Logotyp Fundacji Edukacji Prawnej

Nowe prawo zamówień publicznych

Czy jesteś gotowy, by lepiej zrozumieć najnowsze zmiany w prawie zamówień publicznych? To szkolenie zostało stworzone specjalnie dla Ciebie – przedstawiciela instytucji publicznej, który pragnie być w pełni zorientowany w najnowszych regulacjach oraz optymalnie wykorzystać je w praktyce.

Nowe Prawo Zamówień Publicznych

To obszerna i istotna dziedzina, a jej zmiany mogą wpłynąć na sposób prowadzenia procesów zakupowych w Twojej instytucji. Nasze szkolenie to nie tylko okazja do zapoznania się z najnowszymi przepisami, lecz również możliwość zgłębienia praktycznych aspektów ich implementacji.
Szkolenie ma na celu przygotowanie osób zajmujących się zamówieniami publicznymi po stronie zamawiającego. Udział w warsztacie pozwoli na:
– poznanie uprawnień przysługujących zamawiającemu w trakcie procedur przetargowych;
– poznanie regulacji dotyczących umów o zamówienie publiczne;
– poznanie dobrych praktyk w postępowaniach publicznych;
– zapoznanie się z regułami i zasadami udziału w zamówieniu publicznym, zgodnie z nowym prawem zamówień publicznych.

Kinga Witajewska

Specjalista w dziedzinie zamówień publicznych, wieloletni praktyk i szkoleniowiec z zakresu zamówień publicznych. Wspiera polskie i zagraniczne podmioty uczestniczące w rynku publicznym, również w ramach projektów ogłaszanych przez europejskie instytucje publiczne.

1580.00  netto + VAT 23%

Wybierz termin szkolenia

Co zyskujesz uczestnicząc w szkoleniu?

Najnowsze zmiany legislacyjne

Poznasz najświeższe regulacje, abyś mógł świadomie dostosować procedury w Twojej instytucji do aktualnych wymogów prawa.

Studium przypadków

Przeanalizujemy realne przypadki, abyś mógł lepiej zrozumieć, jak nowe regulacje mogą być zastosowane w różnych sytuacjach.

Materiały

Ciekawe materiały szkoleniowe przygotowane przez praktyków.

Doradztwo

Ekspertki chętnie podzielą się wiedzą, doświadczeniem i dobrymi praktykami, wypracowywały przez ostatnie lata swojej praktyki zawodowej.

Poznaj program szkolenia

Informacje wstępne:

 • Systematyka nowej ustawy
 • Zmiany w zasadach udzielania zamówień (nowa zasada celowości)
 • Polityka zakupowa państwa
 • Sporządzanie planów postępowań o udzielenie zamówień i obowiązek aktualizowania planów
 • Niekaralność osób występujących w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego po stronie zamawiającego

Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia

  • Sporządzanie analizy potrzeb i wymagań
  • Wstępne konsultacje rynkowe – porównanie do dialogu technicznego
  • Zmiany w zakresie szacowania wartości zamówienia
  • Nowe wymogi przy opisywaniu przedmiotu zamówienia za pomocą znaków towarowych lub innych określeń wskazujących na pochodzenie
  • Tryby udzielania zamówień poniżej progów unijnych, w szczególności nowy tryb podstawowy
  • Pozostałe zmiany w trybach udzielania zamówień:
   • ryby w zamówieniach powyżej progów unijnych
   • udzielanie zamówień bagatelnych
   • obowiązkowy konkurs w zamówieniach na usługi projektowania architektonicznego lub projektowania architektoniczno-budowlanego

Przygotowanie SIWZ

 • Systematyka SIWZ – porównanie zmian
 • Nowe zasady w zakresie opisywania warunków udziału w postępowaniu
 • Podmiotowe środki dowodowe
 • Przedmiotowe środki dowodowe
 • Zmiany w zakresie przesłanek wykluczenia wykonawcy (przesłanki obligatoryjne i fakultatywne)
 • Ustalanie kryteriów oceny ofert po zmianach
 • Opis potrzeb i wymagań – dokument stosowany w trybach negocjacyjnych

Procedura

 • Zmiany w zakresie publikacji ogłoszeń
 • Nowe obowiązki informacyjne wobec Prezesa UZP
 • Pełna elektronizacja zamówień
 • Składanie wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ – nowe zasady i terminy
 • Nowe regulacje dotyczące otwarcia ofert
 • Procedura odwrócona – zmiany
 • Nowe zasady wnoszenia, zatrzymania i zwrotu wadium
 • Przesłanki odrzucenia oferty / wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
 • Zmiany w zakresie terminów związania ofertą
 • Zasady wzywania wykonawców do składania, wyjaśniania i uzupełniania dokumentów po zmianach
 • Nowe podstawy unieważnienia postępowania
 • Zmiany w zakresie protokołu z postępowania

Zamówienia sektorowe w świetle nowego Pzp

 • Definicja zamawiających sektorowych
 • Definicja działalności sektorowej
 • Nowy tryb – sektorowe negocjacje z ogłoszeniem
 • Szczególne przesłanki zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki w zamówieniach sektorowych
 • Ułatwienia dla zamawiających sektorowych w świetle nowego Pzp

Umowy w zamówieniach publicznych

 • Nowa zasada współdziałania zamawiającego i wykonawcy przy wykonywaniu umowy
 • Klauzule niedozwolone w umowach o zamówienia publiczne
 • Obowiązkowe postanowienia umowne
 • Nowe zasady waloryzacji wynagrodzeń wykonawców
 • Prawo opcji w umowach
 • Obowiązkowa zapłata wynagrodzenia w częściach lub udzielenia zaliczek w umowach zawieranych na okres dłuższy niż 12 miesięcy
 • Zmiany w zakresie zabezpieczenia należytego wykonania umowy Raport z wykonania zamówienia
 • Ogłoszenie o wykonaniu umowy
 • Zmiany w zakresie umów ramowych
 • Pozasądowe rozwiązywanie sporów wynikających z realizacji umowy
 • Nowe regulacje dotyczące unieważniania umów

Procedura odwoławcza

 • Usunięcie ograniczeń w składaniu odwołań w postępowaniach poniżej progów unijnych
 • Podmioty uprawnione do wnoszenia środków ochrony prawnej
 • Szczególne znaczenie odwołań na zapisy umowne
 • Nowe regulacje dotyczące pełnomocników stron w postępowaniu odwoławczym
 • Procedura rozpatrywania odwołań

Zmienione zasady kontroli zamówień

 • Organy kontrolujące udzielanie zamówień
 • Zasady planowania i przeprowadzania kontroli
rozwiń program zwiń program

Informacje wstępne:

 • Systematyka nowej ustawy
 • Zmiany w zasadach udzielania zamówień (nowa zasada celowości)
 • Polityka zakupowa państwa
 • Sporządzanie planów postępowań o udzielenie zamówień i obowiązek aktualizowania planów
 • Niekaralność osób występujących w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego po stronie zamawiającego

Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia

  • Sporządzanie analizy potrzeb i wymagań
  • Wstępne konsultacje rynkowe – porównanie do dialogu technicznego
  • Zmiany w zakresie szacowania wartości zamówienia
  • Nowe wymogi przy opisywaniu przedmiotu zamówienia za pomocą znaków towarowych lub innych określeń wskazujących na pochodzenie
  • Tryby udzielania zamówień poniżej progów unijnych, w szczególności nowy tryb podstawowy
  • Pozostałe zmiany w trybach udzielania zamówień:
   • ryby w zamówieniach powyżej progów unijnych
   • udzielanie zamówień bagatelnych
   • obowiązkowy konkurs w zamówieniach na usługi projektowania architektonicznego lub projektowania architektoniczno-budowlanego

Przygotowanie SIWZ

 • Systematyka SIWZ – porównanie zmian
 • Nowe zasady w zakresie opisywania warunków udziału w postępowaniu
 • Podmiotowe środki dowodowe
 • Przedmiotowe środki dowodowe
 • Zmiany w zakresie przesłanek wykluczenia wykonawcy (przesłanki obligatoryjne i fakultatywne)
 • Ustalanie kryteriów oceny ofert po zmianach
 • Opis potrzeb i wymagań – dokument stosowany w trybach negocjacyjnych

Procedura

 • Zmiany w zakresie publikacji ogłoszeń
 • Nowe obowiązki informacyjne wobec Prezesa UZP
 • Pełna elektronizacja zamówień
 • Składanie wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ – nowe zasady i terminy
 • Nowe regulacje dotyczące otwarcia ofert
 • Procedura odwrócona – zmiany
 • Nowe zasady wnoszenia, zatrzymania i zwrotu wadium
 • Przesłanki odrzucenia oferty / wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
 • Zmiany w zakresie terminów związania ofertą
 • Zasady wzywania wykonawców do składania, wyjaśniania i uzupełniania dokumentów po zmianach
 • Nowe podstawy unieważnienia postępowania
 • Zmiany w zakresie protokołu z postępowania

Zamówienia sektorowe w świetle nowego Pzp

 • Definicja zamawiających sektorowych
 • Definicja działalności sektorowej
 • Nowy tryb – sektorowe negocjacje z ogłoszeniem
 • Szczególne przesłanki zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki w zamówieniach sektorowych
 • Ułatwienia dla zamawiających sektorowych w świetle nowego Pzp

Umowy w zamówieniach publicznych

 • Nowa zasada współdziałania zamawiającego i wykonawcy przy wykonywaniu umowy
 • Klauzule niedozwolone w umowach o zamówienia publiczne
 • Obowiązkowe postanowienia umowne
 • Nowe zasady waloryzacji wynagrodzeń wykonawców
 • Prawo opcji w umowach
 • Obowiązkowa zapłata wynagrodzenia w częściach lub udzielenia zaliczek w umowach zawieranych na okres dłuższy niż 12 miesięcy
 • Zmiany w zakresie zabezpieczenia należytego wykonania umowy Raport z wykonania zamówienia
 • Ogłoszenie o wykonaniu umowy
 • Zmiany w zakresie umów ramowych
 • Pozasądowe rozwiązywanie sporów wynikających z realizacji umowy
 • Nowe regulacje dotyczące unieważniania umów

Procedura odwoławcza

 • Usunięcie ograniczeń w składaniu odwołań w postępowaniach poniżej progów unijnych
 • Podmioty uprawnione do wnoszenia środków ochrony prawnej
 • Szczególne znaczenie odwołań na zapisy umowne
 • Nowe regulacje dotyczące pełnomocników stron w postępowaniu odwoławczym
 • Procedura rozpatrywania odwołań

Zmienione zasady kontroli zamówień

 • Organy kontrolujące udzielanie zamówień
 • Zasady planowania i przeprowadzania kontroli

Masz pytania? Znajdź odpowiedzi poniżej lub skontaktuj się z nami!

Szkolenie skierowane jest do osób zajmujących się przygotowaniem dokumentacji, jako zamawiający w toku postępowania o udzielenie zamówienia oraz realizacją zadań wynikających z umowy zawartej w oparciu o zamówienie publiczne.
Online lub stacjonarnie w Poznaniu. Poinformujemy Cię wcześniej :) Szkolenie odbędzie się przy minimalnej liczbie 6 uczestników.

Inwestujesz 1580 zł, zyskujesz znacznie więcej 🙂


 

Co więcej, koszt udziału w szkoleniu może podlegać refundacji ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego lub Funduszu Pracy. Zapytaj nas o dostępność miejsc i refundacji. Chętnie dla Ciebie sprawdzimy 🙂

Może Cię zainteresować

people-2557396_1920 (1)

Grzegorz Dudczak

09-10.04.2024
19-20.09.2024

1780.00  netto + VAT 23%

photo-351528_1920 (1)

Grzegorz Dudczak

Zapytaj o termin

790.00  netto + VAT 23%