Akademia menadżera: pozyskiwanie pracowników

24-25.09.2020

Szkolenie online

W trakcie szkolenia uczestnicy poznają tajniki przygotowania się do realizacji procesu rekrutacji oraz przeprowadzenie rekrutacji w sposób przyjazny dla kandydata. Kluczowe w całym procesie jest dokonanie wyboru najlepiej dopasowanej osoby do oferty pracy, przy jednoczesnej obsłudze wszystkich kandydatów najwyższym poziomie. Przyświeca nam zasada – traktuj kandydata jak swojego najlepszego klienta.

Szkolenie jest dedykowane:
• przedsiębiorcom / właścicielom firm (również freelancerom);
• pracownikom na stanowiskach kierowniczych
• osobom planowanym do objęcia funkcji menadżera

Szkolenie w tym zakresie można zamówić w formie zamkniętej, dedykowanej danemu przedsiębiorstwu, w dogodnym terminie.

Po szkoleniu, uczestnik będzie:
• Znał przebiegu procesu rekrutacji w świetle aktualnych norm prawnych (prawo pracy oraz ustawa o promocji zatrudnienia) i etyki zawodowej
• Sprawniej poruszał się po rynku pracy i źródłach informacji o rynku
• Potrafił skonstruować skuteczne ogłoszenie o pracę
• Potrafił korzystać z różnych źródeł selekcji kandydatów
• Znał metody selekcji kandydatów i weryfikacji ich kompetencji
• Potrafił przeprowadzić weryfikację kompetencji i potencjału potencjalnych kandydatów
• Wiedział w jaki sposób sprawdzić umiejętności kandydata
• Wiedział w jaki sposób opracować raport przeprowadzonej rekrutacji oraz wydać opinię na temat dopasowania kandydata do stanowiska pracy. Bazuje na obiektywnych przesłankach, a nie na emocjach.
• Umiał opracować plan wdrożenia pracownika
• Potrafił oceniać postępy w pracy wdrażanego pracownika.
• W procesie rekrutacji budował pozytywną atmosferę procesu rekrutacji opartą na szacunku wobec kandydata.

Program usługi:

Dzień pierwszy:
• Aktualna sytuacja na rynku pracy w czasie pandemii
• Regulacje prawne oraz zasady etyki w procesie rekrutacji.
• Narzędzia rekrutacji do weryfikacji kandydata oraz przeprowadzenia spotkań on-line
• Rola rekrutera w dzisiejszym rynku pracy wymagającym aktywnego pozyskiwania kandydatów

Dzień drugi:
• Analiza stanowiska pracy i zbudowanie profilu stanowiska oraz wymagań wobec kandydatów w obszarze wiedzy, umiejętności i kompetencji
• Etapy procesu rekrutacji
• Opracowanie ogłoszenia o pracę oraz miejsca publikacji i promocji oferty pracy
• Źródła pozyskiwania kandydatów.

Dzień trzeci:
• Co jest ważne dla kandydatów, aby chcieli podjąć rozmowy i aplikować na ofertę pracy
• Selekcja kandydatów, wybór właściwych osób do dalszych rozmów rekrutacyjnych
• Wywiady telefoniczne z kandydatem
• W jaki sposób weryfikować kompetencje kandydata.

Dzień czwarty:
• Typy ludzi w kontekście doboru odpowiednich sposobów prowadzenia dalszych rozmów i obsługi na etapie rekrutacji
• Metodologia przeprowadzenia osobistej rozmowy rekrutacyjnej pozwalająca na weryfikację kompetencji i dopasowania kandydata
• Opieka nad kandydatem oraz budowanie relacji na etapie rekrutacji.
• Wdrożenie pracownika i monitorowanie postępów oraz ocena pracy

Kamila Wrocińska

Posiada ponad 20 lat doświadczenia zawodowego związanego z sprzedażą budowaniem zespołów oraz zarządzaniem nimi. Ma za sobą ponad 2000 projektów rekrutacyjnych na stanowiska średniego i wyższego szczebla. Jest trenerem specjalizujący się w obszarach związanych ze sprzedażą oraz rekrutacją pracowników. Wspiera klientów w zakresie doboru kadry, budowania strategii sprzedaży oraz skutecznej realizacji procesów sprzedażowych. Od 7 lat prowadzi szkolenia z zakresu sprzedaży i zarządzania sprzedażą oraz szkolenia w obszarze realizowania skutecznych procesów rekrutacji dla kadry managerskiej. Na co dzień pełni również rolę konsultanta kariery i doradcy biznesowego pracując z zarządami przedsiębiorstw.

Kamila Wrocińska z wykształcenia jest ekonomistą, ukończyła studia podyplomowe z zakresu zarządzania kadrami oraz ścieżkę rozwoju w zakresie kompetencji wystąpień publicznych.

Jest aktywnym członkiem organizacji Toastmasters International, która rozwija mówców i liderów. Autor artykułów związanych z rekrutacją i budowaniem zespołów sprzedażowych. Certyfikowany Trener FRIS, Mówca konferencji biznesowych, Ekspert Brian Tracy International, Ekspert w zakresie HR Wielkopolskiego Związku Pracodawców Lewiatan, członkini Business Lady Club

Czas: 2-dniowe szkolenie online

Termin: 24-25.09.2020

Miejsce szkolenia: szkolenie online w formie zdalnej, w czasie rzeczywistym. Szczegóły dotyczące logowania zostaną przesłane po akceptacji zgłoszenia uczestnictwa

Koszt uczestnictwa: 960 zł netto/os.

UWAGA! Udział w szkoleniu może być dofinansowany do 80% z Funduszy Europejskich. Skontaktuj się z naszymi konsultantami i sprawdź czy spełniasz warunki udziału w programie współfinansującym podnoszenie kompetencji.

Zapraszamy do kontaktu!