Kurs Business English B1/B2, 30 lekcji​

Kurs nastawiony jest na doskonalenie kompetencji językowych w obszarze biznesowego języka angielskiego. Poprzez symulację rzeczywistych scenek ze środowiska zawodowego  (w tym spotkań, prezentacji, negocjacji, wcielania się w role) uczestnicy zapoznają się ze słownictwem, leksyką i gramatyką stosowaną w codziennej pracy przez osoby zatrudnione w anglojęzycznych przedsiębiorstwach lub obsługujących klientów zagranicznych.

Zajęcia realizowane są w charakterze warsztatów w oparciu o pracę w grupach, prezentacje, dyskusje na tematy przedstawiane w materiałach tekstowych i audiowizualnych oraz case study.

Kurs dedykowany jest osobom, które na co dzień posługują się językiem angielskim w pracy lub zamierzają aplikować na stanowisko wymagające posiadania kompetencji językowych, potwierdzonych zaświadczeniem.

Uczestnicy kursu nabędą umiejętności w zakresie ustnej komunikacji biznesowej. Poznają także profesjonalną terminologię i praktyczne wyrażenia, które będą mogli wykorzystać w:

  • swoich wystąpieniach i zebraniach;
  • prezentacjach dla klientów, przełożonych lub zarządu;
  • telefonicznej obsłudze klienta anglojęzycznego;
  • wielu innych sytuacjach, które wymagają komunikatywnej znajomości języka angielskiego w biznesie.

Udział w kursie „Business English”, podobnie jak w przypadku innych kursów i szkoleń organizowanych przez Fundację Edukacji Prawnej, to również:

  • certyfikat ukończenia kursu;
  • ciekawe materiały dydaktyczne przygotowane przez doświadczonych wykładowców, w oparciu o aktualne wiadomości ze świata biznesu;
  • możliwość spotkania i wymiany doświadczeń z przedstawicielami różnorodnych firm i instytucji realizujących projekty w bliskim dla uczestników środowisku,
  • możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji z lektorem;
  • praca w niewielkich grupach warsztatowych – do 10 osób.

1. Sztuka autoprezentacji.

2. Rozmowa kwalifikacyjna.

3. Prezentacje multimedialne.

4. Negocjacje biznesowe w oparciu o różnice kulturowe.

5. Zebrania i spotkania biznesowe.

6. Telefoniczna obsługa klienta.

7. Elektroniczna obsługa klienta.

8. Biznes międzykulturowy.

9. Small talk.

dr Katarzyna Remiszewska

Doktor filologii angielskiej. Starszy wykładowca w Zakładzie Studiów nad Przekładem na Wydziale Anglistyki UAM, dydaktyk z ponad dziesięcioletnim stażem oraz tłumacz. Głównie związana z tłumaczeniami pisemnymi: literackimi, marketingowymi, publicystycznymi, z komunikacją międzykulturową oraz nauczaniem języka angielskiego ogólnego oraz w biznesie. Prowadzi zajęcia oraz kursy o różnym stopniu zaawansowania, dla różnych grup wiekowych. Z dużym zaangażowaniem dopasowuje program nauczania do potrzeb uczestników. Podczas zajęć kładzie głównie nacisk na komunikację poprzez autorskie ćwiczenia, gry, symulacje, pracę zespołową, negocjacje i sztukę prezentacji. Jej talent pedagogiczny został trzykrotnie wyróżniony przez władze uczelni Nagrodą Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza za osiągnięcia dydaktyczne. 

dr Paweł Korpal

Wykładowca na Wydziale Anglistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, absolwent filologii angielskiej na tym samym wydziale. Od 7 lat pracuje jako tłumacz ustny i pisemny oraz uczy języka angielskiego. Ma wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu kursów na różnych poziomach zaawansowania, o różnej tematyce i z grupami w różnym wieku, od dzieci po seniorów. Nauczanie jest nie tylko jego pracą, ale również pasją, która pozwala mu się realizować. Stawia na komunikację, rozwijanie kreatywności ucznia i nauczanie praktycznych umiejętności językowych przydatnych w życiu codziennym. 

Czas: Zajęcia odbywać się będą 1 raz w tygodniu po 90min, w godzinach popołudniowych, 17:30-19:00

Kurs obejmuje 23 godziny zegarowe (15 spotkań po 90 min).

Termin: 09.10.2018 – 31.01.2019, Poznań

Miejsce szkolenia: siedziba Fundacji Edukacji Prawnej al. Niepodległości 51/1, Poznań

Koszt uczestnictwa:  690,00 zł (Vat. zw.) / os.

  • cena zawiera materiały szkoleniowe, certyfikat
 

UWAGA! Koszt udziału w szkoleniu podlega refundacji ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytaj o dostępność miejsc. Rejestracja wniosków o refundację trwa tylko do 10.09.2018

Zapraszamy do kontaktu!