Logotyp Fundacji Edukacji Prawnej

Fundacja Edukacji Prawnej partnerem FRIS

Udostępnij dalej:

Jesteśmy oficjalnym Partnerem FRIS, co oznacza, że możemy przeprowadzać diagnozę stylu myślenia i działania według polskiej metodologii.

Model FRIS® opiera się o 4 perspektywy poznawcze: FAKTY – RELACJE – IDEE – STRUKTURY (w skrócie FRIS®). Nowa metodologia opiera się o naturalne predyspozycje badanej osoby, jej strategie radzenia sobie w różnych sytuacjach, podczas rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji. Badanie pozwala poznać nasz potencjał oraz mocne strony, a wygenerowany raport jest praktycznym narzędziem do pracy nad wieloma obszarami życia prywatnego i zawodowego.

Więcej informacji o metodologii FRIS dostępnych na stronie: https://fris.pl/poznaj