Logotyp Fundacji Edukacji Prawnej

Restart w biznesie

Szkolenie dofinansowano ze środków budżetowych Miasta Poznania.

05-28.08.2020 (5 dni warsztatów), godz. 12-17

on-line

Bezpłatny udział

Zapraszamy do NIEODPŁATNEGO udziału w projekcie szkoleniowym, który ma na celu wesprzeć przedsiębiorców w powrocie do biznesu. Projekt dofinansowano ze środków budżetowych Miasta Poznania oraz środków własnych Fundacji Edukacji Prawnej.
Zadanie polega na kompleksowym doradztwie biznesowym i warsztatach adresowanych do społeczności lokalnej – mieszkańców miasta Poznań. Głównym adresatem projektu są osoby samozatrudnione oraz mikroprzedsiębiorcy, których działalność została dotknięta efektami sytuacji epidemiologicznej w kraju. Mogą w nim również uczestniczyć inne osoby pracujące lub planujące podjąć zatrudnienie. Program realizacji zadania został szczególnie dostosowany do obecnych realiów tj. prowadzenia działalności gospodarczej w czasach pandemii COVID-19, co powoduje poważne utrudnienia dla biznesu. Nie ma konieczności dokumentowania sytuacji finansowej firmy, wystarczy dokonać zapisu na cykl szkoleń w terminie rekrutacji.
Warsztaty mają na celu przekazanie wiedzy i praktycznych umiejętności, które wyposażą przedsiębiorców w narzędzia umożliwiające powrót do pracy w obliczu pandemii COVID-19. Projekt obejmuje zagadnienia związane z:
Warsztaty mają na celu przekazanie wiedzy i praktycznych umiejętności, które wyposażą przedsiębiorców w narzędzia umożliwiające powrót do pracy w obliczu pandemii COVID-19. Projekt obejmuje zagadnienia związane z:

I. Zmiany w PIT 2020 z uwzględnieniem regulacji podatkowych dotyczących COVID-19

Moduł ma na celu zaznajomienie przedsiębiorcy ze wszelkimi aspektami podatkowymi, związanymi z prowadzeniem działalności gospodarczej w czasach pandemii. Szkolenie w sposób szczególny porusza zagadnienia dotyczące podatkowych środków pomocowych oraz zmian podatkowych wynikających z Tarczy Antykryzysowej. Pozwoli na nabycie wiedzy i umiejętności związanych ze zmianami dot. PIT w roku 2020 i przybliżenie zagadnień podatkowych tak by były zrozumiałe i przyswajalne dla każdego

II. Marketing internetowy kluczem do sukcesu

Moduł dotyczy zagadnień związanych z budowaniem własnej marki w internecie, tworzeniem strategii komunikacji marketingowej i jej konsekwentnym realizowaniem. Program modułu skupi się na tym jak wykorzystać marketing internetowy, aby zwiększyć zasięg swojej marki i jej rozpoznawalność w czasach COVID-19. Obecnie większość działań przeniosła się w sferę „online”, więc umiejętność zbudowania własnej marki w internecie jest umiejętnością niezbędną. Moduł ten wyposaży uczestników w wiedzę i umiejętności, które na to pozwolą.

III. Skuteczność menadżerska, radzenie sobie ze stresem w czasach COVID-19

W tych niezwykle wymagających czasach dla gospodarki, menadżerowie szczególnie wymagają wsparcia i wiedzy z zakresu radzenia sobie ze stresem. Wiedza na temat czynników zwiększających ryzyko wystąpienia stresu jak również znajomość metod, które umożliwiają zmniejszenie negatywnych konsekwencji odczuwanego napięcia pozwalają nie tylko zachować lepszą kondycję zdrowotną, ale również zmniejszyć ryzyko wypalenia zawodowego. Moduł skupia się na tym jak w czasach COVID-19 nie pozwolić sobie na obciążenie codziennymi zadaniami oraz zachować silną wewnętrzną motywację.

IV. Storytelling w pigułce

Moduł pozwoli na wykorzystanie techniki storytellingu na zwiększenie rozpoznawalności swojej marki oraz dotarcie do potencjalnych klientów. Technika storytellingu to techika zdobywająca coraz większą popularność i jest sposobem na umocnienie pozycji swojego biznesu, zbudowanie relacji z potencjalnym i obecnym klientem, Obecny czas tj. czas epidemii COVID-19 to czas sprzyjający budowaniu historii i wykorzystywaniu ich dla swojego biznesu.

V. Prawo we własnej firmie w czasach COVID-19

Moduł dotyczy prawnych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej, które zostały naruszone lub ograniczone prze epidemię COVID-19. Porusza zagadnienia, które pozwolą zabezpieczyć sytuację i interesy przedsiębiorcy w czasach epidemii. Warsztat ma na celu przekazanie wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych do skutecznej realizacji zobowiązań cywilnoprawnych, oceny ryzyka wynikającego z umów, stosowanych form zabezpieczeń w umowach, odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, renegocjowania warunków współpracy, zabezpieczenia interesów przedsiębiorcy oraz korzystania z instrumentów prawa pracy w celu minimalizacji niekorzystnych skutków pandemii.

Restart w biznesie - wsparcie społeczności lokalnej w powrocie na rynek

05-28.08.2020 (5 dni warsztatów)

on-line, bezpłatnie

Zapraszamy do NIEODPŁATNEGO udziału w projekcie szkoleniowym, który ma na celu wesprzeć przedsiębiorców w powrocie do biznesu. Projekt dofinansowano ze środków budżetowych Miasta Poznania oraz środków własnych Fundacji Edukacji Prawnej.
Zadanie polega na kompleksowym doradztwie biznesowym i warsztatach adresowanych do społeczności lokalnej – mieszkańców miasta Poznań. Głównym adresatem projektu są osoby samozatrudnione oraz mikroprzedsiębiorcy, których działalność została dotknięta efektami sytuacji epidemiologicznej w kraju. Mogą w nim również uczestniczyć inne osoby pracujące lub planujące podjąć zatrudnienie. Program realizacji zadania został szczególnie dostosowany do obecnych realiów tj. prowadzenia działalności gospodarczej w czasach pandemii COVID-19, co powoduje poważne utrudnienia dla biznesu. Nie ma konieczności dokumentowania sytuacji finansowej firmy, wystarczy dokonać zapisu na cykl szkoleń w terminie rekrutacji.
Warsztaty mają na celu przekazanie wiedzy i praktycznych umiejętności, które wyposażą przedsiębiorców w narzędzia umożliwiające powrót do pracy w obliczu pandemii COVID-19. Projekt obejmuje zagadnienia związane z:
Warsztaty mają na celu przekazanie wiedzy i praktycznych umiejętności, które wyposażą przedsiębiorców w narzędzia umożliwiające powrót do pracy w obliczu pandemii COVID-19. Projekt obejmuje zagadnienia związane z:

I. Zmiany w PIT 2020 z uwzględnieniem regulacji podatkowych dotyczących COVID-19

Moduł ma na celu zaznajomienie przedsiębiorcy ze wszelkimi aspektami podatkowymi, związanymi z prowadzeniem działalności gospodarczej w czasach pandemii. Szkolenie w sposób szczególny porusza zagadnienia dotyczące podatkowych środków pomocowych oraz zmian podatkowych wynikających z Tarczy Antykryzysowej. Pozwoli na nabycie wiedzy i umiejętności związanych ze zmianami dot. PIT w roku 2020 i przybliżenie zagadnień podatkowych tak by były zrozumiałe i przyswajalne dla każdego

II. Marketing internetowy kluczem do sukcesu

Moduł dotyczy zagadnień związanych z budowaniem własnej marki w internecie, tworzeniem strategii komunikacji marketingowej i jej konsekwentnym realizowaniem. Program modułu skupi się na tym jak wykorzystać marketing internetowy, aby zwiększyć zasięg swojej marki i jej rozpoznawalność w czasach COVID-19. Obecnie większość działań przeniosła się w sferę „online”, więc umiejętność zbudowania własnej marki w internecie jest umiejętnością niezbędną. Moduł ten wyposaży uczestników w wiedzę i umiejętności, które na to pozwolą.

III. Skuteczność menadżerska, radzenie sobie ze stresem w czasach COVID-19

W tych niezwykle wymagających czasach dla gospodarki, menadżerowie szczególnie wymagają wsparcia i wiedzy z zakresu radzenia sobie ze stresem. Wiedza na temat czynników zwiększających ryzyko wystąpienia stresu jak również znajomość metod, które umożliwiają zmniejszenie negatywnych konsekwencji odczuwanego napięcia pozwalają nie tylko zachować lepszą kondycję zdrowotną, ale również zmniejszyć ryzyko wypalenia zawodowego. Moduł skupia się na tym jak w czasach COVID-19 nie pozwolić sobie na obciążenie codziennymi zadaniami oraz zachować silną wewnętrzną motywację.

IV. Storytelling w pigułce

Moduł pozwoli na wykorzystanie techniki storytellingu na zwiększenie rozpoznawalności swojej marki oraz dotarcie do potencjalnych klientów. Technika storytellingu to techika zdobywająca coraz większą popularność i jest sposobem na umocnienie pozycji swojego biznesu, zbudowanie relacji z potencjalnym i obecnym klientem, Obecny czas tj. czas epidemii COVID-19 to czas sprzyjający budowaniu historii i wykorzystywaniu ich dla swojego biznesu.

V. Prawo we własnej firmie w czasach COVID-19

Moduł dotyczy prawnych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej, które zostały naruszone lub ograniczone prze epidemię COVID-19. Porusza zagadnienia, które pozwolą zabezpieczyć sytuację i interesy przedsiębiorcy w czasach epidemii. Warsztat ma na celu przekazanie wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych do skutecznej realizacji zobowiązań cywilnoprawnych, oceny ryzyka wynikającego z umów, stosowanych form zabezpieczeń w umowach, odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, renegocjowania warunków współpracy, zabezpieczenia interesów przedsiębiorcy oraz korzystania z instrumentów prawa pracy w celu minimalizacji niekorzystnych skutków pandemii.

Zapraszamy do kontaktu!