztatów. W Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu jest Konsultantem Programowym, wykładowcą oraz promotorem na kierunku studiów podyplomowych „Negocjacje i mediacje” oraz realizuje zajęcia m.in. w oparciu o program „Kluczowe umiejętności negocjacyjne” Franklin University. 

Czas: szkolenie dwudniowe – 16 godzin warsztatowych

Termin: 02-03.02.2021

Miejsce szkolenia: Poznań / online w zależności od preferencji uczestników, aktualnej sytuacji epidemiologicznej i obowiązujących ograniczeń

Koszt uczestnictwa: 1490 zł netto za os.

UWAGA! Koszt udziału w szkoleniu może podlegać refundacji ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego lub Funduszu Pracy. Zapytaj o dostępność miejsc i refundacji.

Zapraszamy do kontaktu!