Logotyp Fundacji Edukacji Prawnej

Bezpieczna umowa handlowa - najważniejsze klauzule umowne

Poznaj Kluczowe klauzule umowne
Weź udział w szkoleniu i pod okiem radcy prawnego naucz się tworzyć, interpretować i egzekwować najważniejsze klauzule w umowach.
Dlaczego właśnie to szkolenie?

Atutem szkolenia jest praktyczne ujęcie omawianych zagadnień. Prezentowane w trakcie warsztatu treści wzbogacane są licznymi przykładami, zadaniami oraz ciekawostkami – case study.

Warsztat zapewnia solidną porcję wiedzy praktycznej i możliwość czerpania z lat doświadczeń prowadzących, którzy zajmują się umowami od lat w swojej codziennej pracy.

Czego dowiesz się na szkoleniu?

#1

Jak tworzyć, interpretować i egzekwować najważniejsze klauzule w umowach?

#2

Jak zabezpieczyć Twoje interesy w umowach?

#3

Jak ograniczyć w umowie ryzyko wystąpienia istotnych zmian okoliczności?

#4

Jak uwolnić się od niechcianej umowy?

#5

Jak uniknąć konsekwencji źle skonstruowanej umowy?

Będzie praktycznie! Prezentowane w trakcie warsztatu treści wzbogacone są licznymi przykładami, zadaniami, kazusami i case study, zgromadzonymi przez prowadzącego przez wiele lat pracy z umowami. Wspólnie przeanalizujemy funkcjonujące w obrocie umowy, wprowadzimy w nich zmiany i udoskonalimy je, cały czas pod nadzorem eksperta.
Jak wygląda program szkolenia?

1. Oznaczenie stron, osób uprawnionych do reprezentacji i podstawy ich działania – najczęściej popełnianie błędy, konsekwencje wadliwego sformułowania tych zapisów, na co należy i warto zwrócić uwagę przy formułowaniu tej części umowy.

2. Zapewnienia i oświadczenia składane przez strony w ramach umowy ( tzw. representation and warranties) – znaczenie prawne tych zapisów i konsekwencje ich niezgodności z rzeczywistością.

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – środki i sposoby zabezpieczania zobowiązań umownych, jak je dopierać w sposób efektywny i adekwatny do realiów biznesowych.

Sesja warsztatowa.

4. Klauzule adaptacyjne, waloryzacyjne i renegocjacyjne, w tym klauzula nadmiernej uciążliwości (tzw. hardship) – jak zabezpieczyć ryzyko istotnej zmiany warunków realizacji umowy.

Sesja warsztatowa.

5. Zakaz konkurencji – zakres, treść i możliwe modyfikacje zakazu, a także dopuszczalność tego rodzaju klauzuli w świetle prawa konkurencji.

6. Zobowiązanie do zachowania poufności – jak efektywnie sformułować takie zobowiązanie klauzuli, na co zwrócić uwagę, a także najczęściej popełnianie błędy, konsekwencje wadliwego sformułowania tych zapisów.

7. Klauzule dotyczące odpowiedzialności kontraktowej – jak umiejętnie ograniczać ryzyko kontraktowe, jaki jest możliwy zakres tych ograniczeń, co należy wziąć pod uwagę, a także najczęściej popełnianie błędy, konsekwencje wadliwego sformułowania tych zapisów.

Sesja warsztatowa.

8. Klauzule przewidujące możliwość odstąpienia lub wypowiedzenia umowy – w tym umowne prawo odstąpienia, odstąpienie sankcyjne, a także umowne klauzule kasatoryjne – ograniczenia ustawowe, możliwe warianty tego rodzaju klauzul, najczęściej popełnianie błędy w tym zakresie.

9. Wybór prawa właściwego dla umowy oraz jurysdykcja sądów w sporach związanych z jej realizacją –możliwe warianty tego rodzaju klauzul, najczęściej popełnianie błędy w tym zakresie.

Kto poprowadzi dla Ciebie szkolenie?
Grzegorz Dudczak trener

Grzegorz Dudczak

Jako prawnik, negocjator, wykładowca i przedsiębiorca potrafi patrzeć na świat klientów z bardzo wielu różnych perspektyw. Doskonały obserwator, zadający trafne pytania i wyciągający zaskakujące wnioski. Setki umów, którymi zajmował się w imieniu klientów, dziesiątki godzin negocjacji, które w ich imieniu prowadził, sprawiają, że dostrzega to, co przeoczyli inni. Jest jak dr House wśród prawników – szybciej łączy kropki, stawia celne diagnozy i zapobiega katastrofom. Pomaga klientom poruszać się w świecie zawiłych przepisów, znajduje rozwiązania skomplikowanych problemów, pokazuje najlepsze dla klienta wyjścia z trudnych sytuacji. Kiedy uczy innych, jest jak świetny trener: wie, jak zoptymalizować plan treningowy, kiedy zwiększyć a kiedy zmniejszyć obciążenie, kiedy zarządzić przerwę a kiedy zdopingować do większego wysiłku. A poza tym… Radca prawny, partner Philips & Garnuszewski Spółka Partnerska Radców Prawnych z siedzibą w Poznaniu. Fundator i członek zarządu Fundacji Edukacji Prawnej. Autor szkoleń z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, handlowego oraz prawa własności intelektualnej. Trener – w teorii i praktyce. Swoim doświadczeniem dzieli się z innymi, skupiając się na natychmiastowych, praktycznych zastosowaniach przekazywanej wiedzy. Absolwent Kirkpatrick Four Levels® Evaluation Certification Program.
Pytania? Znajdź odpowiedź poniżej lub skontaktuj się z nami 🙂

Dla wszystkich tych, którzy chcą dalej rozwijać swoje umiejętności w zakresie tworzenia, weryfikacji i egzekwowania umów w obrocie gospodarczym. Szkolenie jest kontynuacją i uzupełnieniem Bezpieczna umowa handlowa – sztuka pisania, interpretowania i egzekwowania umów

Szkolenie przeznaczone jest przede wszystkim dla: menedżerów, członków zarządu, właścicieli firm, pracowników działów handlowych oraz innych osób przygotowujących umowy i nadzorujących ich wykonanie.

Online lub offline w Poznaniu – powiadomimy przed szkoleniem 🙂

10.10.2023

Twoja inwestycja wyniesie 590 zł, ale zyskasz zdecydowanie więcej 🙂

Co ważne, koszt udziału w szkoleniu może podlegać refundacji ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego lub Funduszu Pracy. Zapytaj nas o dostępność miejsc i refundacji. Chętnie dla Ciebie sprawdzimy 🙂