Akademia menadżera: Budowanie relacji ze współpracownikami – czyli jak zachować relacje i rozwiązać konflikt

Zapytaj o termin

Szkolenie online

Usługa ma na celu uzupełnienie kompetencji menadżera w obszarze tworzenia i utrzymywania relacji przywódczej, odpowiadającej oczekiwaniom współpracowników i podwładnych. Zadaniem lidera, kierownika jest budowanie takiej relacji, która będzie oparta o wspólny cel działania, wspólne wartości i wzajemne korzyści. W praktyce oznacza, to tworzenie atmosfery pracy, opartej na szacunku i zaufaniu, powstającej podczas wspólnej realizacji zadań, wzmacniających motywację i kompetencje współpracujących osób.

Szkolenie skierowane jest do:
• właściciela mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa
• osoby zajmującej stanowisko kierownicze
• osoby przewidzianej do objęcia stanowiska kierowniczego w mikro, małym i średnim przedsiębiorstwie

Szkolenie w tym zakresie można zamówić w formie zamkniętej, dedykowanej danemu przedsiębiorstwu, w dogodnym terminie.

Kształcenie prowadzi do osiągnięcia poniższych kompetencji, w których osoba:

W zakresie wiedzy:

 • Zna podstawowe zasady budowania relacji ze współpracownikami.
 • Zna podstawowe koncepcje potrzeb człowieka.
 • Zna podstawowe zasady tworzenia się indywidualnych hierarchii wartości.
 • Wie jak aktywnie słuchać i zadawać pytania. 

W zakresie umiejętności:

 • Potrafi zbudować swój pozytywny wizerunek jako lidera.
 • Potrafi zidentyfikować potrzeby ludzi i odpowiednio je zaspokajać.
 • Tworzy dobrą atmosferę w pracy.
 • Potrafi przewidywać zachowania pracowników.
 • Potrafi pokazać ludziom, że wzajemny szacunek i zaufanie jest ważnym czynnikiem każdej relacji.

W zakresie kompetencji społecznych:

 • Profesjonalizm w kontaktach interpersonalnych. 
 • Łatwo tworzy relacje długotrwałe, chętnie podtrzymywane przez pracowników.
 • Jest odbierany przez współpracowników, jako osoba wiarygodna.

1. Kryzysy i potrzeby pracowników
• Z jakiego rodzaju kryzysami mamy do czynienia?
• Fazy przechodzenia przez kryzysy w organizacjach i zespołach
• Potrzeby pracowników, które mają wpływ na ich działanie

2. Rodzaje konfliktów
• Jak konflikt relacji przekłada się na naszą zdolność do współpracy
• 5 rodzajów konfliktów wg Christopher’a W. Moore
• Jak nimi zarządzić?
• 5 strategii rozwiązania konfliktów i ich skuteczność

3. Zapobieganie i rozwiązywanie konfliktów
• Sposoby na rozwiązanie każdego typu konfliktu
Co mogę zrobić, aby:
– zmniejszyć ryzyko wystąpienia konfliktu
– zareagować, gdy jestem jego stroną
– pomóc naprawić sytuację, gdy zbyt wiele zostało powiedziane

Marta Drażyńska
Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w tworzeniu i prowadzeniu szkoleń z zakresu umiejętności interpersonalnych wykorzystywanych w organizacjach takich jak: techniki prowadzenia rozmów, umiejętności menadżerskie, rozwiązywanie sytuacji konfliktowych, wprowadzanie zmiany. Prowadzi warsztaty kompetencji interpersonalnych dla kierowników, liderów, specjalistów. Łączy pracę warsztatową z pracą indywidualną. Od 2007 roku szkoli się w obszarze Analizy Transakcyjnej ze szkoleniowcami z Francji, Belgii oraz Anglii. Zajmuje się diagnozą i interwencją w zespołach, które zmagają się z konfliktem lub sytuacjami kryzysowymi. Jej głównym obszarem zainteresowań jest dynamika grupowa i jej wpływ na funkcjonowanie zespołów, ale także poszczególnych członków grupy. Absolwentka psychologii i filologii polskiej oraz Szkoły Psychoterapii w Laboratorium Psychoedukacji.

Czas: Jednodniowe warsztaty online

Termin: Zapytaj o termin

Miejsce szkolenia: szkolenie online w formie zdalnej, w czasie rzeczywistym. Szczegóły dotyczące logowania zostaną przesłane po akceptacji zgłoszenia uczestnictwa

Koszt uczestnictwa: 400,00 zł netto/os.

UWAGA! Udział w szkoleniu może być dofinansowany do 80% z Funduszy Europejskich. Skontaktuj się z naszymi konsultantami i sprawdź czy spełniasz warunki udziału w programie współfinansującym podnoszenie kompetencji.

Zapraszamy do kontaktu!