Akademia menadżera: Efektywna komunikacja – jak prowadzić trudne rozmowy z pracownikami

Zapytaj o termin

Szkolenie online

Przekazywanie informacji w otwarty, uczciwy, jasny, uporządkowany i konkretny sposób oraz efektywne porozumiewanie się z różnymi osobami, w tym także komunikowanie do wewnątrz przedsiębiorstwa (PR wewnętrzny). Rezultatem komunikowania się jest porozumienie i współdziałanie, tworzenie klimatu współpracy do osiągania celów organizacji. To jest szczególnie istotne w czasie, gdy trzeba przeprowadzić trudne rozmowy.

Szkolenie skierowane jest do:
• właściciela mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa
• osoby zajmującej stanowisko kierownicze
• osoby przewidzianej do objęcia stanowiska kierowniczego w mikro, małym i średnim przedsiębiorstwie

Szkolenie w tym zakresie można zamówić w formie zamkniętej, dedykowanej danemu przedsiębiorstwu, w dogodnym terminie.

Kształcenie prowadzi do osiągnięcia poniższych kompetencji – efektywna komunikacja, w których osoba:
W zakresie wiedzy:
• Zna zasady efektywnej komunikacji.
• Zna zasady formułowania poprawnie wypowiedzi.
• Wie jak aktywnie słuchać i zadawać pytania.
• Zna różne sposoby przekazywania informacji.
• Ma wiedzę o znaczeniu komunikacji niewerbalnej w przekazie informacji.

W zakresie umiejętności:
• Potrafi wypowiadać się w sposób swobodny, zrozumiały i logiczny. Informacje przekazuje jasno, klarownie i zrozumiale, panuje nad emocjami.
• Rozumie potrzeby komunikowane przez rozmówcę i wykazuje w stosunku od niego empatię, prezentuje postawę otwartości.
• Rozumie sens wypowiedzi rozmówcy, potrafi przeanalizować i podsumowywać wykorzystując parafrazę.
• Dopytuje zawsze, szczególnie w przypadku niejasności wypowiedzi, aby mieć pewność jak zrozumiał komunikat.

W zakresie kompetencji społecznych:
• Odpowiedzialność za przekazywane informacje i ich odbiór.
• Etyczne postępowanie.
• Profesjonalizm w kontaktach interpersonalnych.

Część I
Jak przekazywać trudne decyzje, aby utrzymać zaangażowanie pracownika:
• Jak informować o obniżeniu wynagrodzenia lub odebraniu ważnych dla pracownika przywilejów
• Jak wprowadzać zmianę zakresu obowiązków,
• Jak informować o niedotrzymaniu danej obietnicy/umowy,
• Jak informować o wysłaniu pracownika na przymusowy urlop lub postojowe
• Jak odmawiać prośbom/wymaganiom pracownika

Część II
Jak zwalniać pracownika w duchu wzajemnego szacunku:
• Za co odpowiada szef w sytuacji zwalniania pracownika a co jest poza strefą jego odpowiedzialności
• Jak zadbać o dobro firmy ustalając warunki zwolnienia z pracownikiem
• Jak ochronić potrzeby pracownika w sytuacji zwolnienia
• Jak utrzymać dobrą relację z pracownikiem by móc ponownie zatrudnić go po kryzysie

Justyna Byczkowska
Ma 10-letnie doświadczenie w projektowaniu i realizowaniu programów szkoleniowych w obszarze umiejętności interpersonalnych w biznesie. Od 2007 roku szkoli się w zakresie zastosowania Analizy Transakcyjnej w organizacjach. Specjalizuje się w tworzeniu i rozwijaniu kultur organizacyjnych firm, pomaga budować efektywne zespoły oraz wspiera je w przechodzeniu przez sytuacje konfliktowe i kryzysowe. Prowadzi szkolenia m.in. dla menadżerów, liderów dyrektorów placówek oświatowych, pracowników działów sprzedaży i obsługi klienta. Ma duże doświadczenie w prowadzeniu kompleksowych programów rozwoju dla liderów z różnych branż. Zaprojektowała i poprowadziła Akademię Managera oraz liczne kursy kompetencji interpersonalnych, a szczególnie asertywności, prowadzenia rozmów z pracownikami i rozwiązywania konfliktów. Łączy wiedzę psychologiczną dotyczą potrzeb, mechanizmów powstawania konfliktów z doświadczeniem pracy w biznesie. Psycholog, rekomendowany trener I stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, absolwentka szkoły psychoterapii w Laboratorium Psychoedukacji.

Marta Drażyńska
Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w tworzeniu i prowadzeniu szkoleń z zakresu umiejętności interpersonalnych wykorzystywanych w organizacjach takich jak: techniki prowadzenia rozmów, umiejętności menadżerskie, rozwiązywanie sytuacji konfliktowych, wprowadzanie zmiany. Prowadzi warsztaty kompetencji interpersonalnych dla kierowników, liderów, specjalistów. Łączy pracę warsztatową z pracą indywidualną. Od 2007 roku szkoli się w obszarze Analizy Transakcyjnej ze szkoleniowcami z Francji, Belgii oraz Anglii. Zajmuje się diagnozą i interwencją w zespołach, które zmagają się z konfliktem lub sytuacjami kryzysowymi. Jej głównym obszarem zainteresowań jest dynamika grupowa i jej wpływ na funkcjonowanie zespołów, ale także poszczególnych członków grupy. Absolwentka psychologii i filologii polskiej oraz Szkoły Psychoterapii w Laboratorium Psychoedukacji.

Czas: Jednodniowe warsztaty online

Termin: Zapytaj o termin

Miejsce szkolenia: szkolenie online w formie zdalnej, w czasie rzeczywistym. Szczegóły dotyczące logowania zostaną przesłane po akceptacji zgłoszenia uczestnictwa

Koszt uczestnictwa: 480,00 zł netto/os.

UWAGA! Udział w szkoleniu może być dofinansowany do 80% z Funduszy Europejskich. Skontaktuj się z naszymi konsultantami i sprawdź czy spełniasz warunki udziału w programie współfinansującym podnoszenie kompetencji.

Zapraszamy do kontaktu!