Kurs Executive Business English

Kurs nastawiony jest na doskonalenie kompetencji językowych w obszarze biznesowego języka angielskiego kadry managerskiej. Poprzez symulację rzeczywistych scenek ze środowiska zawodowego (w tym spotkań, prezentacji, negocjacji, wcielania się w role) uczestnik zapozna się ze słownictwem, leksyką i gramatyką stosowaną w codziennej pracy przez osoby na stanowiskach kierowniczych w anglojęzycznych przedsiębiorstwach.

Zajęcia realizowane są w charakterze warsztatów w oparciu o praktyczne ćwiczenia, prezentacje, dyskusje na tematy przedstawiane w materiałach tekstowych i audiowizualnych oraz case study.

Kurs dedykowany jest osobom na stanowiskach kierowniczych, które na co dzień posługują się językiem angielskim w pracy lub zamierzają aplikować na stanowisko wymagające posiadania kompetencji językowych, potwierdzonych zaświadczeniem.

Uczestnik kurs nabędzie umiejętności w zakresie ustnej komunikacji biznesowej. Pozna także profesjonalną terminologię i praktyczne wyrażenia, które będzie mógł wykorzystać w:
 • swoich wystąpieniach i zebraniach;
 • prezentacjach dla klientów, przełożonych lub zarządu;
 • konferencji, eventów i spotkań biznesowych;
 • nawiązywaniu współpracy z klientem anglojęzycznym;
 • wielu innych sytuacjach, które wymagają komunikatywnej znajomości języka angielskiego w biznesie.
Udział w kursie „Executive Business English”, podobnie jak w przypadku innych kursów i szkoleń organizowanych przez Fundację Edukacji Prawnej, to również:
 • certyfikat ukończenia kursu;
 • ciekawe materiały dydaktyczne przygotowane przez doświadczonych wykładowców, w oparciu o aktualne wiadomości ze świata biznesu;
 • możliwość dopasowania tematyki kursu do profilu działalności;
 • nacisk na pracę nad obszarem szczególnie ważnym dla uczestnika;
 • możliwość ustalenia czasu realizacji zajęć do własnego harmonogramu dnia.

1.  Sztuka autoprezentacji.

2. Prowadzenie rozmów kwalifikacyjnych.

3. Prezentacje multimedialne.

4. Negocjacje biznesowe w oparciu o różnice kulturowe.

5. Zebrania i spotkania biznesowe.

6. Nawiązywanie współpracy z klientem anglojęzycznym.

7. Elektroniczna komunikacja z kontrahentem.

8. Biznes międzykulturowy.

9. Small talk.

10. Sztuka udzielania feebacku.

dr Katarzyna Remiszewska

Doktor filologii angielskiej. Starszy wykładowca w Zakładzie Studiów nad Przekładem na Wydziale Anglistyki UAM, dydaktyk z ponad dziesięcioletnim stażem oraz tłumacz. Głównie związana z tłumaczeniami pisemnymi: literackimi, marketingowymi, publicystycznymi, z komunikacją międzykulturową oraz nauczaniem języka angielskiego ogólnego oraz w biznesie. Prowadzi zajęcia oraz kursy o różnym stopniu zaawansowania, dla różnych grup wiekowych. Z dużym zaangażowaniem dopasowuje program nauczania do potrzeb uczestników. Podczas zajęć kładzie głównie nacisk na komunikację poprzez autorskie ćwiczenia, gry, symulacje, pracę zespołową, negocjacje i sztukę prezentacji. Jej talent pedagogiczny został trzykrotnie wyróżniony przez władze uczelni Nagrodą Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza za osiągnięcia dydaktyczne. 

dr Paweł Korpal

Wykładowca na Wydziale Anglistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, absolwent filologii angielskiej na tym samym wydziale. Od 7 lat pracuje jako tłumacz ustny i pisemny oraz uczy języka angielskiego. Ma wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu kursów na różnych poziomach zaawansowania, o różnej tematyce i z grupami w różnym wieku, od dzieci po seniorów. Nauczanie jest nie tylko jego pracą, ale również pasją, która pozwala mu się realizować. Stawia na komunikację, rozwijanie kreatywności ucznia i nauczanie praktycznych umiejętności językowych przydatnych w życiu codziennym. 

Czas: Zajęcia odbywać się będą 1 raz w tygodniu po 90min, w godzinach ustalonych z uczestnikiem. Kurs obejmuje 23 godziny zegarowe (15 spotkań po 90 min).

Termin: 30.10.2018 – 31.01.2019, Poznań

Miejsce szkolenia: siedziba Fundacji Edukacji Prawnej al. Niepodległości 51/1, Poznań

Koszt uczestnictwa: 3490 zł netto za os.

 • cena zawiera materiały szkoleniowe, certyfikat

UWAGA! Koszt udziału w szkoleniu podlega refundacji ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytaj o dostępność miejsc. Rejestracja wniosków o refundację trwa tylko do 28.09.2018.

Zapraszamy do kontaktu!