JAK SZKOLIĆ ZA MNIEJ

Czy można obniżyć koszty szkoleń pracowników bez utraty ich jakości? W jaki sposób pozyskać wartościowego partnera do realizacji projektu szkoleniowego? Tego dowiesz się z lektury naszego tekstu. Zapraszamy.

W dobie dynamicznie rozwijającej się gospodarki, cyfryzacji biznesu oraz postępu technologicznego nieustanne doskonalenie wiedzy i umiejętności zatrudnianych pracowników stało się koniecznością.

Zwiększenie kompetencji i kwalifikacji pracowników jest warunkiem koniecznym utrzymania konkurencyjnej pozycji na rynku. W gospodarce opartej na wiedzy, szkolenia stanowią gwarancję eliminacji luk kompetencyjnych pracowników. Szkolenia stanowią nieocenione źródło praktycznych informacji, które mogą zostać przez nich wykorzystane w pracy, co minimalizuje ryzyko błędów na etapie planowania, czy realizacji projektów. Ponadto, dzięki szkoleniom można szybko i skutecznie zyskać wykwalifikowaną kadrę na rynku, na którym brakuje specjalistów[1].

Nie ulega wątpliwości, że szkolenia to inwestycja w kapitał ludzki, dzięki któremu pracodawca buduje swoją markę. Działania employer branding’owe, w tym szkolenia pracowników przynoszą sporo korzyści – dają poczucie satysfakcji, wzmacniają poczucie lojalności wobec pracodawcy, a także pozwalają na stworzenie środowiska pracy z możliwością rozwoju osobistego. W konsekwencji, inwestując w pracownika pracodawca zwiększa atrakcyjność warunków zatrudnienia i kształtuje pozytywny wizerunek swojej firmy wśród pracowników. W wielu polskich firmach jest to wciąż niedoceniane podejście.

Co więcej, szkolenia pracowników dają także możliwość przeprowadzenia rekrutacji wewnętrznej, która jest mniej ryzykowna i zdecydowanie mniej kosztowna dla pracodawcy w stosunku do rekrutacji tradycyjnej. Inwestując w wiedzę pracownika, oszczędzasz więc również na kosztach nowej rekrutacji.

 1. Ale jak na to wszystko znaleźć środki w napiętym firmowym budżecie?
 2. Czy szkolenia pracowników muszą tyle kosztować?
 3. W jaki sposób obniżyć koszty szkoleń nie tracąc na ich jakości?

Poniżej przedstawiamy kilka sposobów na podwyższenie kompetencji pracowników bez nadmiernego obciążania firmowego budżetu.

 

Korzystaj z usług szkoleniowych organizacji pozarządowych i skutecznie obniżaj koszty szkoleń pracowniczych

W ostatnich latach zauważyć można wyraźny wzrost liczby rejestrowanych fundacji i stowarzyszeń, stanowiących znaczną część sektora organizacji pozarządowych (ang. non-govermental organization,), a więc trzeciego sektora. W grudniu 2015 r. odnotowano w Polsce ok. 17.000 fundacji oraz 86.000 stowarzyszeń[2]. 

Celem organizacji pozarządowych jest działanie na rzecz interesu społecznego. W odróżnieniu od sektora I (państwowego) oraz sektora II (rynkowego), podmioty te nie są nastawione wyłącznie na osiąganie zysku. Ich aktywność koncentruje się na dziedzinach bezpośrednio lub pośrednio związanych z dobrem wspólnym, tj. m.in. ochroną zdrowia, kulturą czy pomocą społeczną. Jednym z istotniejszych pól działalności organizacji pozarządowych jest także działalność edukacyjna.

Według danych przedstawionych przez Stowarzyszenie Klon/Jawor, w latach 2007-2014 o środki z funduszy Unii Europejskiej ubiegało się 36% organizacji z sektora pozarządowego, a 23% udało się je uzyskać[3].

Pozyskiwanie środków z funduszy Unii Europejskiej, tj. programów funduszy strukturalnych, pozwala organizacjom na częściowe lub całkowite sfinansowanie ich działalności, a to oznacza spore oszczędności dla beneficjentów usług oferowanych przez te podmioty, bez wpływu na ich jakość. Do źródeł finansowania organizacji non-profit należą także: źródła samorządowe, źródła rządowe, darowizny, składki członkowskie czy nawiązki sądowe. Dzięki środkom pozyskanym w ten sposób organizacje pozarządowe same są w stanie przyznawać różnego rodzaju granty, stypendia i dotacje.

Po drugie, osobiste zaangażowanie członków stowarzyszeń i fundacji, a także pomoc wolontariuszy są gwarancją wysokiej efektywności działań, elastyczności oraz profesjonalizmu organizacji pozarządowych. Dzięki tym cechom organizacje te są bardzo często w stanie zaoferować usługi na bardzo wysokim poziomie w rozsądnych cenach.

Po trzecie, wybierając usługi organizacji pozarządowej pośrednio wspierasz inicjatywy obywatelskie i przyczyniasz się do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, co może wpisywać się w politykę CSR twojej firmy.

 

Pozyskaj dofinansowanie na szkolenia pracownicze z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Czy wiesz, że mikroprzedsiębiorcy[4] mogą pozyskać do 100% dofinansowania szkoleń dla pracowników i dla pracodawców z Krajowego Funduszu Szkoleniowego?

Krajowy Fundusz Szkoleniowy powstał po to, by zapobiec utracie pracy z powodu posiadania kompetencji nieadekwatnych do aktualnych potrzeb gospodarki. Środki pochodzące z Krajowego Funduszu Szkoleniowego możesz przeznaczyć na kursy, szkolenia, studia podyplomowe, a nawet opłaty egzaminacyjne potwierdzające nabycie określonych umiejętności czy uprawnień zawodowych. Zapytaj o możliwość pozyskania środków finansowych na szkolenia pracownicze w Powiatowym Urzędzie Pracy, wejdź na stronę TUTAJ lub skorzystaj z pomocy profesjonalnego podmiotu, który pomoże Ci wypełnić stosowne wnioski: https://edukacjaprawna.pl/.

Weź udział w projekcie szkoleniowo-edukacyjnym w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi

Być może myślisz, by samemu zorganizować odpowiednie szkolenie dla potencjalnych klientów lub partnerów biznesowych? To może być dobry pomysł na marketing własnych usług i towarów. Nie musisz mieć doświadczenia w organizacji tego rodzaju eventów możesz wziąć udział w danym projekcie szkoleniowo-edukacyjnym wspólnie z inną organizacją pozarządową. Partnerstwo w projekcie szkoleniowo-edukacyjnym z organizacją pozarządową wiąże się z szeregiem korzyści.

 • Po pierwsze, zwiększasz szanse na skuteczność i efektywność realizacji projektu, bo korzystasz z doświadczenia podmiotów specjalizujących się w takiej aktywności.
 • Po drugie, dzięki wspólnym działaniom marketingowym i wizerunkowym trafiasz do szerszego grona potencjalnych odbiorców Twoich usług lub towarów.
 • Po trzecie, zwiększasz swoje szanse na pozyskanie koniecznych środków finansowych, co może pozwolić ci na pokrycie kosztów działań marketingowych ze środków zewnętrznych.

Nie przepłacaj i zadbaj o odpowiedni dobór typu szkolenia do potrzeb twojej firmy

Na rynku usług szkoleniowych dostępne są różne typy szkoleń, które możesz i powinieneś dostosować do potrzeb własnej firmy. Podstawowe dwa typy szkoleń, które występują na rynku to szkolenia otwarte i szkolenia dedykowane (zamknięte). Każdy z tych typów szkoleń niesie ze sobą określone korzyści, ale i wiąże się z określonym ryzykiem.

Szkolenia otwarte to:

 • różnorodność doświadczeń i wiedzy,
 • możliwość wymiany doświadczeń, pomiędzy uczestnikami szkolenia, pochodzącymi z różnych firm,
 • niższe koszty przy niewielkiej liczbie uczestników,
 • możliwość skorzystania z usług trenera-eksperta, którego oferta przy szkoleniu zamkniętym byłaby nieosiągalna finansowo.

Natomiast szkolenia zamknięte wiążą się z:

 • większym dostosowaniem tematyki i planu szkolenia do profilu działalności indywidualnego klienta,
 • niższym kosztem na osobę przy większej liczbie uczestników,
 • ochroną tajemnicy przedsiębiorstwa,
 • oszczędnością na kosztach dodatkowych (np. koszty najmu salki, cateringu, hotelu).

Przed wyborem dogodnej dla siebie opcji szkoleniowej należy szczegółowo zanalizować budżet oraz dokładnie nazwać potrzeby szkoleniowe i zakomunikować je zarówno organizatorowi jak i trenerowi. Doświadczona i profesjonalna organizacja szkoleniowa zawsze dba o to, aby przed rozpoczęciem usług szkoleniowych przeprowadzić diagnozę potrzeb klienta, aby dobrany dla klienta produkt spełniał jego oczekiwania.

Wskazane powyżej sposoby obniżenia kosztów szkoleń pracowniczych są jedynie przykładem na to, w jaki sposób Twoja firma może zyskać na współpracy z organizacją pozarządową. Mamy nadzieję, że udało nam się przekonać Ciebie, że poszukując szkoleń dla pracowników lub realizując różnego rodzaju projekty szkoleniowe dla Twoich klientów lub partnerów, warto rozważyć ofertę instytucji szkoleniowych, które posiadają status organizacji pozarządowych.

 

[1] Sprawdź profesje deficytowe: https://barometrzawodow.pl/.
[2] Kondycja sektora organizacji pozarządowych w Polsce 2015. Raport z badań Stowarzyszenia Klon/Jawor: http://www.nck.pl/upload/attachments/318004/Raport_Klon_Kondycja_2015.pdf
[3] http://fakty.ngo.pl/wiadomosc/1889384.html.
[4] Przedsiębiorca, który zatrudnia mniej niż 10 pracowników.