Efektywna komunikacja z wykorzystaniem systemu CRM w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Zapytaj o termin

Online

Celem usługi jest wypracowanie efektywnego modelu komunikacji polegająca na przekazaniu komunikatu w taki sposób, aby odbiorca zrozumiał intencje rozmówcy. Tylko taki sposób komunikowania gwarantuje osiągnięcie celu np. przekazanie polecenia lub otrzymanie informacji, czy niezbędnych do podjęcia decyzji, a także docelowo osiągnięcie wzrostu poziomu utrzymania klienta, Rezultatem komunikowania się jest porozumienie i współdziałanie. Tworzenie klimatu współpracy do osiągania celów organizacji. Efektem usługi będzie przeprowadzenie interwencji w organizacji, wzrost standardów obsługi klienta zewnętrznego i wewnętrznego, wartości oraz wydajności zespołu, a także rozwój zdolności przywódczych, autorefleksji, motywacji do pracy, samoświadomości, kompetencji kierowniczych i organizacyjnych Uczestników.

Szkolenie skierowane jest do:
• właściciela mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa
• osoby zajmującej stanowisko kierownicze
• osoby przewidzianej do objęcia stanowiska kierowniczego w mikro, małym i średnim przedsiębiorstwie

Szkolenie w tym zakresie można zamówić w formie zamkniętej, dedykowanej danemu przedsiębiorstwu, w dogodnym terminie.

WIEDZA:
• Zna zasady efektywnej komunikacji.
• Zna zasady formułowania poprawnie wypowiedzi.
• Wie jak aktywnie słuchać i zadawać pytania.
• Zna różne sposoby i narzędzia przekazywania informacji.
• Ma wiedzę o znaczeniu komunikacji niewerbalnej w przekazie informacji.

UMIEJĘTNOŚCI:
• Potrafi wypowiadać się w sposób swobodny, zrozumiały i logiczny Informacje przekazuje jasno, klarownie i zrozumiale, panuje nad emocjami.
• Rozumie potrzeby komunikowane przez rozmówcę i wykazuje w stosunku do niego empatię, prezentuje postawę otwartości.
• Rozumie sens wypowiedzi rozmówcy, potrafi ją przeanalizować i podsumowywać wykorzystując parafrazę.
• Dopytuje zawsze, szczególnie w przypadku niejasności wypowiedzi, aby mieć pewność jak zrozumiał komunikat.
• Komunikuje się ustnie i pisemnie (maile, komunikatory, komunikaty pisane) swobodnie i z łatwością w każdej sytuacji.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:
• Profesjonalizm w kontaktach interpersonalnych.
• Odpowiedzialność i rzetelność w wykonywanej pracy.
• Etyczne postępowanie.
• Odpowiedzialność za przekazywane informacje i ich odbiór.

1. Coaching i wsparcie liderów zespołu. Wykorzystania systemu CRM w zarządzaniu przedsiębiorstwem.
2. Praca nad zasadami funkcjonowania zespołu
3. Praca nad statusem budowania zespołu podczas spotkań
4. Coaching i wsparcie liderów zespołu
5. Sposoby komunikacji pomiędzy pracownikami w codziennej pracy. Podstawowe zasady podczas
codziennej pracy poprawiające komfort pracy
6. Dystans, strefy komfortu oraz podstawy mowy ciała i jej znaczenie
7. Główne bariery i zasady efektywnej komunikacji. Bariery i zasady poprawnej komunikacji
8. Magia pytań, czyli wysłuchać i zrozumieć współpracownika w tym aktywne słuchanie (parafraza, klaryfikacja, odzwierciedlenie)
9. Coaching i wsparcie liderów zespołu. Praca nad umiejętnościami rozwiązywania skomplikowanych sytuacji (np. reklamacja, zwrot towaru, rezygnacja z usług).

ADRIAN WOJCIECHOWSKI

Posiada 23 letnie doświadczenie zawodowe zdobywane na stanowiskach: od Przedstawiciela Handlowego, Kierownika Sprzedaży, KAM-a, Dyrektora Sprzedaży i Rozwoju do Dyrektora Handlowego. Od 10 lat Trener biznesu i konsultant, znający bardzo dobrze realia rynku B2B, Food service oraz FMCG. Od kwietnia 2020 roku pracuje również jako Konsultant Kryzysowy™, który w Polsce jest jedynym programem w zakresie Rozwojowego Wsparcia w Kryzysie Emocjonalnym™ oraz Pozytywnej Psychologii Kryzysu™. Model interwencji rekomendowany jest przez Światową Organizację Zdrowia (WHO).

Przeprowadził setki godzin praktycznych szkoleń i usług doradczych (w tym coaching, mentoring) z zakresu umiejętności miękkich (komunikacja, asertywność), budowania biznesu i analiz dla firm z różnych branż. Grupą docelową byli pracownicy MŚP oraz dużych firm. Praktyk, który przeprowadził szkolenia i konsultacje dla firm m.in: Unilever, Makro, Aryzta, Selgros, Iglotex, Farutex, Eurocash, Pepsico, Spomlek, Leroy Meriln, Albatros Aluminium oraz sieci handlowych np. Olimp, Arhelan i klientów ind. Największy sukces w branży to m.in. Polish National Sales Awards – w kategorii najlepsza innowacja sprzedażowa roku w Polsce (2011 r.) za projekt Menu Engineering.

Czas: 4-dniowe doradztwo stacjonarne lub online, Poznań (25 godzin doradztwa)

Termin: Zapytaj o termin

Miejsce szkolenia: Poznań, siedziba Fundacji Edukacji Prawnej

Koszt uczestnictwa: 4900 zł netto za os.

UWAGA! Udział w szkoleniu może być dofinansowany do 80% z Funduszy Europejskich. Skontaktuj się z naszymi konsultantami i sprawdź czy spełniasz warunki udziału w programie współfinansującym podnoszenie kompetencji.

Zapraszamy do kontaktu!