Restart w biznesie

Szkolenie dofinansowano ze środków budżetowych Miasta Poznania.

05-28.08.2020 (5 dni warsztatów), godz. 12-17

on-line

Bezpłatny udział

Zapraszamy do NIEODPŁATNEGO udziału w projekcie szkoleniowym, który ma na celu wesprzeć przedsiębiorców w powrocie do biznesu. Projekt dofinansowano ze środków budżetowych Miasta Poznania oraz środków własnych Fundacji Edukacji Prawnej.
Zadanie polega na kompleksowym doradztwie biznesowym i warsztatach adresowanych do społeczności lokalnej – mieszkańców miasta Poznań. Głównym adresatem projektu są osoby samozatrudnione oraz mikroprzedsiębiorcy, których działalność została dotknięta efektami sytuacji epidemiologicznej w kraju. Mogą w nim również uczestniczyć inne osoby pracujące lub planujące podjąć zatrudnienie. Program realizacji zadania został szczególnie dostosowany do obecnych realiów tj. prowadzenia działalności gospodarczej w czasach pandemii COVID-19, co powoduje poważne utrudnienia dla biznesu. Nie ma konieczności dokumentowania sytuacji finansowej firmy, wystarczy dokonać zapisu na cykl szkoleń w terminie rekrutacji.
Warsztaty mają na celu przekazanie wiedzy i praktycznych umiejętności, które wyposażą przedsiębiorców w narzędzia umożliwiające powrót do pracy w obliczu pandemii COVID-19. Projekt obejmuje zagadnienia związane z:
Warsztaty mają na celu przekazanie wiedzy i praktycznych umiejętności, które wyposażą przedsiębiorców w narzędzia umożliwiające powrót do pracy w obliczu pandemii COVID-19. Projekt obejmuje zagadnienia związane z:

I. Zmiany w PIT 2020 z uwzględnieniem regulacji podatkowych dotyczących COVID-19

Moduł ma na celu zaznajomienie przedsiębiorcy ze wszelkimi aspektami podatkowymi, związanymi z prowadzeniem działalności gospodarczej w czasach pandemii. Szkolenie w sposób szczególny porusza zagadnienia dotyczące podatkowych środków pomocowych oraz zmian podatkowych wynikających z Tarczy Antykryzysowej. Pozwoli na nabycie wiedzy i umiejętności związanych ze zmianami dot. PIT w roku 2020 i przybliżenie zagadnień podatkowych tak by były zrozumiałe i przyswajalne dla każdego

II. Marketing internetowy kluczem do sukcesu

Moduł dotyczy zagadnień związanych z budowaniem własnej marki w internecie, tworzeniem strategii komunikacji marketingowej i jej konsekwentnym realizowaniem. Program modułu skupi się na tym jak wykorzystać marketing internetowy, aby zwiększyć zasięg swojej marki i jej rozpoznawalność w czasach COVID-19. Obecnie większość działań przeniosła się w sferę „online”, więc umiejętność zbudowania własnej marki w internecie jest umiejętnością niezbędną. Moduł ten wyposaży uczestników w wiedzę i umiejętności, które na to pozwolą.

III. Skuteczność menadżerska, radzenie sobie ze stresem w czasach COVID-19

W tych niezwykle wymagających czasach dla gospodarki, menadżerowie szczególnie wymagają wsparcia i wiedzy z zakresu radzenia sobie ze stresem. Wiedza na temat czynników zwiększających ryzyko wystąpienia stresu jak również znajomość metod, które umożliwiają zmniejszenie negatywnych konsekwencji odczuwanego napięcia pozwalają nie tylko zachować lepszą kondycję zdrowotną, ale również zmniejszyć ryzyko wypalenia zawodowego. Moduł skupia się na tym jak w czasach COVID-19 nie pozwolić sobie na obciążenie codziennymi zadaniami oraz zachować silną wewnętrzną motywację.

IV. Storytelling w pigułce

Moduł pozwoli na wykorzystanie techniki storytellingu na zwiększenie rozpoznawalności swojej marki oraz dotarcie do potencjalnych klientów. Technika storytellingu to techika zdobywająca coraz większą popularność i jest sposobem na umocnienie pozycji swojego biznesu, zbudowanie relacji z potencjalnym i obecnym klientem, Obecny czas tj. czas epidemii COVID-19 to czas sprzyjający budowaniu historii i wykorzystywaniu ich dla swojego biznesu.

V. Prawo we własnej firmie w czasach COVID-19

Moduł dotyczy prawnych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej, które zostały naruszone lub ograniczone prze epidemię COVID-19. Porusza zagadnienia, które pozwolą zabezpieczyć sytuację i interesy przedsiębiorcy w czasach epidemii. Warsztat ma na celu przekazanie wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych do skutecznej realizacji zobowiązań cywilnoprawnych, oceny ryzyka wynikającego z umów, stosowanych form zabezpieczeń w umowach, odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, renegocjowania warunków współpracy, zabezpieczenia interesów przedsiębiorcy oraz korzystania z instrumentów prawa pracy w celu minimalizacji niekorzystnych skutków pandemii.

Warsztat skierowany jest do managerów, przedsiębiorców, handlowców i wszystkich osób zainteresowanych podniesieniem swoich kompetencji w zakresie budowania strategii marki, kreowania wizerunku, budowaniu silnej pozycji na rynku za pomocą storytellingu.

Aleksander Gniłka – doradca podatkowy, absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach podatków dochodowych od osób prawnych i fizycznych, ubezpieczeń społecznych i problematyce cen transferowych. Wcześniej pracownik międzynarodowej firmy doradczej Rödl & Partner oraz szef działu podatku dochodowego od osób prawnych w Tax Advisors Group Sp. z o.o. Prowadzi szkolenia m.in. dla BDO, Oddziałów Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Krajowej Izby Podatkowej. Autor wielu publikacji.

Joanna Ratajczak – praktyk, marketingowiec z wykształcenia i zamiłowania, konsultant w zakresie szeroko pojętego e-marketingu. Od lat buduje i rozwija marki w Internecie.

Grzegorz Dudczak – Radca prawny, z zamiłowania trener i wykładowca, a także fundator i członek zarządu Fundacji Edukacji Prawnej. Posiada bogate doświadczenie w zakresie bieżącej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych.

Jerzy Zientkowski – autor, mentor, mówca profesjonalny. Prowadzi kilkadziesiąt szkoleń, wykładów i prezentacji rocznie, wdrażając rentowne działania i poszerzając świadomość klientów.

Ewa Hartman – Certyfikowana trenerka metody Points of You™ oraz metody HeartMath™, wykładowca. Od lat prowadzi szkolenia dla biznesu.

I. Zmiany w PIT 2020 z uwzględnieniem regulacji podatkowych dotyczących COVID-19

1. Brak PIT dla młodych do 26 roku życia, obniżona stawka PIT do 17 oraz podwyższone koszty uzyskania przychodu w roku 2020 r.
2. Zmiana zasad poboru zaliczek na PIT przez płatnika od 2020r.
3. Ulga na złe długi oraz płatności na rachunek spoza białej listy i poza mechanizmem podzielonej płatności od 2020r.
4. Mikrorachunek w rozliczaniu należności publicznoprawnych od 2020r.
5. Rewolucyjne zasady rozliczania samochodów osobowych w działalności gospodarczej z uwzględnieniem objaśnień podatkowych z 9 kwietnia 2020r.
6. Istotne zmiany w opodatkowaniu leasingu – ryzyka i szansa (znaczenie przepisu przejściowego)
7. Podatek u źródła – kluczowe regulacje od 2019 r. oraz 2020
8. Kopie i skany certyfikatów rezydencji podatkowej
9. Możliwość szybszego rozliczenia straty podatkowej począwszy od 2020r.
10. Zmiana w definicji małego podatnika począwszy od 2020r.
11. Danina solidarnościowa
12. Zmiany w PIT wynikające z przepisów Tarcz antykryzysowych dotyczące m.in.:
a) możliwości rozliczenia straty za 2020 w roku poprzednim;
b) nowe limity zwolnień przedmiotowych z art. 21 w PIT (zapomogi, świadczenia z zfść) oraz nowe zwolnienia dotyczące świadczeń postojowych oraz świadczeń polegających na zakwaterowaniu i wyżywieniu;
c) możliwości odliczenia od podstawy podatkowania darowizn na przeciwdziałanie COVID-19;
d) wydłużony termin wpłaty zaliczek na PIT przez płatników, którzy ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 (uwaga nie dotyczy to wszystkich rodzajów przychodów);
e) przedłużony termin zapłaty podatku od przychodów z budynków;
f) możliwość rezygnacji z metody uproszczonej wpłacania zaliczek;
g) jednorazowa amortyzacja środków trwałych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19;
h) czasowe zawieszenie przepisów dotyczących ulgi na złe długi przez dłużników;
i) przedłużenie terminu na złożenie zawiadomienia ZAW-NR;
j) inne zmiany związane z COVID-19 min. wydłużony termin na sporządzenie deklaracji PIT oraz termin zapłaty podatku z niego wynikającego;

II. Marketing internetowy kluczem do sukcesu
1. Jak planować kampanie marketingowe w sieci krok po kroku?
2. Dlaczego stawiamy na aktywność online? Marketing internetowy i reklama w sieci (strona www, mailing, pozycjonowanie, reklama online, social media).
3. Jak wyróżnić się i utrzymać pośród konkurencji? Content marketing.
4. Jak kontrolować efektywność działań marketingowych?
5. Case study – komunikacja w czasie pandemii i realiach postCOVIDowych.

III. Prawo we własnej firmie w czasach COVID-19
1. Odmrażanie biznesu – aktualne ograniczenia prawne, konieczne do wprowadzenia procedury i środki ochronne w tym:
a) aktualne ograniczenia prawne i procedury ochronne;
b) możliwość wprowadzenia procedur postępowania w sytuacjach nagłych, przy jednoczesnym zabezpieczeniu kontynuacji działalności business continuity na wypadek kolejnej fali epidemii lub wprowadzenia po raz kolejny ograniczeń w prowadzeniu biznesu;
2. Ocena sytuacji prawnej biznesu i zabezpieczenie interesów przedsiębiorcy w związku z epidemią COVID-19:
a) wpływ stanu epidemii COVID-19 i przyjętych w związku z epidemią rozwiązań prawnych, na treść zobowiązań cywilnoprawnych, terminy realizacji zobowiązań, możliwość rozwiązania umowy lub jej zmiany: 
– klauzula nadzwyczajnej zmiany stosunków według kodeksu cywilnego; 
– odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w przypadku epidemii COVID-19;
– epidemia COVID-19 jako tzw. siła wyższa.
b) analiza treści zawartych umów handlowych, w zakresie rozkładu odpowiedzialności i konsekwencji niewykonania zobowiązań;
c) dokumentowanie sytuacji finansowej podmiotu, w tym wysokości poniesionej szkody, gotowości do wykonania zobowiązania lub faktu zaoferowania świadczenia wzajemnego;
d) renegocjowanie warunków współpracy i porozumienia zmieniające;
3. Instrumenty prawa pracy – co może, a czego nie może pracodawca w czasie panującej epidemii COVID-19;
a) organizacja pracy;
b) praca zdalna, urlopy, wynagrodzenia;
c) uprawnienia pracownicze i świadczenia związane z rodzicielstwem i opieką nad dziećmi.
4. Płynność finansowa i restrukturyzacja należności.

IV. Storytelling w pigułce
1. Storytelling – podstawowe pojęcia.
2. Tworzenie historii na potrzeby biznesu w czasach pandemii i nie tylko.
3. Archetypy storytellingowe.
4. Jak opowiadać historie aby zdobywać klientów.

V. Skuteczność menadżerska, radzenie sobie ze stresem w czasach COVID-19
1. Mózg w stresie. Omówienie podstawowych zagadnień związanych z reagowaniem na stres.
2. Rola praktyki uważności w radzeniu sobie ze stresem. Podczas tego modułu uczestnicy zapoznają się zarówno z praktyką mindfulness jak i treningiem autogennym, by uczestnik umiał stosować techniki relaksacji redukujące nadmierne napięcia nerwowe (U) w celu ochrony siebie przed wypaleniem.
3. Energia osobista, zarządzanie czasem i uwagą – czyli jak mieć siłę na realizowanie zadań dzięki technice ‘Punkty energii’.
4. Fizjologia snu oraz dieta a stan psychofizyczny. Podczas tego modułu zostaną przestawione wskazówki jak zapewnić sobie lepszy sen, który jest fundamentem regeneracji fizycznej i mentalnej.
5. QiGong oraz TRE dla ciała i umysłu.
6. Zmiana perspektywy sposobem na redukcję napięć i stresu.
7. Stres a dysfunkcje pracy zespołowej (Patrick Lencioni) i jak temu przeciwdziałać poprzez dostarczanie informacji, podnoszenie poczucia pewności oraz nabycie umiejętności odzyskiwania kontroli nad tym co dzieje się wokół nas.

Rekrutacja trwa do 3.08.2020 lub do wyczerpania miejsc. Limit miejsc: 15 na każdy warsztat. Zapis obejmuje udział w całym cyklu, czyli wszystkich 5 warsztatach.

Czas: 5 warsztatów szkoleniowych – 25 godzin warsztatowych

5.08.2020 – Zmiany w PIT 2020 z uwzględnieniem regulacji podatkowych dotyczących COVID-19

11.08.2020 – Marketing internetowy kluczem do sukcesu

18.08.2020- Skuteczność menadżerska, radzenie sobie ze stresem w czasach COVID-19

25.08.2020 – Storytelling w pigułce

28.08.2020 – Prawo we własnej firmie w czasach COVID-19

Termin: 05.08-28.08

Miejsce szkolenia: Warsztaty realizowane będą w formie webinaru online za pośrednictwem platformy umożliwiającej rozmowę na żywo i współdzielenie ekranu w godzinach 12:00 – 17:00. Link do spotkania zostanie przesłany wszystkim zakwalifikowanym uczestnikom na 2 dni przed spotkaniem.

Koszt uczestnictwa: BEZPŁATNE

Zapraszamy do kontaktu!