Akademia menadżera: Motywowanie pracowników – jak zadbać o motywację pracowników w sytuacji kryzysu

Zapytaj o termin

Szkolenie online

Oddziaływanie na postawy i zachowania pracowników poprzez zachęcanie ich do osiągania zakładanych celów firmy, dobrych wyników oraz wysokiej jakości pracy. Szkolenie obejmuje działania z zakresu analizy potrzeb organizacji oraz pracowników, wyznaczania pracownikom mierzalnych celów, wyboru metod i narzędzi motywowania dostosowanych do stanowiska pracy oraz oczekiwań pracowników.

Szkolenie skierowane jest do:
• właściciela mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa
• osoby zajmującej stanowisko kierownicze
• osoby przewidzianej do objęcia stanowiska kierowniczego w mikro, małym i średnim przedsiębiorstwie

Szkolenie w tym zakresie można zamówić w formie zamkniętej, dedykowanej danemu przedsiębiorstwu, w dogodnym terminie.

Kształcenie prowadzi do osiągnięcia poniższych kompetencji, w których osoba:

W zakresie wiedzy:
• Zna podstawowe teorie motywacji.
• Zna koncepcje zarządzania różnorodnością, w tym zarządzania pracownikami w środowisku wielokulturowym.
• Zna metody i narzędzia finansowego i pozafinansowego motywowania pracowników.
• Wie jak powiązać motywowanie z innymi obszarami zarządzania zespołem (np. ocenianiem, wynagradzaniem, rozwojem)

W zakresie umiejętności:
• Potrafi dokonać wyboru metod i narzędzi motywowania uwzględniając potrzeby i możliwości zarówno organizacji jak i pracowników.
• Umie dopasować metody i narzędzia motywowania do stanowiska pracy.
• Potrafi przewidywać zachowania pracowników.
• Potrafi powiązać motywowanie z innymi obszarami zarządzania zespołem.
• Umie przekonać ludzi, że jest sprawnym i skutecznym menedżerem.

W zakresie kompetencji społecznych:
• Jasno komunikuje oczekiwania wobec pracownika.
• Tworzy przyjazną atmosferę pracy, zachęcając pracowników do angażowania się w realizowane zadania.
• Jest wrażliwy na potrzeby i oczekiwania różnych grup pracowników.
• Docenia wkład pracy podwładnych.

Część I
1. Rola managera i lidera w sytuacji kryzysu
o Jak rozumieć kryzys psychologiczny i czym skutkuje w zarządzaniu
o Strefa wpływu szefa – na co mam wpływ, a co jest poza moim oddziaływaniem
o 5 funkcji szefa w zarządzaniu ludźmi i motywowaniau w trudnych sytuacjach
o Co sprawia, że przełożony jest rzeczywistym liderem – czyli najważniejsza kompetencja zarządzania w kryzysie
2. Pułapki w zarządzaniu i motywowaniu w trudnych czasach
o Jakie zachowania sprzyjają opanowywaniu chaosu i niepewności pracowników
o 8 typowych błędów i pułapek szefa
3. Praca wokół konkretnych sytuacji trudnych i pytań uczestników

Część II
1. Co przeżywają ludzie na poszczególnych etapach przechodzenia przez kryzys
o Jak zmienia się nasze myślenie i działanie na 4 etapach wychodzenia z kryzysu wg. Alan’a Seale
o Jak lider ma przeprowadzić swój zespół przez te etapy, żeby utrzymać ich motywację
2. Co ma robić szef, gdy jego ludzie przeżywają trudne emocje
o Co to znaczy udzielić komuś wsparcia
o Niekorzystne reakcje blokujące managera

Justyna Byczkowska
Ma 10-letnie doświadczenie w projektowaniu i realizowaniu programów szkoleniowych w obszarze umiejętności interpersonalnych w biznesie. Od 2007 roku szkoli się w zakresie zastosowania Analizy Transakcyjnej w organizacjach. Specjalizuje się w tworzeniu i rozwijaniu kultur organizacyjnych firm, pomaga budować efektywne zespoły oraz wspiera je w przechodzeniu przez sytuacje konfliktowe i kryzysowe. Prowadzi szkolenia m.in. dla menadżerów, liderów dyrektorów placówek oświatowych, pracowników działów sprzedaży i obsługi klienta. Ma duże doświadczenie w prowadzeniu kompleksowych programów rozwoju dla liderów z różnych branż. Zaprojektowała i poprowadziła Akademię Managera oraz liczne kursy kompetencji interpersonalnych, a szczególnie asertywności, prowadzenia rozmów z pracownikami i rozwiązywania konfliktów. Łączy wiedzę psychologiczną dotyczą potrzeb, mechanizmów powstawania konfliktów z doświadczeniem pracy w biznesie. Psycholog, rekomendowany trener I stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, absolwentka szkoły psychoterapii w Laboratorium Psychoedukacji.

Czas: Jednodniowe warsztaty online

Termin: Zapytaj o termin

Miejsce szkolenia: szkolenie online w formie zdalnej, w czasie rzeczywistym. Szczegóły dotyczące logowania zostaną przesłane po akceptacji zgłoszenia uczestnictwa

Koszt uczestnictwa: 480,00 zł netto/os.

UWAGA! Udział w szkoleniu może być dofinansowany do 80% z Funduszy Europejskich. Skontaktuj się z naszymi konsultantami i sprawdź czy spełniasz warunki udziału w programie współfinansującym podnoszenie kompetencji.

Zapraszamy do kontaktu!