Akademia menadżera: Komunikacja i wykorzystanie informacji. Negocjowanie.

Zapytaj o termin

Szkolenie online

Chester Karass powiedział „W biznesie nie dostajesz tego, na co zasługujesz, dostajesz to, co wynegocjujesz.”. Negocjacje powszechnie kojarzone z kompetencją handlową, dzisiaj coraz częściej postrzegane są jako kompetencja społeczna, czyli taka, która przydaje się bez względu na obszar działania i miejsce w strukturze. Negocjujemy z klientem wewnętrznym i zewnętrznym, negocjujemy z przełożonym i podwładnym, negocjujemy, gdy kupujemy i sprzedajemy – to wszystko sprawia, że negocjacje są dzisiaj jedną z kluczowych kompetencji wzmacniających naszą efektywność osobistą. Często intuicyjnie czując reguły postępowania, możemy wzmocnić naszą skuteczność poznając metodyczne zasady prowadzenie negocjacji.

Szkolenie skierowane jest do:
• właściciela mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa
• osoby zajmującej stanowisko kierownicze
• osoby przewidzianej do objęcia stanowiska kierowniczego w mikro, małym i średnim przedsiębiorstwie

Szkolenie w tym zakresie można zamówić w formie zamkniętej, dedykowanej danemu przedsiębiorstwu, w dogodnym terminie.

Podczas szkolenia, uczestnik nabędzie:
1.Wiedzę z zakresu:
Podstawowych stylów negocjacji:
ma wiedzę o sposobach przygotowania się do negocjacji
zna etapy prowadzenia negocjacji
zna zasady ustępowania
zna sposoby wychodzenia z impasu
zna strategie prowadzenia negocjacji

2. Posiada następujące umiejętności:
* Umie zgromadzić kompletne informacje na temat drugiej strony.
* Umie w sposób aktywny słuchać argumentów partnera negocjacji.
* Zadaje pytania szczegółowe starając się zrozumieć interesy drugiej strony.
* Potrafi nazwać i ocenić stanowisko rozmówcy przyjęte w negocjacjach i przygotować strategię działania.
* Umie identyfikować interesy i potrzeby partnera negocjacyjnego.
* Jest wnikliwy w analizie stanowiska, interesów i potrzeb rozmówcy.
* Potrafi kreatywnie rozwiązywać trudne sytuacje negocjacyjne
* Rozpoznaje cele negocjacyjne, obszary wspólnoty i przeciwieństw interesów
* Utrwala narzędzia skutecznej komunikacji
* Dostosowuje style prowadzenia negocjacji do celów procesu

3. Nabędzie następujące kompetencje społeczne:
* Ma przekonanie o traktowaniu negocjacji w kategoriach współpracy i konfliktu
* Ma świadomość własnych emocji i ich wpływu na proces negocjacyjny
* Ma świadomość swoich mocnych i słabych stron w procesie negocjacji

1. Wprowadzenie – na czym polega sztuka negocjacji.
2. Przygotowanie do negocjacji:
• analiza celów negocjacji – negocjacje sekwencyjne,
• przygotowanie i rola zespołu negocjacyjnego,
• lista pytań pomocniczych dla negocjatora – listy uniwersalne i dedykowane,
• konstruowanie alternatyw – BATNA,
• strategie doboru argumentacji,
• zwiększanie siły argumentów negocjacyjnych.
3. Strategie i style prowadzenia negocjacji.
4. Stanowisko a interes w negocjacjach.
5. Zasady prowadzenia negocjacji cenowych.
• manipulacje w obronie ceny,
• zasady prezentowania ceny w ujęciu teorii perspektywy,
• mentalne blokady cenowe i sposoby ich uniknięcia.
6. 3 filary skutecznych negocjacji.

Małgorzata Mrug

Trener biznesu, należy do Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu. Specjalizuje się m.in. we wspierania procesu obsługi klienta i negocjacji.

Czas: 3-dniowe warsztaty online w łącznej liczbie 12 godzin

Termin: Zapytaj o termin

Miejsce szkolenia: szkolenie online w formie zdalnej, w czasie rzeczywistym. Szczegóły dotyczące logowania zostaną przesłane po akceptacji zgłoszenia uczestnictwa

Koszt uczestnictwa: 990,00 zł netto/os.

UWAGA! Udział w szkoleniu może być dofinansowany do 80% z Funduszy Europejskich. Skontaktuj się z naszymi konsultantami i sprawdź czy spełniasz warunki udziału w programie współfinansującym podnoszenie kompetencji.

Zapraszamy do kontaktu!