Logotyp Fundacji Edukacji Prawnej

Akademia menadżera: Efektywna komunikacja – jak prowadzić trudne rozmowy z pracownikami

Zapraszamy do kontaktu!